Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Lesníctvo Z domova

Ekosystémové služby lesa – čo si myslí verejnosť?

Ekosystémové služby lesa – čo si myslí verejnosť?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

V apríli 2024, sa uskutočnil na stránkach poľnoinfo.sk a Lesmedium prieskum zisťujúci postoje verejnosti k ekosystémovým službám lesa. Prinášame výsledky odpovedí, ktoré napriek malej vzorke (44 respondentov, z toho  88% starších ako 30 rokov) dávajú obraz o prioritách a postojoch k platbám za ekosystémové služby lesa. Väčšina respondentov (76 %) uviedla, že síce nemá vzdelanie v oblasti lesníctva a nevlastní les, ale 68 % z nich odpovedalo, že do lesa chodí často.

Respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa vnímania významu lesov, potreby zmeny hospodárenia v lesoch a financovania ekosystémových služieb. Ekosystémové služby delíme na tri základné skupiny (produkčné, regulačné, a kultúrne). Väčšina respondentov hodnotila v priemere regulačné)  a kultúrne ekosystémové služby lesov vyššie, ako produkčné. Výnimkou je hodnotenie lesa ako zdroja vody a čistého vzduchu, ktoré boli hodnotenie najvyššie. Ako najmenej dôležitá bola z produkčných ekosystémových služieb hodnotená produkcia diviny a poľovnícke trofeje a z kultúrnych možnosti zamestnania a poskytovania príjmu z lesa (obrázok).

Posúdenie zmeny hospodárenia v lesoch vzhľadom na zabezpečenie požadovaných preferencií spoločnosti je potrebné podľa 77 % odpovedajúcich a 86 % si myslí, že by obhospodarovateľ lesa mal dostať zaplatené za to, že zmení hospodárenie podľa priorít spoločnosti.

Odpovede na otázku, kto by mal platiť za podporu zmeny hospodárenia, sa rôznili. Niektorí respondenti (45%) uviedli, že by zdroje na podporu zmeny hospodárenia mali byť zo štátneho rozpočtu alebo prostriedkov EÚ (eurofondov). Podľa ďalších (32%), by mali prispievať nejakým poplatkom priamo všetci obyvatelia Slovenska, zatiaľ čo iní (21%) si myslia, že by mali platiť len tí, čo les využívajú a zmenu hospodárenia žiadajú.

Prieskum ukázal, že lesy majú pre verejnosť veľký význam, najmä z regulačných a kultúrnych dôvodov. Časté návštevy lesov naznačujú, že ľudia majú pozitívny vzťah k lesu a využívajú ich na rekreáciu a relaxáciu. Otázka financovania ekosystémových služieb je však stále otvorená, pričom názory sa rôznia. Nádejou na podporu zmeny hospodárenia za účelom zabezpečenia plnenia požadovaných ekosystémových služieb lesa je nový Národný lesnícky program Lesy pre spoločnosť, záujem o tému zo strany Európskej únie a slovenskej vlády, ale dôležitá je najmä iniciatíva vlastníkov lesa a ich združení pri presadzovaní konceptu ekosystémových služieb lesa do praxe.

Úlohou lesníckeho výskumu v tejto oblasti, je získať nové poznatky, ktoré budú slúžiť na riešenie problémov so zavádzaním inovácií pre posilnenie plnenia ekosystémových služieb lesa a do rozhodovania o platbách za ekosystémové služby lesov. Prostredníctvom médií je možné zvýšiť informovanosť verejnosti o význame lesov a ich ekosystémových službách a otvoriť diskusiu o rôznych modeloch financovania ekosystémových služieb lesov, ktoré by zohľadňovali názory verejnosti.

Poďakovanie

Táto práca bola podporená z kontraktu NLC s MPRV SR v rámci projektu výskumného zámeru NLC 2022-2026 EPRIBLES na základe zmlúv č. APVV-20-0408 a APVV 21-0290.

 

Autor článku: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., zuzana.sarvasova@nlcsk.org, NLC-LVÚ Zvolen
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

4 2 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Miki
Miki
12. júl 2024 11:37

Pestovanie a ochrana lesa je jednou z najdôležitejších činnosti v správe lesného hospodárstva, či už v štátnom alebo súkromnom vlastníctve a má najširší dosah pre všetkých obyvateľov Slovenska. Nesystémové a diletantské zásahy do jeho obhospodarovania vedú k nedozerným škodám na celý ekosystém – spomeňte si na nelikvidovanú kalamitu kôrovca, zničené… Celý komentár »

Anton Spišák
Anton Spišák
12. júl 2024 17:44

Tragédia je,že na otázky v lesníctve a polnohospospodárstve odpovedajú ludia ktorí priamo nepodnikajú v tejto oblasti.Keby odpovedali ludia ktorý,ako majitelia lesa,alebo pôdy,ktorý z toho žili a mali rozvýjať svoj majetok,tak by sme sa dočkali iných odpovedí.Nasi predkovia z týchto činností museli žiť a z daní živiť aj štát,alebo ríšu.V terjšej… Celý komentár »