Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Dobytkár pokračuje! Brusel našu nečinnosť vyhodnotil obrovským krátením podpôr

Dobytkár pokračuje! Brusel našu nečinnosť vyhodnotil obrovským krátením podpôr
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - budova PPA

Európska komisia vystavila Pôdohospodárskej platobnej agentúre katastrofálne vysvedčenie. Pokiaľ v roku 2020 boli platby pre investičné podpory preventívne pozastavené v hodnote 10 percent ich výšky, tak od začiatku roka je to už 25-percent! Celé vlaňajšie, no aj aktuálne blokovanie investičných podpôr vzniklo ako reakcia Bruselu na najväčšiu korupčnú kauzu na Slovensku, známu aj pod názvom Dobytkár. Portál poľnoinfo.sk o tom informuje Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG Agri).

Za pretrvávanie problémov sme boli odmenení zvýšeným krátením podpôr

„Pokiaľ ide o platby SPP, v apríli 2020 slovenské médiá a Národná kriminálna agentúra zverejnili informácie o údajných podvodoch a dlhodobej korupcii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre týkajúce sa slovenského Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Vzhľadom na závažnosť obvinení a vzhľadom na existujúce riziko pre finančné záujmy EÚ, Európska komisia prijala preventívne opatrenie na prerušenie a následné pozastavenie platieb vo výške 10% výdavkov deklarovaných v rámci príslušných investičných opatrení za všetky štvrťroky 2020,“ informuje portál poľnoinfo.sk DG AGRI v Bruseli.

Uvedené znamená, že prostriedky, ktoré mali byť refundované štátu za preplatené investičné výzvy vo výške 100 percent, boli v minulom roku preplácané len vo výške 90 percent ich objemu. V praxi to vyzerá asi tak, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí po realizácii projektu žiadateľovi prostriedky, ktoré si nárokoval a štát následne požiada o refundáciu Európsku komisiu. Pokiaľ tá si ale vlani, v dôsledku kauzy Dobytkár, nechávala rezervu 10 percent pri vyplácaní prostriedkov, teraz je to už celých 25 percent.

„Vzhľadom na pretrvávanie problémov sa Komisia rozhodla pokračovať v prerušení platieb aj v prvom štvrťroku 2021 a zvýšiť mieru na 25%,“ informuje DG Agri.

Jaroslav Karahuta (Sme Rodina), predseda agrovýboru národnej rady, upozorňuje, že Európska komisia nám nebude krátiť obálku celkového objemu investičných podpôr vyčlenených pre aktuálne programové obdobie.

„Môže žiadať korekcie už za vyplatené podpory,“ upozorňuje J. Karahuta.

Práve toto sa aj stalo. Celková suma pre Slovensko sa neznížila, znížilo sa ale preplácanie jednotlivých projektov. Konkrétne za všetky štyri štvrťroky roka 2020 vo výške 10 percent a zatiaľ za prvý štvrťrok 2021 o 25 percent.

Stopnutie financovania projektových podpôr na národnej úrovni?

Zástupcovia Európskej komisie nie sú očividne spokojní s napredovaním situácie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a tak siahli ešte po výraznejšom škrtnutí financovania našich investičných podpôr.

Práve tie boli podľa vznesených obvinení v kauze Dobytkár oblasťou, kde jednotliví aktéri „vypaľovali“ žiadateľov. Modus Operandi celého vyťahovania prostriedkov od poľnohospodárov a potravinárov bol uzatváranie Zmlúv o dielo, ktoré mali podľa anonymizovaných uznesení súdu slúžiť na legalizáciu úplatkov. Tie dosahovali od 14 do 25 percent.

Aktuálne škrtnutie financovania projektových podpôr zo strany eurokomisie nenecháva chladných ani ľudí na ministerstve pôdohospodárstva. Rozhodnutie DG Agri môže mať obrovský dopad na vyplácanie investičných podpôr v rezorte.

Dokonca, v rámci agroministerstva, sa podľa zdrojov poľnoinfo.sk, hovorí o tom, že dôjde ku komplexnému pozastaveniu vyplácania investičných podpôr a podpisovania nových zmlúv o nenávratný finančný príspevok. Dôvod je, že v prípade pokračovania vyplácania prostriedkov z investičných výziev by 25-percent týchto finančných zdrojov musel vyplácať štát zo svojho rozpočtu a nie zo zdrojov EÚ.

„Podľa mňa je rozumnejšie pozastaviť teraz vyplácanie investičných podpôr do času ukončenia korekcií,“ myslí si Jaroslav Karahuta (Sme Rodina).

