Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

NP Muránska planina: Chov norika budeme rozvíjať, obavy sú neopodstatnené

NP Muránska planina: Chov norika budeme rozvíjať, obavy sú neopodstatnené
insert_photoZCHKS

Správa Národného parku (NP) Muránska planina bude rozvíjať chov norika muránskeho typu, obavy z jeho zrušenia sú neopodstatnené. Konštatoval to riaditeľ správy Ján Šmídt v súvislosti so schválenou zonáciou NP Muránska planina a prevodom pozemkov a nehnuteľného majetku dvora Veľká lúka – žrebčína, na správu parku.

Starostlivosť o vzácne kone budú spoločne zabezpečovať štátny podnik Lesy SR a správa NP na základe dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva.

Muránska planina je jedným z troch NP Slovenska, ktorý má schválenú zonáciu.

„Už pri tvorbe jej návrhu sa bral veľký zreteľ na to, aby sa tu chov hospodárskych zvierat vrátane koní rozvíjal. Preto sa v projekte ochrany parku, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa zadefinovali ekologicko-funkčné priestory – trvalé trávne porasty a ostatné nelesné a lesné biotopy s extenzívnym využitím, v ktorých je hospodárenie nevyhnutné pre udržanie priaznivého stavu biotopov alebo na ne viazaných druhov,“ uviedol Šmídt.

Kone sú významné pre zachovanie biologickej rozmanitosti lúk v NP Muránska planina, ktoré by sa bez pasenia a kosenia zmenili na les. Práve z dôvodu zachovania lúk, chovateľskej tradície a, ako pripomenul Šmídt, aj z úcty k práci generácií chovateľov koní majú záujem, aby sa tento jedinečný chov zachoval. Na financovaní starostlivosti o symbolické plemeno sa budú podieľať sumou 200.000 eur ročne.

„Zonáciou sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a prírodného cestovného ruchu, agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia v rámci plánu obnovy schválilo projekt na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430.000 eur,“ zdôraznil riaditeľ Správy NP Muránska planina.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: ZCHKS

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments