Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jar LEFT
Branding VUB 2020 Jar RIGHT
Branding VUB 2020 Jar TOP
Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Povinnosť, na ktorú žiadatelia o dotáciu poistného nemôžu zabudnúť

sucho

Poľnohospodárov, ktorí od 11. júna do 10. júla 2019 požiadali Pôdohospodársku platobnú agentúru o poskytnutie štátnej pomoci na dotáciu platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, čaká ešte jedna povinnosť.

„Predpísané poistné je potrebné uhradiť najneskôr do 30. septembra 2019 a potvrdenie o úhrade poistného je žiadateľ povinný doručiť PPA do 7-pracovných dní odo dňa úhrady poistného. To znamená, posledný termín doručenia dokladu o úhrade je 9. októbra 2019,“ upozorňuje Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne.

Žiadateľom bude refundované poistné do výšky 65 %, ktoré uhradia v období odo dňa podania žiadosti do 30. septembra 2019.

Peniaze najneskôr do konca roka

„Poľnohospodári žiadali o preplatenie oprávnených nákladov a výdavkov na platby poistného, ktoré kryje straty spôsobené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, výskytom chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a vplyvom chránených zvierat,“ vysvetlil Juraj Kožuch.

Ministerstvo alokovalo na podporu 4-milióny eur a suma v žiadostiach, podľa neoficiálnych informácií, prekročila daný limit. Dôležitá je ale suma zdokladovaná na potvrdeniach o úhrade poistného, ktorá sa predkladá už do spomínaného 30. septembra 2019. Až vtedy sa poľnohospodári dozvedia či, alebo do akej miery, bude refundácia poistného krátená.

Ako informuje čitateľov poľnoinfo.sk Juraj Kožuch, v prípade že nebudú žiadne vyzvania žiadateľov, prostriedky budú mať na účte o niekoľko týždňov. Vzhľadom na to, že ide finančné zdroje vyplácané zo štátneho rozpočtu, najneskorší termín vyplatenia podpory je záver aktuálneho kalendárneho roka.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: TASR

Odber nových článkov na e-mail

blank

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1579 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.