Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rozhovory Z domova

H. Patasiová: Sú podnikateľské subjekty, ktorým výpomoc radi poskytujú obchodníci za úžernícke úroky

H. Patasiová: Sú podnikateľské subjekty, ktorým výpomoc radi poskytujú obchodníci za úžernícke úroky
insert_photoTASR/Jaroslav Novák - Helena Patasiová

Klimatická zmena a jej dosahy nie sú jediným problémom, s ktorým poľnohospodári na juhu Slovenska musia bojovať. V uplynulom roku aj ich trápili výkyvy predajných cien komodít, meškajúce priame platby v plnej výške či zámery ohľadom vytvorenia nového národného parku na pôde, na ktorej mnohí z nich hospodária. Rok 2023 aj očakávania pre rok 2024 v rozhovore zhodnotila predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová.

Ako hodnotíte uplynulý rok v sektore poľnohospodárstva? 

V roku 2022 sektor vykázal výsledok hospodárenia so ziskom  263,7 milióna eur, hoci je potrebné poznamenať, že bez dotácií by bol rezort stratový. V roku 2023 bude zisk podľa našich odhadov len mierny,  a to vzhľadom k tomu, že poľnohospodárske komodity sa predávali za polovičné ceny, ako rok predtým.

Práve v roku 2023 sme vstúpili do nového programového obdobia. Ako teda hodnotíte nastavenie podmienok po prvom roku?  

Strategický plán Slovenska je celkom dobre nastavený a dáva nádej na udržanie tých sektorov, ktoré sú pomaly odkázané na zánik. Je to chov ošípaných, hydiny a oviec, ako aj oblasti ovocinárstva a zeleninárstva. Pre aktívnych farmárov priniesol strategický plán väčšie povinnosti, ktoré musia počas hospodárenia dodržať, aby vyhoveli podmienkam pri základných podporách. V rámci intervencií sa počíta aj so založením Rizikového fondu a v rámci investícií sa ráta s takzvanými finančnými nástrojmi, aby sa investovalo do inovácií a digitalizácie techniky a technológií pri pestovaní poľných kultúr.

Prišli počas roka nejaké sklamania, nenaplnené očakávania aj vzhľadom na nové nastavenia?

Najväčšie sklamanie spôsobila povinnosť zavedenia 4-percentného úhorovania pre pestovateľov nad 10 hektárov, nakoľko priaznivé  počasie pozitívne pôsobilo nielen na kultúrne plodiny, ale aj na buriny, ktoré v mnohých prípadoch prerástli kultúrne plodiny. Nakoľko vstup na uvedené parcely sa mohol vykonať až po 31. júli, je veľká obava, že vysemenené buriny spôsobia poľnohospodárom problémy aj v horizonte ďalších 20 až 30 rokov.

Nový strategický plán sľuboval posilnenie podpory práve špeciálnej rastlinnej výroby, v rámci ktorej pôsobia aj viacerí vaši členovia. Cítite teda lepšiu podporu?

Pestovateľské plochy zeleniny sa neustále znižujú napriek tomu, že nové plánovacie obdobie mierne navyšuje podpory na hektár. Príčinou je nedostatok pracovných síl, ako aj politika obchodných reťazcov. Plochy zeleniny môžu narásť, v prípade ak bude stabilný odberateľ a podpory na modernizáciu technického a technologického zázemia, ale aj závlahových systémov.

V uplynulom roku sa hovorilo o zriadení nového národného parku Podunajsko – ide len o plány. Ako sa na ne pozerajú poľnohospodári z tejto oblasti?

Poľnohospodárska verejnosť bola šokovaná iniciatívou poslancov na založenie Národného parku Podunajsko. Vtedajší minister životného prostredia so štátnym tajomníkom vyvolali rôzne rokovania, aby presvedčili poľnohospodárov, poľovníkov, lesníkov a samosprávy o tom, aké to bude mať pozitíva. Nikdy však nevedeli uviesť závery o dopadových štúdiách. Kvitujeme vyjadrenia nových ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia, že s týmto návrhom sa nevedia stotožniť.

Rok 2023 bol pomerne turbulentný, čo sa týka cien komodít. Aké problémy to spôsobilo vašim členom a ako vnímate situáciu aj v kontexte nevyplatenia celých priamych platieb už v decembri?

Musíme priznať, že poľnohospodári mali byť v predstihu informovaní, že podpory meškajú alebo sa nevyplatia v plnej výške. Sú významné podnikateľské subjekty  z Medzibodrožia, ktorým výpomoc radi poskytujú  obchodníci  za úžernícke úroky, nakoľko pre banky nie sú bonitní. Treba poznamenať, že najviac úverov majú  subjekty práve na juhu Slovenska, napríklad okres Dunajská Streda vo výške 52 miliónov eur alebo Komárno a Nové Zámky v sume 31 miliónov eur. To už ani nehovorím, aké problémy sú s predajom niektorých komodít ako sú kukurica, pšenica či olejniny kvôli vojne na Ukrajine.

Aké sú vaše očakávania pre rok 2024?

V rámci štátnej pomoci je to udržanie podpory v takej výške, ako boli uplatnené  v roku 2023. Očakávame tiež čo najskoršie vyplatenie a doplatenie priamych platieb za rok 2023. Podobne očakávame aj čím skoršie vyhodnotenie a vyplatenie podávaných žiadostí o platbu, ktoré boli schválené v rámci investičných výziev v rámci projektových podpôr. Musím poznamenať, že zamestnanci pod vedením nových vrcholových funkcionárov Pôdohospodárskej platobnej agentúry sú veľmi ústretoví a nápomocní pri vybavovaní záverečných administratívnych záležitosti. Agrárna komora Slovenska so svojimi regionálnymi poradcami vypracovala projekty, ktoré boli úspešné na 90 percent. Teší nás, že k výzvam a vyhodnoteniam projektov je tu konečne iný prístup a veľmi vysoko oceňujeme tvorbu katalógových cien, ako aj systém verejného obstarávania cez program JOSEPHIN. Projekty sú v štádiu riešenia.

Aké očakávania máte od nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva?

Očakávame od nového ministra, aby naďalej  obhajoval záujmy domácich podnikateľských subjektov, tak ako obhajoval opatrenia pred dovozom z Ukrajiny. V prípade svojich rozhodnutí by o nich mal s dostatočným časovým predstihom informovať farmárov. My, ako agrárna samospráva mu budeme v týchto krokoch ústretoví. Z Programového vyhlásenia Vlády SR, by som uvítala, aby sa štát čím skôr venoval novému nariadeniu na ochranu vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom v prospech našich domácich občanov.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR/Jaroslav Novák - Helena Patasiová

3.7 3 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments