Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

NRSR: Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu bude flexibilnejší

NRSR: Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu bude flexibilnejší
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu bude flexibilnejší. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Právna norma hovorí aj o poskytovaní štátnej, respektíve minimálnej pomoci v podobe záruk a úverov.

„Navrhuje sa úprava znenia, ktorá má precizovať ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu s cieľom zabezpečiť flexibilnejší prístup k výkonu kontrol v prípade, ak žiadosť o priame podpory na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia,“ spresnil v dôvodovej správe k novele agrorezort.

Konajúci orgán podľa MPRV v prípade duplicitných deklarácií skúma právo užívania k poľnohospodárskej ploche a v ustanovených situáciách plnenie ustanovených podmienok overuje cez právnu úpravu obsiahnutú v priamo uplatniteľnej legislatíve Európskej únie.

V novele zákona sa taktiež podľa dôvodovej správy precizuje pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo vzťahu k získavaniu, spracúvaniu, uchovávaniu a zverejňovaniu údajov o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít od účastníkov trhu.

Údaje o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít získané od účastníkov trhu sú podľa agrorezortu potrebné nielen na riadne plnenie úloh štátnej správy, ale aj na riadne plnenie povinností Slovenskej republiky vo vzťahu k zasielaniu informácií Európskej komisii.

Zvýšiť likviditu poľnohospodárov

„Navrhuje sa tiež vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu vo veci, ktorým sa žiadateľovi nevyhovelo v plnom rozsahu. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zvýšiť likviditu poľnohospodárov,“ dodalo MPRV v dôvodovej správe.

V rámci zákona sa zároveň vytvorí právny základ na poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, odpustenia poplatku za záruku a úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude ministerstvo pôdohospodárstva.

Do zákona sa súčasne dopĺňa nový odsek, ktorým sa ustanovuje Slovenskému pozemkovému fondu povinnosť každé tri mesiace predkladať PPA informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom sú pozemky vo vlastníctve štátu, spoluvlastnícke podiely štátu na pozemkoch, pozemky nezistených vlastníkov a spoluvlastnícke podiely nezistených vlastníkov na pozemkoch, podiely štátu na spoločných nehnuteľnostiach  a podiely nezistených vlastníkov na spoločných nehnuteľnostiach, ktorých správcom je fond. Agrorezortu sa tiež umožní z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby kontrolovať činnosť vykonávanú fondom.

Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je podľa agrorezortu určený tak, aby jeho adresáti mali primeraný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1529 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments