Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z ekonomiky

Návrh štátneho rozpočtu konštatuje nízku produktivitu poľnohospodárstva kompenzovanú priamymi platbami

Návrh štátneho rozpočtu konštatuje nízku produktivitu poľnohospodárstva kompenzovanú priamymi platbami
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 1,25 miliardy eur. Balík peňazí vyčlenený v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok už odobrila aj vláda.

„Hlavnou finančnou podporou pôdohospodárstva sú prostriedky EÚ rozpočtované v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 857 miliónov eur. Výdavky určené na spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované v sume 176 miliónov eur, prostriedky štátneho rozpočtu pre oblasť pôdohospodárstva v sume 222 miliónov eur,“ uvádza sa v návrhu.

Samotný návrh štátneho rozpočtu konštatuje známy fakt – že slovenské pôdohospodárstvo má relatívne slabé výsledky v produktivite. Hrubá pridaná hodnota na hektár obrábanej pôdy dosiahla v roku 2019 len 24 percent priemeru krajín Európskej únie. Na hektár využívanej pôdy pritom slovenské farmy investovali len sumu 69 eur, čo je len asi pätina zo sumy, ktorú v priemere investujú krajiny Európskej únie. Investície tak v roku 2019 poklesli – rok predtým bola totiž investovaná suma na hektár rovná asi štvrtine európskeho priemeru.

„Nízka produktivita v poľnohospodárstve je kompenzovaná priamymi platbami. Podiel priamych platieb na pridanej hodnote je najvyšší v rámci EÚ. Zároveň sú priame platby koncentrované medzi úzku skupinu poberateľov. Pätina najväčších poberateľov dostáva až 94 percent priamych platieb, čo je najvyššia hodnota zo všetkých členských štátov EÚ,“ konštatuje sa v návrhu.

Ten priznáva aj zaostávanie produktivity slovenského potravinárstva za zvyškom Európy. Hrubá pridaná hodnota dosahuje 17,7 tisíc eur na zamestnanca v sektore, čo je iba 40 percent európskeho priemeru.

„Rozdrobené vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej a lesnej pôde výrazne ovplyvňujú podnikanie v sektore a súčasne obmedzujú trh s pôdou. V roku 2020 bolo scelených iba 12 percent katastrálnych území, napriek stabilnému trendu je zvyšovanie scelených území pomalé,“ píše sa ďalej v návrhu štátneho rozpočtu.

Platby a podpory

Najväčší balík peňazí pôjde na budúci rok na priame platby. Bude o čosi vyšší, ako v tomto roku. „S cieľom podporiť malých poľnohospodárov, ktorí sú pre agrorezort prioritou, bola zavedená redistributívna platba a na rok 2022 navrhnutý vyšší limit priamych platieb v objeme 416 mil. eur.“ Pre aktuálny rok to bolo o 8 miliónov eur menej.

Z európskych prostriedkov pôjde v roku 2022 na priame platby 396 miliónov eur. Prechodná vnútroštátna pomoc dosiahne 20 miliónov eur.

Druhý najväčší balík peňazí v rezorte pôdohospodárstva bude tvoriť Program rozvoja vidieka. Ten si oproti aktuálnemu roku mierne pohorší. K dispozícii bude 576 miliónov eur – drvivá väčšina – 444 miliónov eur, budú tvoriť peniaze z únie.

„Prostriedky na spolufinancovanie budú v sume 132 mil. eur. Prostriedky sú určené najmä na financovanie opatrení, ktorými sú sceľovanie vlastníctva pôdy, nástroje na riadenie rizík pre poľnohospodárov, obnova hydromeliorizačných zariadení, podpora mladých poľnohospodárov, podpora environmentálnych cieľov, ekologického hospodárstva a riešenie nepriaznivých hospodárskych následkov krízy COVID-19 v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.“

Národné podpory

Vo forme štátnej pomoci plánuje štát na budúci rok naliať do pôdohospodárstva sumu 56,5 milióna eur.

„Z toho 30 miliónov eur na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach a 27,5 miliónov eur najmä na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych zvierat, na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov podľa schémy minimálnej pomoci a na ďalšie úlohy súvisiace s podporou pôdohospodárstva,“ uvádza sa v návrhu štátneho rozpočtu.

O štátnej pomoci pre potravinárov, o ktorej sa už dlhšie na Slovensku hovorí, sa v rozpočte nepíše.

Ďalších 8 miliónov eur bude vyčlenených v rámci národných podpôr na chránený chov plemien koní, údržbu a prevádzku hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, starostlivosť o drobné vodné toky a preventívne opatrenia pred povodňami.

Zásadná zmena sa nekoná

Oproti posledným rokom nenastanú v zdrojoch pre pôdohospodárstvo výrazné zmeny. Štát s nimi neráta ani v nasledujúcich rokoch. Plánované výdavky sú podľa návrhu ovplyvnené viacerými opareniami, ku ktorým okrem iného patrí zvýšenie balíka peňazí na mzdy zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vytvorenie novej štruktúry údajov katastra či zvýšenie spolufinancovania druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2023 na úroveň 36,9 percenta.

Návrh štátneho rozpočtu ešte musí schváliť parlament.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1559 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments