Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Potravinárstvo Z domova

Stanislav Voskár: Domáca úloha nebola splnená

Stanislav Voskár: Domáca úloha nebola splnená

Potravinársky sektor víta pomoc v podobe predvoja potravinárskej zelenej nafty. Sľuby o tom, koľko peňazí by sa mohlo dostať do potravinárstva, sa však v roku 2019 nenaplnili. Aj tak hodnotí uplynulý rok 2019 prezident Slovenského mliekarenského zväzu a zároveň predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

80 miliónov nebolo vyplatených v plnej výške

Ako hodnotíte rok 2019 z pohľadu mliekarenského sektora?

Čo sa týka mlieka, po poslednej mliečnej kríze, ktorá vrcholila v roku 2016 konečne nastal čas, ktorý môžeme hodnotiť ako stabilný z hľadiska vývoja cien. Ceny mlieka sa stabilizovali a celý rok 2019 sa držali na úrovni 33-34 centov za kilogram, čo dáva pre prvovýrobcov slušný príjem. Z tohto pohľadu hodnotíme rok 2019 ako uspokojivý. Horšia stále zostáva stránka dotačných schém, v ktorých stále zaostávame. Týka sa to najmä štátnej pomoci, ktorá je v okolitých krajinách výrazná a u nás sme museli dlho bojovať o to, aby aj naša vláda vyčlenila prostriedky, ktoré by mali ísť do podpory sektora. Žiaľ, v tomto smere nemôžeme rok 2019 hodnotiť ako uspokojivý, lebo sľúbených 80 miliónov eur nebolo vyplatených v plnej výške. Toto hodnotíme ako nesplnenie domácej úlohy

Aké sú očakávania pre rok 2020?

Pokiaľ ide o trhové ceny, mala by pokračovať stabilná situácia, neočakávame cenové výkyvy. Na druhej strane produkčné náklady, tak na strane prvovýrobcov, aj na strane spracovateľov, sú významne ovplyvnené legislatívnymi opatreniami. Tie dvíhajú ostatné náklady, najmä náklady v mzdovej oblasti. S týmto budú musieť mliekari naďalej bojovať. Budeme presadzovať, aby sa vyrovnali národné podpory na Slovensku na úroveň ostatných krajín, pretože to je asi najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje našu konkurencieschopnosť.

Potravinárstvo potrebuje reštart

V roku 2019 pre poľnohospodárov prišla očakávaná zelená nafta. Počas roka sa hovorilo, že sa jej dočkajú aj potravinári. Stalo sa tak?

Zelená nafta pre agrosektor je zafixovaná na dlhšie obdobie, v objeme 30 miliónov eur ročne. Zelená nafta pre potravinárov bola v roku 2019 deklarovaná na úrovni 12 miliónov. Dnes, keď všetky platby už prešli, môžeme konštatovať, že boli na úrovni 5 a pol milióna. Vyplatenie bolo realizované na základe vyplnených dotazníkov, ktoré boli dôležité, aby sa pripravili notifikované schémy. Keď odhliadneme od výšky, ktorá nenaplnila sľuby, treba povedať, že realizácia vyplatenia pre potravinársku obec prebehla hladko, takmer bez administratívy, takže spôsob vyplatenia si musíme ceniť, bol spravený veľmi dobre.

A výška podpory?

Tá nie je dostatočná. Už pri prvých diskusiách o tom, ako národná podpora má byť rozdelená, potravinárske obce žiadali, aby polovica z tých 80 miliónov eur išla do potravinárstva. Je to aj preto, že všetci už cítime a vidíme, že ten stav je taký, že potravinárstvo potrebuje reštart tak, aby agrosektor mohol potiahnuť k vyššej pridanej hodnote.

Česká republika a 20 notifikovaných schém štátnej pomoci

To by pomohlo aj zmierneniu negatívnu obchodnú bilanciu s agrokomoditami? 

Podľa čísel zverejnených v decembri sme sa dostali na úroveň salda zahraničnoobchodnej bilancie s agrokomoditami na 1,32 miliardy eur. Čiže stále sa nám prehlbuje. Hoci nemáme ani náznaky notifikovaných opatrení, ktoré by mali ísť do potravinárstva pre rok 2020, očakávame, že budú vytvorené, budú tieto materiály pripravené a odoslané do Bruselu. Len keď sa porovnáme s Českou republikou, tam majú 20 notifikovaných schém štátnej pomoci, ktoré fungujú už niekoľko rokov a majú na ne alokované zdroje v objeme 157 miliónov eur. To je obrovský rozdiel a toto je ten zásadný problém, ktorý nám bráni v tom, aby sme mohli viac našich produktov dostať na pulty predajní.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR - Stanislav Voskár

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1548 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.