Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rozhovory Z domova Zaujímavosti

Milan Jurky: Chlapské slovo neplatí!

Milan Jurky: Chlapské slovo neplatí!
insert_photoTASR - Na snímke je predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku Milan Jurky.

Podpora malých, mladých aj začínajúcich farmárov patrí na Slovensku k popredným témam v rámci agropolitiky. Napriek tomu sa v praxi veci hýbu len pomaly. O tom, kde môže tkvieť chyba, sa v rozhovore vyjadril Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov Slovenska.

Ako hodnotíte uplynulý rok v sektore poľnohospodárstva? 

Môžeme zhodnotiť rok 2021 ako rok turbulentný, keď chlapské slovo neplatí! Počas roka 2021 sme mali asi najviac pracovných stretnutí, rokovaní s riadiacim orgánom MPRV SR z celej histórie Združenia mladých farmárov. Z dôvodu pandemických opatrení to boli práve online rokovania, ktoré umožnili väčšiu flexibilitu zúčastnených, bez potreby presunu do Bratislavy. Na týchto stretnutiach sme predstavili návrhy aj s riešeniami z pohľadu mladých a začínajúcich farmárov. Dohodli sme si konkrétnych zodpovedných v rámci každej oblasti, ako aj termíny, do kedy sa má problém vyriešiť. No žiaľ, väčšina nami prezentovaných problémov nebola doteraz úspešne vyriešená. Odôvodňujeme to tak, že za spomalenie nástrojov riešení môže pandémia, neustála výmena na vedúcich pozíciách – či už na ministerstve, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ako aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Ďalším  dôvodom môže byť aj zámer, keďže doterajší zakonzervovaný stav v rezorte vyhovuje určitým skupinám podnikateľov v sektore.

Politici získavajú najmä body

Ohľadom mladých farmárov sa dlhodobo hovorí o potrebe vyššej podpory, ktorá sa navyše zo strany štátu neustále aj deklaruje. Bolo to v roku 2021 v praxi cítiť?

Stalo sa už tradíciou, že mladí farmári a generačná obnova v sektore je zaujímavou politickou témou. Získavajú sa ňou ľahko politické body ako aj priazeň verejnosti, že sa politici naozaj zaujímajú o budúcnosť. Pravda je však niekde inde. Keď sa spomenie podpora mladých farmárov, mnohí si to spoja s finančnou obálkou pre túto cieľovú skupinu. Avšak nie je to tak. Predstavme si dieťa, ktoré plače a my nevieme v čom je problém, tak mu dáme 20€ a považujeme to za vyriešené. Problém je však v tom, že sme prestali mladých farmárov počúvať. Mnohí si myslia, že vyčlenením určitého balíka peňazí je ich problém zažehnaný. A pritom na niektoré nástroje nie sú potrebné peniaze, ba naopak, tieto nástroje vedia financie ušetriť resp. nestoja ani euro ako napr. uvoľnenie nájmu pôdy od SPF mladým alebo odstránenie byrokracie spracovania vlastných komodít priamo na farmách.

Mladí farmári sú pritom pre Slovensko a budúcnosť poľnohospodárstva veľmi dôležití. My radi žijeme na vidieku a sme ochotní sa aktívne pričiniť o jeho rozvoj. Sme vlastníci našich fariem a záleží nám na ich rozvoji. Zaujímame sa o inovácie a nové technológie, ktoré nám výrazne uľahčujú prácu a v mnohých smeroch prinášame do sektora zmenu. Veľké farmy nás považujú za konkurenciu, aj keď obhospodarujeme len dve percentá pôdy, čo je okolo 40 tisíc hektárov. Sme aktívni, lebo naša podpora z prostriedkov SPP je nízka a neživia nás podpory, ale práve naša produkcia mlieka, syrov, kvalitného mäsa, ovocia a zeleniny.

Práve takéto hospodárenie chce podporovať aj súčasná vláda, rovnako ho deklarovala aj tá bývalá.. Neustále sa hovorí o tom, že takejto produkcie je na Slovensku málo,  a neraz sa ňou zaoberajú práve mladí a začínajúci farmári. Hoci ich na Slovensku potrebujeme, pribúdajú len nepatrne. Je to práve pre problémy v praxi?

Novému vedeniu ministerstva sme sa na stretnutiach snažili predstaviť základné a najdôležitejšie bariéry, ktoré zažívajú mladí a začínajúci farmári. Je to prístup k pôde, prístup k financiám, odbyt, osveta vidieckeho života, celoživotné vzdelávanie a poradenstvo v oblasti inovácií. Dohodli sme si kroky, ako budeme jednotlivé bariéry odstraňovať, ale doteraz v praxi cítime len to, čo Slovensko dostalo príkazom z Bruselu.

Oceňujeme navýšenie spolufinancovania

Ktoré kroky štátu, prípadne Európskej únie v oblasti agropolitiky za uplynulý rok vnímate ako správne a pozitívne?

Naše združenie dlhé roky presadzuje princíp rovnakého metra pre všetkých. Pre správne fungovanie štátu je nevyhnutné, aby tí, ktorí majú silné postavenie, boli rovnako posudzovaní ako obyčajný jednoduchý sedliak bez mobilného telefónu niekde na vidieku! Preto hodnotíme pozitívne pokračovanie vyšetrovaní zneužívania finančných prostriedkov, klientelizmu a korupcie. Je potrebné si uvedomiť, že pri týchto zločinoch sú prítomné minimálne dve strany. Jedna, ktorá úplatok prijíma a druhá, ktorá ho dáva, a tým pádom podporuje túto korupčnú schému. Ďalej veľmi pozitívne hodnotíme rozhodnutie zaviesť redistributívnu platbu. Táto platba má za cieľ presmerovať prostriedky z fariem s veľkou výmerou na podporu príjmu na farmy, ktoré nemajú výhody z rozsahu. Pozitívne vnímame nastavovanie bruselskej politiky, ktorá si dôležitosť vyššej podpory mladých uvedomuje viac, ako naši bývalí politici.

Spomenuli ste viacero krokov, čo možno najviac oceňujete v rámci diania v sektore?

Najviac oceňujeme navýšenie spolufinancovania druhého piliera v novej spoločnej poľnohospodárskej politike z 25 percent na 36,92 percenta, keďže v týchto ťažkých pandemických rokoch je požiadavka po finančných prostriedkoch každého ministerstva omnoho vyššia. Taktiež oceňujeme záujem ministerstva pôdohospodárstva o tému predraženej poľnohospodárskej a potravinárskej techniky v projektových podporách. Riešením by mal byť katalóg priemernej ceny na KW, resp. m2 podporovanej položky z verejných zdrojov. Avšak až čas ukáže, ako bude tento nástroj fungovať v praxi. Oceňujeme aj plán podporovať mladých prostredníctvom finančných nástrojov v podobe dostupných a lacných úverov. Tie by mali byť k dispozícii vždy vtedy, keď si bude mladí farmár potrebovať kúpiť napríklad ojazdený traktor alebo pôdu.

Bez pôdy nemožno fungovať

Nastali aj nejaké legislatívne zmeny, ktoré z vášho pohľadu odvetviu pomohli?

Ako jedinú pozitívnu legislatívnu zmenu v roku 2021 vnímame poslanecký návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 504/2003, ktorý predložila Jarmila Halgašová, Jaroslav Karahuta a skupina poslancov. Týmto krokom sa čiastočne odstránila tzv. skrytá prolongácia nájomných zmlúv, resp. fikcia uzatvorenia nájomnej zmluvy. Žiaľ tej najdôležitejšej komplexnej legislatívnej zmeny zákona č. 504/2003 sme sa napriek početným diskusiám nedočkali!