Ministerstvo najskôr nekonkrétne

Ešte minulý týždeň sme sa tlačového odboru ministerstva pôdohospodárstva pýtali, ako na pozastavenie 25-percent platieb zareaguje. Podľa našich informácií sa síce aktuálne rozhodnutie týka začiatku roka 2021, ale list, kde to EK oznamuje slovenskému agroministerstvu, bol na náš rezort doručený len pred niekoľkými týždňami. Ministerstvo odpovedá na naše dve jednoduché otázky nekonkrétne.

„MPRV SR a PPA berú na vedomie závery EK, ktoré im boli predložené zo strany EK vrátane dôvodov prerušenia lehôt na priebežnú platbu za časť výdavkov v rámci PRV SR 2014 – 2020. V zmysle platnej európskej, ako i vnútroštátnej legislatívy je SR povinná sa riadiť a postupovať v súlade s pravidlami určenými legislatívou EÚ, preto sú MPRV SR a PPA, riadiac sa závermi EK, pripravené prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie dôvodov tohto prerušenia,“ informoval v písomnom stanovisku agrorezort.

Vlčan: Začať budovať solídny základ dôvery voči SR osobitne PPA

Ako to už býva, politici a ministri sú oveľa otvorenejší na tlačových konferenciách. To je aj prípad aktuálnej témy o pozastavení financovania zo strany eurokomisie. Šéf rezortu pri včerajšom oznámení zmeny na poste generálneho riaditeľa PPA povedal, že kauza Dobytkár má dosah aj do súčasnosti.

„Musím priznať, že situácia v agentúre je zložitá až kritická. Sme konfrontovaní so situáciu, že PPA má len podmienenú akreditáciu. Očakávam, že nový generálny riaditeľ Kiss urýchli proces ozdravenia PPA. Nadviaže aktívnejšiu komunikáciu aj so zástupca Európskej komisie, konkrétne DG Agri, lebo v poslednom období došlo zo strany Európskej komisie ku kráteniu platieb z našej obálky a my potrebujeme čo najskôr začať budovať solídny základ dôvery voči SR a osobitne PPA tak, aby sme nemuseli v budúcnosti znášať finančné následky,“ uviedol už konkrétnejšie Samuel Vlčan.

O tom, ako sa razantné krátenie investičnej obálky preplácanej z Bruselu prakticky dotkne slovenských poľnohospodárov však neuviedol.

DG Agri nás pozorne sleduje

Domáca platobná agentúra sa v ostatných pätnástich mesiacoch nezmieta len v dôsledkoch z kauzy Dobytkár, ale aj v neustálych zmenách v jej vedení. PPA mala len v roku 2020 štyroch generálnych riaditeľov. Od Kožucha, cez Galandovú, Guniša až po Jánoša.

Samotný Jánoš, ktorý v pozícii pôsobil od decembra 2020 bol stále vnímaný ako dočasná alternatíva, aj keď bol riadne menovaný. Verejnosť o tom svojimi kontinuálnymi výberovými konaniami pravidelne presviedčal vtedajší šéf rezortu Ján Mičovský. Určite ani tento postup nepridal PPA v očiach DG Agri na dôveryhodnosti.

„Preventívne opatrenia zostanú v platnosti až do prijatia súvisiaceho rozhodnutia o overení súladu, ktorým je konečné stanovisko Komisie k súladu výdavkov. DG AGRI pozorne sleduje situáciu na Slovensku a bude podľa potreby vyvíjať ďalšie opatrenia podľa vývoja situácie,“ informuje nás DG Agri.

Výzvy v stovkách miliónov eur sa opäť nevyhlásili

Míľnikom by mohla byť riadna akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K tomuto kroku by malo dôjsť najneskôr 15. októbra 2021. Otázka je, či je PPA vôbec schopná splniť podmienky akreditácie.

Veľké výzvy v sumách stoviek miliónov eur, ktoré ohlasoval ešte v marci Vlčanov predchodca, mali byť vyhlásené ešte v priebehu mája. Na verejnom odpočte PPA odznela v máji informácia, že sa tak sa stane počas júna. Dnes, v prvý júlový deň je zrejmé, že ani tento termín nestihli. Otázka znie, či sa financovanie výziev v hodnote viac ako 330 miliónov eur odkladá z dôvodu neschopnosti ich vyhlásiť alebo zámerne sa hrá o čas. V prípade 25-percentnej korekcie sa zrazu rozprávame o desiatkach miliónov eur, ktoré by museli byť vyplatené zo štátneho rozpočtu, namiesto fondov EÚ.

Otázky ale vzbudzujú aj ďalšie výzvy. Napríklad v mesiacoch marec a apríl 2021 poľnohospodári predkladali žiadosti v inej výzve o investičné podpory. Táto „šesťdesiattisícová“ výzva momentálne čaká na vyhodnotenie. Ak by sa potvrdili vyjadrenia z vnútra agrorezortu, je zrejmé, že aj táto výzva bude vyhodnotená neskôr, ako bolo plánované.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - budova PPA

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments