Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

NKÚ: Systému priamych platieb v SR chýba cielená kontrola a trpí nedostatkami

Nová riaditeľka SPF: Bežnou praxou boli klientelizmus a "prednostné vybavovanie"
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Slovenské orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne a transparentné vynakladanie 450 miliónov eur vo forme priamych platieb určených poľnohospodárom. Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Na jej základe konštatuje, že systému chýba cielená kontrola a trpí nedostatkami v legislatíve. Systém priamych platieb garantuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

NKÚ upozorňuje, že finančnú podporu z európskych aj slovenských zdrojov mohol v rokoch 2015 až 2019 získať akýkoľvek žiadateľ bez preukázania právneho vzťahu k podporenej pôde. Agentúra nebola podľa úradu schopná kontrolovať v teréne aktívne plnenie záväzkov žiadateľov pre nízky počet kontrolórov. Otázniky odhalili kontrolóri NKÚ aj pri výbere subjektov, ktoré mali agentúrnu kontrolu na mieste podstúpiť.

NKÚ: Existuje riziko „ľudského faktora“ do výberu kontrolovaných žiadateľov

Úrad odporúča PPA kroky, vďaka ktorým bude proces prideľovania dotácii transparentný. Elektronizácia procesov by mala minimalizovať chybovosť a byť dôležitým protikorupčným nástrojom v rámci agentúry aj rezortu pôdohospodárstva.

„Aj touto kontrolou bola opakovane potvrdená vysoká miera rizika súvisiaca s netransparentným procesom posudzovania i schvaľovania žiadostí v rámci agentúry. Otáznikom je tiež efektívnosť pri nakladaní s národnými a európskymi zdrojmi, ktoré pri priamych platbách navyše neprechádzajú štandardnými kontrolnými procesmi, ako je tomu pri iných eurofondových programoch. Nedostatočná vnútorná kontrola pritom vytvára podhubie pre korupčné správanie,“ zhodnotil predseda NKÚ Karol Mitrík.

Systém priamych platieb tvorí rozsiahla schéma podpôr, ktoré sú financované z európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, ako aj zo štátneho rozpočtu. Po splnení stanovených podmienok sú priame podpory nárokovateľné. Ak teda žiadateľ deklaruje, že splnil legislatívne požiadavky, získava finančné prostriedky len na základe predloženia žiadostí o podporu.

Priame podpory vypláca PPA každoročne podľa rozsahu obhospodarovaných hektárov poľnohospodárskej plochy, pestovaných plodín či chovaných zvierat. Nezrovnalosti údajov od skutočnosti v žiadostiach odhalí na národnej úrovni len vnútorná kontrola PPA, prípadne externého certifikačného orgánu. NKÚ preveril spôsob, ktorým PPA vyberá subjekty pre kontrolu a podľa neho existuje riziko neželaného zásahu „ľudského faktora“ do výberu kontrolovaných žiadateľov.

Slabé miesto: Preukazovanie právneho vzťahu žiadateľa k pôde

Významným nedostatkom je podľa úradu aj nedostatočné personálne zabezpečenie útvarov kontroly. Na jedného kontrolóra agentúry pripadá 70 kontrol ročne. V prípade najpočetnejšej skupiny žiadostí o jednotnú platbu na plochu, kde je objem financií na úrovni približne 160 miliónov eur ročne, dokážu kontrolóri PPA preveriť na mieste len 5 % prijímateľov z takmer 20.000.

Aktívnym riešením na zefektívnenie aj zvýšenie transparentnosti poskytovania priamych podpôr má byť podľa kontrolórov elektronizácia celého procesu podávania, spracovania a hodnotenia žiadosti. Tento proces je dnes veľmi náročný a niekedy trvá viac ako rok.

NKÚ tiež poukazuje na viaceré slabé miesta platnej legislatívy pre priame podpory.

„Najvážnejším je chýbajúca povinnosť preukazovať právny vzťah žiadateľa k pôde, na ktorú žiada podporu. Platby tak môžu byť uhradené akémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom, nájomcom či podnájomcom pôdy,“ upozornil úrad.

Aký podiel má mať hlavná poľnohospodárska činnosť?

Druhým nedostatkom je podľa neho zabezpečenie účelnosti. Priame platby nemajú slúžiť na vyrovnávanie straty z iného podnikania či činnosti žiadateľa.

„Hoci to európska legislatíva predpokladala, slovenské právne normy neurčili, aký podiel má mať hlavná poľnohospodárska činnosť v porovnaní s ostatými aktivitami, či podnikaním žiadateľa. PPA sa tým preto pri svojom rozhodovaní a posudzovaní žiadosti vôbec nezaoberá,“ upozornil NKÚ.

V legislatíve chýba aj zadefinovanie zoznamu objektov a plôch využívaných najmä na poľnohospodársku činnosť. Rovnako tak možnosť rozhodnúť o neposkytnutí priamej podpory v prípade, ak poľnohospodár nie je registrovaný na poľnohospodársku činnosť napríklad v národnom daňovom registri alebo registri sociálneho zabezpečenia, dodal úrad.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
realista
realista
24. júl 2020 6:41

nie že by to bolo pri poskytovaní priamych platieb všetko v poriadku, ale zo záverov kontroly cítiť
– vymyslime ešte viac povinností a predpisov pre farmára najmä v oblasti administratívnej náročnosti
– ešte viac ho kontrolujme
– ešte viac ho ….
to už bude poskytovanie priamych platieb ako verejné obstarávanie…