Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Kvízy Z domova

Kvíz: „Ste doma“ v priamych podporách?

Kvíz: „Ste doma“ v priamych podporách?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Čo znamená skratka SAPS vie pravdepodobne každý. Viete ale ktorí žiadatelia sú oslobodení od uplatňovania postupov prospešných pre klímu a životné prostredie? Alebo o aké percento sa znižuje výška jednotnej platby na plochu u väčších hospodároch na pôde? Skúste si náš kvíz.

Viazanou priamou platbou nie je:
Skratka SAPS označuje:
Aká je minimálna výmera nahlásenej plochy pre podanie žiadosti na jednotnú platbu na plochu?
Zložkou k platbe SAPS je priama platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (greening). Ktorí z dolu uvedených žiadateľov sú oslobodení od uplatňovania týchto postupov?
Jedným z postupov prospešným pre klímu a životné prostredie je diverzifikácia plodín. Od akej nahlásenej výmery ornej pôdy je povinný žiadateľ na tejto ploche pestovať aspoň dve rôzne plodiny:
Koľko % nahlásenej výmery ornej pôdy v prípade, ak je výmera ornej pôdy väčšia ako 15 ha, musí byť oblasťou ekologického záujmu (OEZ)?
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín je jednou z viazaných priamych platieb. Populárnou plodinou patriacou do tejto skupiny podporovaných plodín je sója. Aký minimálny počet vysiatych kusov na ha musí zabezpečiť žiadateľ, aby splnil podmienku pre poskytnutie podpory?
Viazanou platbou, ktorá má za cieľ podporu živočíšnej výroby, je platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka. Koľko mesiacov od podania žiadosti musí zostať žiadateľ držiteľom zvieraťa v CEHZ na ktoré žiadal podporu (retenčné obdobie)?
Na ktoré z dolu uvedených plemien hovädzieho dobytka nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka?
Chov oviec a kôz je podporovaný prostredníctvom viazanej priamej platby na chov bahníc, jariek a kôz. Ako je pre účely podpory zadefinovaná bahnica?
Platba SAPS - jednotná platba na plochu - ktorá sa má žiadateľovi poskytnúť, sa v príslušnom kalendárnom roku v tej časti sumy, ktorá prekračuje 150 000 EUR, zníži o:
Mulčovanie ako operácia pre splnenie kritérií pre udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie na plochách trvalých trávnych porastov je operáciou:
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments