Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 11. februáru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 11. februáru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

/upozorňujeme, že ide o mierne upravený text z 10. februára/ V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 11. februáru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 4. februáru 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Česku – a to pre možnosť porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Z aktuálneho prehľadu cien vyplývajú dve skutočnosti. Prvou je pokračujúca stagnácia, resp. pokles cien prakticky všetkých komodít. Druhou, ktorá nie veľmi poteší slovenských farmárov je pokračujúci prepad cien v Poľsku. V uplynulých dňoch sme podobný trend zaznamenali aj v Nemecku, kde ešte pred dvoma týždňami došlo k miernemu nárastu cien takmer všetkých sledovaných komodít.

Výnimkou bol sladovnícky jačmeň, ktorého sú v Nemecku značné prebytky. Aj preto sa domnievame, že potenciál rastu ceny tejto komodity je vyčerpaný. Navyše jeho cena za ostatné 3-týždne klesla o 2 až 11 EUR/tonu.

K dramatickým zmenám nedošlo ani na trhu s pšenicou a jačmeňom. Badať však mierny posun cien smerom nadol. Ich ceny sú navyše limitované intervenčnou cenou v rámci realizovaných intervenčných nákupov. Tu je potrebné poznamenať, že k dnešnému dňu na území SR nebola do intervencie nakúpená ani jedna zo spomenutých komodít, hoci pôvodne bolo farmármi ponúknutých viac ako 168 tisíc ton týchto produktov. V uplynulom týždni došlo k zaujímavej situácii, keď z ponuky bola stiahnutá prakticky všetka pšenica a štvrtina ponúknutého jačmeňa. Zrejme zo strany farmárov prevládla snaha o rýchlejšie zobchodovanie svojej produkcie, potreba cash flow, vyprázdnenie skladov a v neposlednom rade snaha vyhnúť sa možnému nárastu počtu škodcov v skladovaných komoditách pred nadchádzajúcou jarou a s ňou spojeným oteplením.

Vzhľadom na prebytky, resp. zásoby týchto komodít na území Slovenska, ako aj EÚ sa navyše ani neočakáva významný nárast cien týchto komodít. K významnému zvratu v cenovom vývoji môže dôjsť vplyvom jarnej inventarizácie porastov, či vývoja ich osevných plôch.

Aj cena kŕmnej pšenice má skôr negatívnu tendenciu. V susednom Poľsku klesla o 8 Eur/tonu, na ostatných obchodných miestach v rozmedzí 1-3 Eur/t.

Stále aktuálne zostávajú vývozy tvrdej a potravinárskej pšenice do Talianska, hoci v uvedenej krajine, ako vidieť z prehľadu trhových cien, došlo k značnému oslabeniu ceny tvrdej pšenice, a to o cca 6 až 9 Eur/tonu.

Zaujímavý vývoj sme zaznamenali u raže, ktorej cena má napriek prebytkom na poľskom trhu dlhodobo stúpajúcu tendenciu. Na Slovensku je v súčasnosti obchodovaná iba minimálne.

Naopak zvýšený dopyt po kukurici zo strany našich najvýznamnejších spracovateľov – Enviralu, a.s. Leopoldov a Amylumu Boleráz sa na Slovensku prejavil posilnením jej ceny. Podobný vývoj sme zaznamenali aj v susednom Česku a z dlhodobejšieho hľadiska aj Poľsku, hoci práve tam v uplynulom týždni došlo miernemu poklesu jej ceny.

Oveľa lepší potenciál majú olejniny, repka a slnečnica, ktorých relatívny nedostatok v ČR vyvoláva tlak na ich cenu aj na Slovensku. Ich množstvá v držbe prvovýrobcov sú však v tomto období už limitované.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments