Zadajte hľadaný výraz

V Trnavskom kraji vlani klesli počty kráv, stavy ošípaných sa zvýšili
Dopracujeme sa ku komplexnej propagácii potravinárstva?
Máme šancu presadiť sa na trhoch bývalých sovietskych republík
Rozhovor. Etike v obchodných vzťahoch má pomôcť legislatíva
Pokles predaja techniky neovplyvnil účasť na Techagre (fotopríloha)
Burzy. Prognózy hovoria o náraste úrod kukurice
Burzy. Na ceny pšenice vplýva takmer rekordná úroda
Cena jatočných ošípaných dosiahla minuloročnú úroveň
Nebudeme sa súdiť o pokute za agrodotácie za 3 milióny eur
Na predaj z dvora sa najviac registrovali producenti medu
Vývoj cien za posledné tri mesiace na burze v Paríži
Bulharský parlament znemožnil pestovanie geneticky modifikovaných plodín
Ukrajina. Nedostatok ovocia spôsobí rast cien
Orientácia poľnohospodárov o podporách z PRV sa zjednoduší
Musíme vrátiť dotácie vo výške 3 milióny eur