Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

O výnimočnú pomoc možno žiadať len 16 dní!

O výnimočnú pomoc možno žiadať len 16 dní!
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Chovatelia zvierat sa dočkali. Vláda schválila očakávané poskytnutie takzvanej výnimočnej podpory pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch zasiahnutých výrazným rastom nákladov.

„Cieľom navrhovanej podpory je predovšetkým udržať poľnohospodárov pri produkcii mlieka a mäsa a zmierniť ich straty čiastočným pokrytím nákladov. Celková výška pomoci je viac ako 15,7 milióna eur,“ uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ide o pomoc, o ktorej sa na Slovensku hovorí už niekoľko mesiacov. Európska komisia vydala delegované nariadenie umožňujúce členským krajinám čerpať peniaze z európskych zdrojov ešte 23. marca 2022. Slovensku pripadol balík v objeme vyše 5,2 miliónov eur. Štát následne prisľúbil vyčlenenie dvojnásobnej sumy z vlastných zdrojov – teda asi 10,5 milióna eur. Príprava schém pomoci bola zo strany rezortu aj predsedu vlády deklarovaná opakovane už v apríli. Reálnych krokov v praxi sa poľnohospodári dočkali až teraz.

„Skoršiemu predloženiu návrhu nariadenia vlády do riadneho legislatívneho procesu bránili nevyjasnené otázky členských štátov Európskej únie k vykonávaniu delegovaného nariadenia, ku ktorým v mesiacoch máj a jún 2022 stále prebiehali konzultácie s Európskou komisiou,“ píše sa v predkladacej správe k materiálu, ktorý odobril kabinet.

Cieľom je zastaviť pokles

Samotný materiál si kladie za cieľ v prvom rade zastaviť pokles počtu hospodárskych zvierat na Slovensku. V dokumente sa konštatuje, že v sektore ošípaných Slovensko oproti začiatku roka dosiahlo pokles 17 percent, a v sektore dojníc 1,1 percento. Pri ovciach, ktoré budú tiež z vyčlenených peňazí podporené, sa počty neuvádzajú, konštatuje sa len pokles záujmu o ovčie produkty, ktoré materiál vysvetľuje zníženým záujmom spotrebiteľov v dôsledku vysokej inflácie a s tým súvisiacej zníženej kúpyschopnosti obyvateľstva.

„Priama finančná pomoc chovateľom dojníc v celkovej výške 10 mil. eur, chovateľom ošípaných v celkovej výške 2,5 mil. eur a chovateľom bahníc v celkovej výške 3,2 mil. eur podľa počtu zvierat evidovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Cieľom navrhovanej podpory je predovšetkým udržať poľnohospodárov pri produkcii mlieka a mäsa a zmierniť ich straty čiastočným pokrytím nákladov,“ vysvetľuje dôvodová správa podporené oblasti a vyčlenené sumy.

Okrem zastavenia poklesu počtu hospodárskych zvierat materiál hovorí aj o ďalšom cieli.

„Doplňujúcim cieľom navrhovanej podpory je prostredníctvom stabilizácie stavov zvierat v Slovenskej republike udržať aj produkciu a používanie hospodárskych hnojív na výživu kultúrnych plodín a na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov energie, čím sa zvýši dostupnosť hospodárskych hnojív ako alternatívy k drahým priemyselným hnojivám a zníži sa závislosť od komerčných distribútorov energií,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe, podľa ktorej ide o opatrenie súvisiace aj s podmienkami stanovenými zo strany Európskej komisie.

Kto a ako?

Podpora sa poskytne podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorí pôsobia v sektore živočíšnej výroby ako chovatelia dojníc, ošípaných a bahníc.

„A to podľa počtu zvierat evidovanému k určenému dátumu v centrálnom registri hospodárskych zvierat a ak splnili podmienku hospodárenia so živinami a efektívneho využívania zdrojov tým, že v hospodárskom roku skončenom v roku 2021 vykonávali činnosti vo vzťahu k použitiu, produkcii a skladovaniu hospodárskych hnojív,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Túto podmienku má žiadateľ preukázať zaslaním prehľadu o spotrebe hospodárskych hnojív za hospodársky rok ukončený v roku 2021 Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave.

„V prípade podnikateľov, ktorí neobhospodarujú pôdu, a preto sa na nich uvedená oznamovacia povinnosť nevzťahuje, sa oprávnenosť preukazuje čestným vyhlásením o použití vyprodukovaných hospodárskych hnojív na produkciu bioplynu alebo inému subjektu alebo o jeho použití.“

Od poskytnutia pomoci si štát sľubuje aj podporu potravinovej sebestačnosti.

„S týmto cieľom budú podporení len podnikatelia, ktorí uvádzajú produkty zo živočíšnej výroby do voľného obehu. Zároveň sa stanovuje minimálny počet chovaných zvierat ako limit pre oprávnenosť na podporu: jedna dobytčia jednotka v prípade dojníc a bahníc a päť kusov zvierat v prípade ošípaných. Je tým zároveň vytvorený priestor aj pre malých poľnohospodárov – podnikateľov, ktorí majú dôležité zastúpenie z pohľadu lokálneho a regionálneho zásobovania obyvateľov surovinami a potravinami živočíšneho pôvodu,“ píše sa v materiáli.

Limity pri ošípaných

V prípade sektoru mlieka a ovčieho mäsa sa podľa materiálu poskytne podpora len na stádo matiek. V prípade ošípaných chce štát podporiť okrem chovateľov prasníc aj tých, ktorí chovajú výkrmové ošípané.

„U chovateľov ošípaných sa s cieľom spravodlivejšej distribúcie podpory a pomoci stredným a malým chovateľom uplatní strop maximálnej podpory 200 tis. eur na podnikateľa. Uvedeným stropovaním budú ovplyvnení chovatelia s počtom ošípaných nad 25 000 kusov. Ide len o niekoľko chovateľov, ktorí vzhľadom na vysokú koncentráciu zvierat vedia produkovať efektívnejšie, a preto sú zasiahnutí krízou miernejšie v porovnaní s menšími chovmi. Zároveň sa s cieľom dostatočnej motivácie malých chovateľov stanoví pevná sadzba 800 eur na podnikateľa.“

Ide aj o čas

„Pôdohospodárska platobná agentúra dokázala historicky prvýkrát do 24 hodín od schválenia materiálu na vláde spustiť výzvu a nastaviť všetky súvisiace postupy,“ uvádza vo flashovej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Práve na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry majú byť postupne zverejnené všetky postupy a informácie súvisiace s výnimočnou pomocou.

Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna 2022 do 15. júla 2022. Žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované,“ uvádza sa nateraz na stránke PPA.

To, že ide o pomerne krátke časové obdobie, konštatuje platobná agentúra aj rezort vo schválenom materiáli. Poľnohospodárov by o termínoch aj vypísaní výzvy mali informovať aj stavovské organizácie a združenia.

„Agrorezort apeluje na dotknutých žiadateľov, aby podávanie týchto žiadostí neodkladali,“ vyzýva MPRV SR.

Rezort deklaruje, že pomoc bude poskytnutá do konca septembra 2022 tak, ako to požaduje na základe stanovených podmienok Európska komisia. Ak by sme termíny nestihli, o peniaze môžeme prísť. Tým je vysvetlený aj relatívne krátky čas na podávanie žiadostí.

Pred vyplatením pomoci PPA vykoná len administratívnu kontrolu plnenia podmienok žiadateľov na základe prijatých žiadostí. Pokiaľ ide o kontrolu plnenia kritérií príjemcov pomoci na mieste, platobná agentúra v spolupráci s kontrolným ústavom vykoná následné kontroly na mieste v súlade s plánmi kontrol na rok 2023,“ upozornila Pôdohospodárska platobná agentúra.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1529 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
SHR
Člen
SHR
10. júla 2022 21:28

Majú nárok aj taky chovateľia ošípaných na podporu ktorý produkujú iba na vlastnú spotrebu, alebo musia mať vykázaný príjem z predaja, a podnikajú v poľnohospodárstve na rodné číslo, nie na IČO?