Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rozhovory Z domova Živočíšna výroba

I. Nemčovský: Export nám vyčítajú, potrebná je pomoc pri nastavení ekonomických vertikál

I. Nemčovský: Export nám vyčítajú, potrebná je pomoc pri nastavení ekonomických vertikál
insert_photoZCHMD - Ivan Nemčovský

Slovensko má dobré podmienky na chov a výkrm mäsového dobytka. Práve tento segment je z pohľadu samotných chovateľov často na okraji záujmu štátu. Viacerých podpôr, ktoré by mäsové kravy potrebovali, sa chovatelia v uplynulom období nedočkali. Popri nepodpore neustále čelia aj kritike za to, že svoju produkciu vyvážajú do zahraničia. Situáciu v sektore priblížil v rozhovore riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka Ivan Nemčovský.

Ako hodnotíte uplynulý rok v sektore poľnohospodárstva? 

Jeden z najnáročnejších, čo sa týka súbehu extrémneho sucha a energetickej situácie.

Ako na tom aktuálne sektor chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka je – podarilo sa udržať stavy zvierat?

Chovatelia kráv mäsových plemien udržali početné stavy a dosiahli relatívne dobré naturálne výsledky. Sucho spôsobilo výrazné výpadky prírastkov, čo bolo kompenzované vyššími trhovými cenami, no negatívom je výpadok teľnosti kráv, čo sa prejaví v nasledujúcom období. To, čo skresľuje ekonomické  a zootechnické ukazovatele v sektore, je pretrvávajúci prevod kráv z mliečneho sektoru do sektoru kráv bez trhovej produkcie.

Ministerstvo pôdohospodárstva dlhodobo deklaruje podporu živočíšnej výrobe – cítite to aj v sektore mäsového dobytka? 

Ako jediný sektor živočíšnej výroby sme neboli podporení v priamych platbách. Ako možnosť podpory sektoru sa javí nasmerovanie do ekologického poľnohospodárstva. Pri požadovanom zaťažovaní pôdy dobytčími jednotkami, je ale táto podmienka ťažko dosiahnuteľná. Už teraz sme dostali výstrahu v podobe sucha, kde pri požadovanom zaťažení veľkej dobytčej jednotky na hektár, chovatelia avizovali nemožnosť nachovať svoje stáda. Bojujeme proti prírodným podmienkam. Aj pri zvýšenej sadzbe na hektár sú možnosti výroby krmovín v suchších rokoch obmedzené.

Dovozové hovädzie mäso prevažuje v spotrebe

Rok 2022 priniesol rôzne situácie, na ktoré bolo treba reagovať aj rôznymi opatreniami či pomocou. Čo v rámci uplynulého roka vnímate pozitívne? 

Za správne a pozitívne považujem, že sa podarilo dostať do povedomia širokej verejnosti potrebu poľnohospodárstva nielen ako producentov potravín, ale aj ako krajinotvorcu.

Udiali sa počas vlaňajška nejaké zmeny, ktoré prispeli k tomu, aby sme sebestačnosť v hovädzom mäse u nás zvýšili? 

Spotreba hovädzieho mäsa je momentálne na úrovni 5,72 kilogramu na osobu a z toho je 4,24 kilogramu zo zahraničia, čo predstavuje 65 percent. Sebestačnosť v produkcii hovädzieho mäsa na Slovensku je dostatočná, našou produkciou teliat vieme nahradiť dovoz. Otázkou je, či vieme nastaviť ekonomiku vertikál tak, aby sa zástav nevyvážal do zahraničia, ale aby bol vykŕmený, zabitý, spracovaný a skonzumovaný na Slovensku. Je to veľmi komplikovaná a ťažká úloha, ktorú sa budeme snažiť vyriešiť v spolupráci s MPRV SR.

Bez podpory vo viazaných priamych platbách

Udiali sa nejaké opatrenia alebo kroky, ktoré naopak, ohrozili chov mäsových kráv?  

Medzi kroky, ktoré ohrozujú chov mäsových kráv, následne aj požadovaný výkrm dobytka, patrí už spomínaný prevod dojných kráv do sektoru kráv bez trhovej produkcie mlieka. Nami navrhovanou platbou na narodené teľa po rodičoch mäsových plemien sme chceli, aby bola táto podpora adresnejšia. V Českej republike je jedno živonarodené teľa podporené sumou 130 eur.