Už z vašich predchádzajúcich slov cítiť istú nespokojnosť, ktoré kroky z vášho pohľadu za uplynulý rok teda neboli správne, prospešné?

Ako nesprávne hodnotíme odkladanie potrebných legislatívnych zmien, ktoré by pomohli v prístupu k pôde a pôde SPF. Treba si uvedomiť, že začínajúci farmár bez základného výrobného prostriedku – pôdy, proste nemôže fungovať. Preto neustále odkladanie riešenia tejto problematiky je pre nás neprijateľné! Taktiež veľmi negatívne vnímame, že poľnohospodárstvo sa nedostalo do položiek Plánu obnovy. Tento pľuvanec do tváre všetkým poctivým poľnohospodárom od politikov je signálom, že s nami počítajú v obnove Slovenska v minimálnej miere.

Ktoré ďalšie očakávania sa v roku 2021 nenaplnili? 

Očakávali sme, že programové vyhlásenie vlády neostane len na papieri, ale čo najskôr ho uvidíme v reálnych nástrojoch. Po voľbách 2020 sme ho hodnotili ako jedno z najlepších programových vyhlásení, obsahuje až 30 reformných riešení. Keď si ho bežný farmár pozrie usúdi, že k realizácii niektorých sa stále nedostalo. Napríklad zjednodušenie predaja z dvora, register užívacích vzťahov k pôde, zefektívnenie vyčleňovania náhradných pozemkov, prístup k pôde SPF, ako aj odstránenie zbytočnej byrokracie.

Naplniť programové vyhlásenie

Aké sú vaše očakávania pre aktuálny rok? 

Podobné ako doteraz – zrealizovať všetky záväzky z programového vyhlásenia vlády a takto zlepšiť upadajúci stav v agrosektore. Naše združenie svojimi skúsenosťami samozrejme naďalej ponúka pomocnú ruku na odbornej úrovni.

Aké kroky by mal štát určite v roku 2022 nevyhnutne podniknúť a prečo?

Rok 2022 je posledný rok v tomto prechodnom období, preto je potrebné dotiahnuť všetky reformné kroky. Samozrejme, potreba informovania poľnohospodárov o nastávajúcich zmenách bude obzvlášť dôležitá. Tu radi priložíme ruku k dielu aj my na našich tradičných Kluboch mladých farmárov.

Rok 2021 bol pomerne významný z pohľadu fungovania PPA – ako hodnotíte jej fungovania aktuálne? Aké sú očakávania voči PPA?

V roku 2021 sme mali viaceré pracovné stretnutia s bývalým ako aj novým riaditeľom PPA. Predstavili nám aktuálny stav agentúry a plánované zmeny. Dohodli sme sa na krokoch, ktoré by mali napomôcť prinavráteniu dôvery, ako napríklad urýchlené vyhodnotenie už vyhlásených výziev, zverejnenie bodových hodnotení v projektoch (najmä 6.1,6.3 a 4.1- 50/PRV/2020) ako aj transparentné zverejňovanie stavu vyhodnocovania projektov, aby žiadateľ už v prvých týždňoch od podania žiadosti vedel na čom je resp. či má na zrealizovanie jeho plánované investície hľadať iné zdroje. K realizácii týchto požiadaviek sme sa zatiaľ nedočkali. A aké máme od PPA očakávanie? Že bude transparentnou organizáciou, ktorá vyhlasuje výzvy v pravidelných intervaloch, dodržuje svoje termíny, je nápomocná pre všetkých.

NRSR zatiaľ pôda nezaujíma

Čoskoro uplynú dva roky od nástupu aktuálnej vlády, hoci na poste ministra medzičasom nastala zmena. Ako hodnotíte túto zmenu, cítiť to v praxi?

Po voľbách 2020 prijali farmári zmenu s nádejou na zlepšenie. Žiaľ skupiny, ktoré dlhé roky ovplyvňovali dianie v rezorte v prospech jednotlivcov sa veľmi rýchlo zorientovali a začali obsadzovať svoje pôvodné miesta navonok novými ľuďmi, ale s pôvodnými myšlienkami. Práve toto je možno dôvod, prečo sme sa stále nedočkali požadovaných riešení od predchádzajúceho alebo aj nového vedenia rezortu. Inak si nevieme vysvetliť, prečo po otvorení citlivej témy sa zrazu začnú riešiť rôzne zástupné témy.

Ako hodnotíte celkovo fungovanie rezortu od posledných volieb – čo zo sľubov a programového vyhlásenia už podľa vás malo byť vyriešené a stále nie je? Čo by sa malo akútne riešiť?

Treba si uvedomiť že rok 2022 je možno posledným rokom, kedy môžeme od kompetentných očakávať zmeny. Bude to tretí rok tejto vlády. Rok 2023 bude rokom novej SPP, ako aj predvolebným rokom, preto si myslím, že politici sa budú sústrediť na prichádzajúce voľby a predvolebné sľuby. Doriešená už mala byť dávno požiadavka prístupu k pôde, pretože to bola základná požiadavka po voľbách od mladých a malých farmárov. Preto stále nerozumieme, prečo od rezortného ministerstva za dva roky nebola predložená do Národnej rady žiadna novela zákona, ktorá by tento problém vyriešila.

Strop na konečného užívateľa

Ako vnímate prípravu strategického plánu k novej SPP a samotný dokument predložený do Bruselu?

Do prípravy strategického plánu sme sa aktívne zapájali. Boli to desiatky hodín, počas ktorých naši zástupcovia argumentovali a pripomienkovali jednotlivé intervencie. Mnohé riešenia sa nám podarilo presadiť, avšak stále sú viaceré požiadavky, za ktorými si stojíme, ale doteraz neboli akceptované. Jednou z nich je zavedenie stropovania na konečného užívateľa výhod. Toto by odhalilo prepojené podniky, ktoré sa budú snažiť vyhnúť stropu na všetky podporné schémy. Nám neprekážajú veľké podniky, ktoré zamestnávajú a prinášajú hodnoty na vidieku. Čo nám však prekáža je, ak naši, ako aj európski daňoví poplatníci posielajú takýmto vlastníkom niekoľko miliónov eur ročne a tieto peniaze nekončia v poľnohospodárstve a na vidieku, ale vo vilách, jachtách a dovolenkách. A pritom ľudia pracujúci na farmách pre takýchto vlastníkov majú veľmi nízke mzdy, a preto z vidieka odchádzajú.

Limit na podporu jedného vlastníka je jednoducho potrebné stanoviť, lebo peňazí je obmedzené množstvo. Ďalšou z našich požiadaviek je definícia aktívneho poľnohospodára, ktorá v súčasnej podobe znemožňuje vstup pre začínajúcich farmárov, ovocinárov a vinohradníkov. Naďalej však intenzívne pokračujeme v diskusiách a pevne veríme že všetky rozumné riešenia sa podarí presadiť.

Je z vášho pohľadu nová poľnohospodárska politika a jej nastavenie na Slovensku zárukou toho, že sa situácia v sektore zlepší?

Môžeme mať výborné strategické plány, analýzy, vízie, ale pokiaľ sa nájdu skupiny, ktoré do sektora prichádzajú s cieľom ho vyciciavať vo svoj prospech, situácia v sektore sa nezlepší. Situácia v sektore sa zlepší jedine vtedy, ak si všetci uvedomia, že práca v poľnohospodárstve je poslanie a benefity z nej užívajú viacerí: zvieratá, o ktoré je postarané, pôda ktorá prácou poľnohospodára získava na kvalite, obrobená krajina, na ktorú sú domáci hrdí a v neposlednom rade spotrebiteľ – daňový poplatník, ktorý má zdravé potraviny na dosah priamo u svojho lokálneho farmára.

 

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR - Na snímke je predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku Milan Jurky.

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1529 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments