Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2019 Jesen LEFT
Branding VUB 2019 Jesen RIGHT
Branding VUB 2019 Jesen TOP
Tatra banka 2018-12
Pottinger 2018
MPRV SR Z ekonomiky

Štát spúšťa Zelenú naftu. Ako reagujú poľnohospodári?

chat_bubbleKomentáre: 10 visibilityZobrazenia: 2442
UniCredit Bank 2018

Projekt Zelenej nafty oficiálne odštartoval. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo komodity, ktoré získajú podporu, ako aj dlho očakávané normatívy, na základe ktorých sa konkrétna podpora vypočíta.

„Zelenú naftu budeme poskytovať výhradne aktívnym farmárom, ktorí pestujú, chovajú a zabezpečujú zvyšovanie našej potravinovej sebestačnosti. Podporíme len tých poľnohospodárov, ktorí produkujú, to znamená chovajú vybrané zvieratá alebo pestujú vybrané plodiny,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Celkovo štát cez projekt zelenej nafty podporí produkciu 125 vybraných komodít – 108 v oblasti rastlinnej výroby a 17 v oblasti živočíšnej výroby.

„Nedáme podporu tam, kde sú lány pšenice, ale podporíme špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Podporíme výrobcov ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, olejnín, ale aj pestovanie chmeľu, viniča a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe to bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny,“ dodala Matečná.

Podporu získajú aj zvieratá, ktoré nevyžadujú vysokú spotrebu nafty

Prostredníctvom projektu zelená nafta začnú na slovenský vidiek prúdiť ďalšie finančné zdroje. Aj preto ho vítajú aj samotní poľnohospodári.

„Projektom zelená nafta sa pre slovenských poľnohospodárov ponúkajú väčšie možnosti na stabilizáciu tých oblastí výroby, ktorým sa práve aktívni poľnohospodári venujú. Hovoríme napríklad o znižovaní rokmi naakumulovaných dlhov, o stabilizácii výroby a väčšej možnosti na investície,“ vyjadrila sa Jana Holéciová z SPPK.

Pestovatelia aj chovatelia dlhodobo volajú po dorovnaní podmienok s ostatnými krajinami. Bez toho sa podľa nich našim roľníkom nepodarí vyrovnať v konkurencieschopnosti s kolegami z okolitých štátov. Pozitívom je aj to, že podporu získavajú komodity, z ktorých mnohé sú na Slovensku už roky na ústupe.

„Pevne verím, že to postupne pomôže aj navýšiť produkciu týchto komodít, ale budeme veľmi radi, ak by sa to podarilo aspoň zastabilizovať, a tí, ktorí sa tomu venujú, aby zotrvali,“ uviedol Oliver Šiatkovský zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov.

Podporu získajú aj zvieratá, ktoré nevyžadujú vysokú spotrebu nafty, ako napríklad hydina, ošípané alebo mäsový dobytok. Pri ňom navyše dôjde k zníženiu rozdielov oproti mliečnemu sektoru.

Matečná: O normatív prejavili záujem aj kolegovia z ČR

„Dlho sme volali po tom, aby sa vyrovnali rozdiely medzi dojnicami a dojčiacimi kravami a toto opatrenie je tak spravené, že ten rozdiel, ktorý je v podpore na dojnicu a dojčiacu kravu, je akýsi logický. Dá sa to prijať. Rozdiel medzi dojnicami a dojčiacimi kravami sa vyrovná a podstatné je, že rastúce kategórie majú tú istú sadzbu, čo je z nášho pohľadu veľmi prijateľné,“ vysvetlil Peter Polák zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka.

Rezort avizuje, že získanie podpory prostredníctvom aktuálneho projektu zelenej nafty bude oveľa jednoduchšie, ako v minulosti. Tentoraz totiž poľnohospodári nemusia dokladovať reálnu spotrebu nafty. Podpora sa vypočíta na základe koeficientu a  normatívu, ktorý je pre každú komoditu presne stanovený. Na ich tvorbe sa podieľali vedeckovýskumné inštitúcie.

„Táto norma je nemenná, je to vedecká norma, ktorá bola otestovaná a zaujímajú sa o ňu už aj kolegovia z Českej republiky, lebo je jednoduchá a nespochybniteľná,“ uviedla Matečná.

„Mechanizmus je jednoduchý, u zvierat vychádzame z počtu kusov, ktorý evidujeme v našej centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, pri rastlinnej výrobe to budú hektáre na komodity,“ dodal Štefan Ryba z ministerstva.

Okrem týchto údajov do vzorca na výpočet podpory vstúpi aj koeficient 0,347.

Peniaze budú vyplatené do konca roka 2019

Rezort deklaruje, že žiadanie o podporu bude jednoduché. Žiadosti by mali poľnohospodári predkladať na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá po administrácii peniaze vyplatí najneskôr do 15.decembra tohto kalendárneho roka. S projektom štát počíta do roku 2023. V tomto roku si poľnohospodári rozdelia 30 miliónov eur.

„V nadväznosti na toto opatrenie by sme privítali aj ďalšie formy systémovej podpory. Mohlo by ísť o refundáciu časti ročného poistného, pretože vieme, aké sú aktuálne extrémy počasia. V oblasti živočíšnej výroby je to zas otázka likvidácie kadáverov,“ dodal Oliver Šiatkovský.

„Dúfame, že sa budú podporovať chovatelia, ktorí reálne niečo produkujú. Aj v sektore mäsového dobytka je tento problém vypuklý.  My sme navrhovali, aby sa využil inštitút zníženia priamych platieb o 15 percent a tieto peniaze, ktoré sa ušetria, by išli priamo na produkčné komodity, ako sú v našom prípade odstavené zástavové teľatá,“ dodal Peter Polák zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka.

Rezort avizuje, že v sektore poľnohospodárstva chystá aj ďalšie systematické kroky.

„V nadväznosti na projekt zelenej nafty, chystáme ešte projekt zelenej nafty pre potravinárstvo, ale toto je naozaj ešte v plienkach. Cieľom je, aby sme napríklad špeciálne druhy rastlinných komodít mohli u nás aj spracovať a podporili tých, ktorí ich spracúvajú,“ dodala ministerka Matečná.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1421 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

10 komentárov

 1. Pišta
  12. apríla 2019

  Je ale veľmi dôležité rozlíšiť pojem mať zaregistrované zvieratá na CEHZ, chovať zvieratá a reálne niečo produkovať . Prečo by mali byť podporení chovatelia dojníc , dojčiacich kráv , oviec , kôz, ktorí nemajú schválené výdojné hospodárstva , neprodukujú jatočné zvieratá , len odhlasujú cez domáce zabíjačky …
  Práve účel zelenej nafty je podporiť prvovýrobcov potravín cez kompenzáciu nákladov spojených s výrobou mlieka , mäsa, vajíčok, zeleniny a podobne

  Odpovedať
 2. Miro
  15. apríla 2019

  Rozdiel normy medzi dojnicou a dojčiacou kravou 32,36 litra nafty sa mi javí veľmi nízky. Keďže je to vedecká norma musíme to akceptovať.

  Odpovedať
  1. Vladimír Chovan
   19. apríla 2019

   Pojem „vedecká norma“ je unikátny! Pravdepodobne ide o slovenský vynález, mali by si ho dať patentovať. Poznáme normy technické, normy kvality, spotreby… ale vedecké?! Predpokladáme, že autorka tohto slovného spojenia chcela povedať, že k tejto norme sa rezort dopracoval na základe odborných vedeckých podkladov.
   Tak sa teda pozrime odborne a vedecky, ako to vyzerá s rozdielom normatívu pre dojčiace kravy a dojnice. Chováme oboje. Najväčšia spotreby nafty pre živočíšnu výrobu vzniká pri výrobe krmív. Krava mäsového plemena s odchovom jedného teľaťa ročne spotrebuje v priemere 12 kg sušiny denne, čo je asi 4,4 tony za rok. Z toho viac ako polovicu jari do jesene spasie v zelenom krmive. Preto aj vďaka laktačnej krivke (obdobie státia nasucho v zimných mesiacoch) nepotrebuje pre ne vyrobiť viac ako 2 tony sušiny ročne (skôr menej).
   Vysokoúžitkové dojnice spotrebujú aj 22 kg sušiny denne, čo je 8 ton ročne. Pomer výroby a potreby krmív je preto 1 : 4. A táto výroba sa má dať zabezpečiť s pomerom normatívu na naftu 1 : 1,28?
   Tešíme sa, až nám tento zázrak niekto z jeho autorov reálne ukáže v praxi!
   Vlado Chovan, Peter Rafay – Agropartner Plavecké Podhradie

  2. G.S.
   22. apríla 2019

   To je taká istá vedecká norma ako tá, ktorá určila, že ja na pôde BPEJ 7 mám len o 40€/ha vyššie náklady ako niekde pri Trnave, aby mi na základe tejto normy rozhodli, že flyšové pásmo u nás už zaniklo a že na ANC mi už nemusí ostať toľko peňazí. Ako sa to už aj tu písalo, tak ten vyšší normatív na dojčiace kravy len čiastočne vyrovnáva tú zlodejinu s presunom peňazí z ANC. Navyše má dojnica aj pomerne slušnú podporu z viazaných platieb.

  3. Vladimír Chovan
   23. apríla 2019

   Čiže deformáciu v ANC nahradíme deformáciu pravidiel v normatívoch spotreby nafty. A deformáciu s presunmi peňazí medzi piliermi vyriešime nejakou inou deformáciou. A hlavne sa budeme doťahovať medzi sebou…
   Nebolo by správnejšie žiadať, aby sme mali na rovnaké podpory ako v okolitých štátoch? Ak majú v ČR podporu na dojčiacu kravu 340 €, tak by sme nemali byť u nás spokojní so 40 eurami…

  4. G.S.
   24. apríla 2019

   Pán Chovan, ja s tým čo píšete plne súhlasím. Len som poukázal na to ako sa u nás vyrábajú „vedecké“ normy na ospravedlnenie totálnej hlúposti a zlodejiny. Zdrojov je málo a tak pre niektorých je akékoľvek „odôvodnenie“ presunov vo svoj prospech v poriadku. A na takéto normy si platíme „výskumné ústavy“. A všetko je to preto, lebo neexistuje reálna koncepcia rozvoja a existovania poľnohospodárstva podporená reálnymi zdrojmi aspoň v strednodobom období. Tu sa robia len kampane a prácne sa napráva niečo , čo sa úmyselne predtým …(radšej dám bodky).

  5. Vladimír Chovan
   25. apríla 2019

   Máte pravdu, bez základnej koncepcie sa nedostaneme nikam… Akčný plán rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020 s dosiahnutím 80%-tnej sebestačnosti sa nám akosi nevydaril. Zastal by som sa ale v tomto našich výskumníkov, nemyslím si, že by nebohli schopní reálne pomenovať a stav a potrebné kroky na zmenu. Problém je u objednávateľa, potrebuje prikryť svoje kroky „vedeckosťou“ a podriadené organizácie pod neustálym tlakom na znižovanie nákladov sú na to mimoriadne vhodné.

 3. marcel sako
  19. apríla 2019

  Človek ktorý je zodpovedný za vedenie určitého sektoru v národnom hospodárstve a vykazuje , že mu chýbajú základné znalosti v oblasti v ktorej rozhoduje by si ich mal doplniť alebo by mal sám odísť, pretože vyjadrenie, že nebudeme podporovať obilninárov, ja ako povedať ľudom, že od zajtra si môžu chleba piecť sami. Neviem či to povedala ministerka alebo niekto iný, ale za toto vyjadrenie by som sám vrátil diplom a zahrabal sa pod zem. Jednoznačne treba podporovať obilninárov ale iným spôsobom. Bez obilnín by sme nemohli pestovať zeleninu, strukoviny,olejniny,okopaniny a ani ostatné špeciálne plodiny , tak ako môžeme podporovať niečo čo stojí na druhom mieste pred niečím čo nechceme podporovať.
  Prečo riadia poľnohospodárstvo ľudia ktorí tomu nerozumejú, kto je za to zodpovedný že ho riadia ???

  Odpovedať
 4. G.S.
  28. novembra 2019

  Vrátil som sa k tomuto článku. A dúfam , že si ho znova prečíta aj pán Kožuch. Podľa tohto článku sme totiž podľa ministerky nemali nijako dokladovať použitie nafty. A hľa. Dnes som si prevzal zmluvu na dotáciu na naftu a v Čl. IV. bod 7 Časť nepoužitých prostriedkov od nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti zmluvy do konca roka 2019 príjemca odvedie bezodkladne, najneskôr v termíne do 31. 12. 2019 na účet č. SK41 8180 0000 0070 0046 9943 (bežný účet). Príjemca zároveň písomne oznámi PPA dôvod a výšku vrátenej sumy z poskytnutých finančných prostriedkov (avízom o platbe).
  A bod 8 Príjemca zúčtuje poskytnutú pomoc PPA podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v termíne do 15.marca nasledujúceho rozpočtového roka po roku, v ktorom mu bola pomoc poskytnutá a súčasne v tomto
  termíne vráti na účet č. SK41 8180 0000 0070 0046 9943 (bežný účet PPA) nevyčerpané prostriedky vyplývajúce z finančného zúčtovania
  bod 10 Príjemca je povinný na žiadosť orgánu oprávneného na vykonanie kontroly alebo vládneho auditu preukázať účel použitia pomoci poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie pomoci.
  No a bod 9 ma úplne dojal V prípade, ak príjemcom podaná jednotná žiadosť o priame podpory v rámci kampane 2018 registrovaná v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS) nenadobudla právoplatnosť k 30. 06. 2019, je príjemca povinný rozdiel, ktorý vznikol právoplatných rozhodnutím o znížení výmery podporovaných plodín vrátiť na účet č. SK41 8180 0000 0070 0046 9943 (bežný účet PPA) a zároveň je povinný zaslať
  avízo o platbe
  A to prosím v situácii kedy PPA drzo ignoruje tento termín a rozhodnutie vydáva pokojne aj v júli a podobne. Tak musíme niečo dokladovať alebo nie? Ak nie, tak z akého titulu to PPA dáva do zmluvy? A ak áno, tak kedy a akým spôsobom. O tom, že zmluva musí byť podpísaná „úradne overeným podpisom“ a do 3 dní PPA lebo inak ju neakceptujú, to už je na inú debatu. Už si s tým termínom pripadám ako zločinec, lebo tam tiež musím reagovať takto bleskovo.

  Odpovedať
 5. Juraj Huba
  29. novembra 2019

  Pan GS, ďakujem za reakciu a podrobnosti. Posielam prepojenie na túto diskusiu redaktorke Ivane Kaliskej. Osloví PPA a pripraví článok.

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.