Ktoré ďalšie kroky z uplynulého obdobia hodnotíte ako neprospešné pre sektor?

Určite nepodpora v SPP na roky 2023- 2027 vo viazaných priamych platbách.

Pri príprave nastavenia pre nové obdobie zaznievala z vašich radov kritika, že sektor mäsových kráv by mal v novom roku prísť o dotácie na výkrm. Bude to teda z vášho pohľadu problém?

Nielenže nám nebola schválená podpora na teľa, ale bola z tohto sektoru odobratá podpora na výkrm, čo bude mať určite dopad aj na vôľu výkrmcov vykrmovať našu produkciu teliat na Slovensku a trochu nám to sťaží tvorbu vertikály v sektore hovädzieho mäsa.

Odškodnenie za sucho

Často sa pri prezentácii v médiách dávajú do kontrastu mäsové a mliekové kravy, a to aj v tom zmysle, že mliekové kravy sú na chov náročnejšie, preto si zasluhujú aj viac podpôr. Na druhej strane mäsový dobytok je často oproti mliekovým podhodnotený. Pokračuje tento trend a ako sa naň pozeráte? 

Medializovaný boj medzi mliekovými a mäsovými kravami v otázke podpôr je nedôstojný a neadekvátny. Skôr zastávame názor, že by sa medzi jednotlivými chovateľmi hospodárskych zvierat mala viesť určite vecná, odborná diskusia bez emócií, načúvať argumentom druhej strany. Lebo my sme tí, ktorí určujú, ako bude vyzerať nielen naša blízka, ale najmä vzdialená poľnohospodárska budúcnosť.

Už ste spomenuli, že niektoré očakávania chovateľov výkrmového dobytka sa v uplynulom období nenaplnili. Aký bude teda ďalší postup z vašej strany?

Očakávania našich chovateľov do budúcnosti sa budeme snažiť rieši v spolupráci s MPRV SR, kde sme zaregistrovali snahu zo strany pracovníkov ministerstva nájsť spôsob podporiť sektor kráv bez trhovej produkcie mlieka, ale všetko ukáže čas, či sa snaha preklopí do reality.

Boli ste zahrnutí aj do odškodnenia za sucho – ako hodnotíte túto pomoc? 

Zahrnutie sektoru kráv bez trhovej produkcie do odškodnenia za sucho vítame, celkovo toto odškodnenie vnímame pozitívne.

Napriek rokovaniam spokojní nie sú

Aké sú očakávania chovateľov pre budúci rok? 

Očakávania našich chovateľov sú, že naše intenzívne rokovania s MPRV SR sa pretavia do hmatateľných výsledkov a tie povedú k celkovému zlepšeniu a napredovaniu našich chovou, ktoré okrem dostatočnej produkcie kvalitného hovädzieho mäsa zabezpečujú aj významnú krajinotvornú funkciu, čo si v našej spoločnosti málo kto uvedomuje.

Aké kroky by mal štát určite z vášho pohľadu v roku 2023 nevyhnutne podniknúť a prečo?

Nakoľko je nám vyčítaný export našich teliat do zahraničia, určite je to už spomínané nastavenie ekonomík vertikál, pomoc pri propagácii konzumácie hovädzieho mäsa, čo je v dnešnej dobe „green deealu“ takmer heroický výkon.

Od januára vstúpila do praxe aj nová spoločná poľnohospodárska politika. Ako ju hodnotíte?

Napriek intenzívnym rokovaniam zo strany Zväzu chovateľov mäsového dobytka a MPRV SR sa nepodarilo zakomponovať naše požiadavky do SPP 2023-2027, z toho vyplýva nespokojnosť z našej strany. Určite budeme vyhodnocovať už zmieňované smerovanie podpôr do ekológie. Taktiež budeme vstupovať do každoročného vyhodnocovania čerpania podpôr v SPP 2023-2027 inými sektormi. Budeme hľadať možnosti, ako následným prerozdelením voľných  prostriedkov podporiť kravy bez trhovej produkcie mlieka.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: ZCHMD - Ivan Nemčovský

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments