Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky

Prudký pokles príjmov fariem v EÚ v roku 2009

Prudký pokles príjmov fariem v EÚ v roku 2009
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - príprava siláže

Nové štatistické údaje vykazujú obrovský pokles príjmov fariem v EÚ o 12,2% a odhaľujú citlivosť sektoru na ekonomickú krízu. Doterajšie údaje z Eurostatu sú založené na odhade reálneho poľnohospodárskeho príjmu na pracovníka (regulované infláciou) – pozri tabuľku.

Redukcia v reálnom poľnohospodárskom príjme (-14,2%) bola kompenzovaná miernym poklesom nákladov na pracovné vstupy v poľnohospodárstve (-2,2%). Reálna hodnota podpôr oddelená od daní, klesla o malé percento.

Odhady, založené na údajoch dodaných 27 členskými štátmi sú väčšinou zaznamenané s efektom recesie na spotrebiteľských cenách a ich reťazovým efektom na ceny na farmách.

Uviedla, teraz už bývalá komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boelová: „Táto situácia viac ako inokedy zdôrazňuje potrebu silnej, modernej a efektívnej spoločnej poľnohospodárskej politiky.“

„Priame platby poskytujú základnú úroveň vstupov pre farmárov a tlmia cenovú fluktuáciu. Stále majú kľúčovú úlohu, pretože reprezentujú takmer tretinu príjmov fariem v EÚ.“

Znovu poukázala na dôležitosť dodatočných podporných opatrení prijatých v mliekarenskom sektore, ako na „perfektnú ilustráciu toho, čo SPP môže v nevyhnutnom prípade poskytnúť.“

Ovplyvnená úroda a hospodárske zvieratá
Ceny poľnohospodárskych výstupov klesli viac ako o 10% v reálnom vyjadrení v roku 2009, zatiaľ čo náklady na vstupy klesli iba o 9,2%. Pokles cien na farmách je sprevádzaný 13,2% poklesom v hodnote produkcie plodín a 9,7% poklesom v živočíšnej produkcii.
Medziročný pokles cien bol najvýraznejší pri obilninách (-27,5%), mlieku (-20,3%), priemyselných plodinách (-15,6), olivovom oleji (-14,7%), ovocí (-12,3%) a ošípaných
(-4,2%).

Klesli ceny vstupov, ale takisto aj objemy, čo naznačuje aj nižšiu produkciu vzhľadom k slabej návratnosti: podľa údajov, v roku 2009 kleslo používanie hnojív o 14%.
Pokles príjmov v rokoch 2008 a 2009 eliminoval zisky z roku 2007 a tak európske poľnohospodárske príjmy za obdobie 2005-2009 klesli o 1,7%.

UK a Malta trend
Iba 5 členských krajín vybočilo z negatívneho trendu a zaregistrovalo v roku 2009 rast príjmu fariem: Veľká Británia (+14,3%), Malta (+9,1%), Fínsko (+2,6%), Cyprus (+1,1%) a Grécko (+1%).

Najväčšie obete klesajúcich príjmov sú Maďarsko (-35,6%), Taliansko (-25,3%), Luxembursko (-25,1%), Česká republika (-24,1%), Írsko (-22,3%), Nemecko (-21%), Rakúsko (-20,4%) a Francúzsko (-19,8%).

COPA: farmári sú ochromení
V reakcii na oficiálne údaje federácia poľnohospodárskych zväzov COPA-COGECA uviedla, že európski malí rodinní farmári nemôžu absorbovať nestále cenové cykly a dúfať v prežitie.

Prezident COPA Padraig Walshe povedal, že jednotná platba na farmu je absolútne nevyhnutný nástroj, ktorý farmárom umožní prežiť v ekonomicky ťažkých časoch a pre niektorých farmárov je jediným zdrojom príjmu.
Konštatoval: „Trh poriadne nefunguje. Európska komisia musí následkom toho využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na zabezpečenie fungovania trhu.“

Autor článku: Svetové pôdohospodárstvo, roč. X., 2010, č. 1., vydáva Agroinštitút, š. p., Centrum informačných služieb a technológií
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - príprava siláže

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments