Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Ekologické poľnohospodárstvo Kvízy Z domova

KVÍZ: Vyznáte sa v ekologickom poľnohospodárstve na Slovensku a v EÚ?

KVÍZ: Vyznáte sa v ekologickom poľnohospodárstve na Slovensku a v EÚ?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ekologické poľnohospodárstvo sa dostáva do popredia v súvislosti s prípravou Európskej zelenej dohody ale aj novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vyznáte sa v tejto čoraz preferovanejšej oblasti hospodárenia na pôde? Skúste si náš kvíz!

Jedným z cieľov stratégie „z farmy na stôl“ ako súčasti Európskej zelenej dohody je navýšenie plôch obhospodarovaných v režime ekologického poľnohospodárstva. Cieľom Európskej komisie je dosiahnuť, aby táto plocha tvorila z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy EÚ v roku 2030 minimálne:
V ekologickej poľnohospodárskej výrobe je používanie prípravkov na ochranu rastlín:
V krajinách Európskej únie (okrem Veľkej Británie) bolo podľa Eurostat (2018) v režime ekologického poľnohospodárstva obhospodarovaných 12 981 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Čo tvorí 8,0 % celkovej obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. V ktorej krajine EÚ-27 je najvyšší podiel pôdy zaradenej do ekologického poľnohospodárstva?
Podľa údajov ÚKSUP k 30.9.2020 bolo zaregistrovaných v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 125 tisíc hektárov trvalých trávnych porastov. Aký podiel na celkovej výmere využívaných TTP predstavuje ich výmera?
Priemerná podpora ekologického poľnohospodárstva z PRV dosiahla podľa údajov Eurostat (2018) 186 eur na hektár. Ktorá krajina Európskej únie-27 (okrem Veľkej Británie) v tomto roku poskytla najvyššiu podporu?
Koľko subjektov ekologickej výroby je k 30. septembru 2020 registrovaných v registri, ktorý vedie ÚKSUP?
Ktorý z uvedených druhov zvierat, podľa údajov Eurostat (2018) v krajinách EÚ-27 (okrem Veľkej Británie), vykazuje najväčší podiel zvierat chovaných v ekologickom poľnohospodárstve?
Aké celkové množstvo organických hnojív, ako je definované v smernici o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, v kilogramoch dusíka na 1 rok/1 hektár využívanej poľnohospodárskej pôdy je možné aplikovať v ekologickom poľnohospodárstve?
Hydroponická produkcia (pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku) je v ekologickej poľnohospodárskej výrobe?
Podľa údajov Štatistického úradu SR (2019) sme chovali na Slovensku 320 tisíc kusov oviec všetkých kategórií. Koľko percent z nich bolo chovaných v ekologickom poľnohospodárstve?
Aké najväčšie zaťaženie zvieratami v prepočte na VDJ/ha poľnohospodárskej pôdy je povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe?
Dusíkaté minerálne hnojivá sa v ekologickom poľnohospodárstve:
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments