Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jar LEFT
Branding VUB 2020 Jar RIGHT
Branding VUB 2020 Jar TOP
Legislatíva Z domova

Keď novinky pri nájme pôdy rozdeľujú

chat_bubbleKomentáre: 11 visibilityZobrazenia: 2914

Včera (1. mája 2018) vstúpila do platnosti novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Tá aj v radoch farmárov vyvolala nejednotné reakcie. Podľa rezortu novela prináša poriadok do evidencie nájomných vzťahov, zamedzuje špekuláciám na pôde a umožňuje ľahší prístup k prenájmu pôdy pre poctivých poľnohospodárov.

„Novela vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko táto úprava spôsobovala nájomcom, ako aj prenajímateľom v praxi problémy. Tí museli sledovať doby trvania nájomných zmlúv, navzájom sa vyzývali na vrátenie a prevzatie pozemku. V nemalom rozsahu išlo o bežných ľudí bez právneho vzdelania. K ďalšiemu prenajatiu pozemkov dochádzalo bez toho, aby o zákonom ustanovenej povinnosti mala zmluvná strana vedomosť,“ vysvetlil Michal Feik z tlačového odboru MPRV SR, podľa ktorého sa po novom zamedzí aj prípadom, v ktorých o priame platby na plochu žiadali viaceré subjekty – nový nájomca a prípadne aj predchádzajúci nájomca z titulu automatickej obnovy nájomného vzťahu.

Práve vypustenie automatickej obnovy nájmov vyvolala nejednotnosť v radoch farmárov. Pozitívny ohlas je v radoch Vidieckej platformy a Združenia mladých farmárov.

„Toto ustanovenie bol asi najväčší súboj v rámci novely, ale to že sa to podarilo prelomiť je podľa nás revolučný a dobrý krok vpred, pretože sa vlastne akoby zrovnoprávňuje vzťah vlastník-nájomca. Doteraz totiž platilo, že tie väčšie podniky mali zabetónované nájomné zmluvy a automaticky sa im predlžovali,“ uviedla šéfka Vidieckej platfomy Lucia Gallová.

Podobne vidí situáciu aj Milan Jurky predseda Združenia mladých farmárov.

„Mali sme aj prípady, keď si mladý farmár chcel prenajať pôdu a povedali mu, že napríklad rok predtým babka pred smrťou podpísala zmluvu na 25 rokov a tým pádom bola celá generácia v ťahu. Alebo keď si niekto prenajal pôdu na 15 rokov a rok pred skončením neprišiel zmluvu vypovedať, tak sa zmluva obnovila automaticky na ďalších 15 rokov. Toto robilo mladým farmárom veľký problém a novela je krokom vpred,“ vyjadril sa M. Jurky.

So zmenami nesúhlasí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá sa od začiatku diskusií stavala proti zmenám. Podľa hovorkyne Jany Holéciovej to môže mať negatívny vplyv na užívateľské vzťahy k pôde a povedie to k administratívnej záťaži. Tá bude podľa komory najmä na strane poľnohospodára.

„Po novom budú poľnohospodárske podniky nútené podrobne sledovať trvanie všetkých nájomných zmlúv a preukázateľným spôsobom predkladať prenajímateľom nové nájomné zmluvy. V tejto súvislosti opätovne upozorňujeme na vysoký počet uzatváraných nájomných zmlúv. Jeden podnikateľský subjekt má bežne aj viac ako tisíc nájomných zmlúv. Rovnako sa obávame, že dôjde k „otváraniu“ fungujúcich nájomných vzťahov, čo vytvorí predpoklady pre nepoctivé hospodárenie na pôde a kšeftovanie s pôdou. Vytvoria sa podmienky na to, aby stabilných dlhoročných užívateľov pôdy vytláčali špekulanti s pôdou či silné domáce alebo zahraničné investičné skupiny,“ dodala Holéciová.

Podľa rezortu sa ale veľké a stabilné podniky nemajú prečo obávať.

„Návrh novely vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR. Vytvára podmienky pre prístup k pôde pre mladých a malých poľnohospodárov, pričom však zásadne nenarúša stabilitu podnikateľského prostredia doterajších nájomcov. Agrorezort upozorňuje, že veľké poľnohospodárske firmy a združenia majú prostredníctvom automatickej obnovy nájomných vzťahov takmer monopolné postavenie v užívaní pôdy, čo bráni k dosiahnutiu cieľa v programovom vyhlásení vlády. Dostatočným nástrojom stability podnikateľského prostredia pre tieto podniky bude právo prednostného nájmu, ktoré sa novelou zdokonaľuje,“ vysvetlil Michal Feik z MPRV SR.

Ten ďalej hovorí, pokiaľ si nájomca plnil svoje zmluvné záväzky, bude môcť prenajatú pôdu naďalej užívať.

„Ministerstvom navrhované zrušenie automatickej obnovy nájmu je ústavne konformné, pretože rešpektuje prioritu prejavenia vôle pri nakladaní so svojím majetkom,“ dodal Feik s tým, že pravidlá dávajú doterajším nájomcom vyššiu právnu istotu.

V rámci novely ale v tomto smere existuje aj výnimka v princípe prednostného práva.

„To nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo malý podnik či mikropodnik, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu výrobu či vyrába finálny produkt. Nájomca však musí preukázať, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha. Fond mu prenajme pozemky, ak aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo vyrába finálny produkt, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme,“ dodal Michal Feik z MPRV SR.

Cieľom novely bolo aj zefektívnenie paragrafu 12, ktorý hovorí o vzniku podnájomného vzťahu v prípade, že pozemok vlastní viacero vlastníkov.

„Doteraz zákon hovoril o princípe majorizácie, čiže ak ja mám 49 percent a vy 51 z danej parcely, tak vy ju môžete využívať celú a toto nie je správne. Keď to prehodím na hektáre, zo 100 hektárov vy máte 51 a ja mám 49 a ja nemôžem užívať ani hektár, takže toto bola veľká krivda a nespravodlivosť,“ myslí si Milan Jurky.

Po novom by v takýchto prípadoch mali vznikať podnájomné vzťahy. V prípade, ak nájomca nepristúpi k uzavretiu podnájomnej zmluvy, prenajímateľ má možnosť žiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že k týmto pozemkom vzniká podnájomný vzťah.

„Legislatívci sľubujú, že tie podnájomné zmluvy, ktoré majú vydávať okresné úrady, budú fungovať,“ dodal Jurky.

Spokojnosť nad paragrafom 12 vyjadruje aj L. Gallová z Vidieckej platformy.

„Zisťovali sme na pozemkových úradoch, že tento paragraf 12 bude funkčný, to znamená že úrady budú vedieť vyčleňovať pôdu aj pokiaľ sa daný vlastník resp. nájomca s družstvom nedohodne. Takže z nášho pohľadu to vyzerá celkom dobre,“ uviedla L. Gallová z Vidieckej platformy.

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov zakotvuje 5-ročnú výpovednú lehotu nájomných zmlúv, čo má zaručiť dostatočnú návratnosť investície poľnohospodára v prípade, že sa vlastník rozhodne ukončiť nájomný vzťah. Maximálny čas nájmu sa novelou stanovil na 15 rokov.

„Treba ešte upozorniť na jednu vec. Pokiaľ bude vlastníkovi doručený návrh novej nájomnej zmluvy, ktorú nájomca predloží pred koncom nájomného vzťahu, tak nepodpísanie zmluvy neznamená, že nájomný vzťah neplatí. Ak príde návrh novej nájomnej zmluvy, je potrebné ho odmietnuť, nepodpísať nestačí, ak nechcete pokračovať v nájomnom vzťahu,“ upozornila Lucia Gallová.

Novela zákona podľa ministerstva pôdohospodárstva odstraňuje nejednotnosť výkladu aj definíciu pojmu obvyklá výška nájomného a rieši aj problém, ktorý vyvstával pri určovaní výšky nájomného za pozemok slúžiaci na poľnohospodárske účely. Taktiež precizuje povinnosť nájomcu viesť evidenciu pozemkov, ktoré vlastní a má prenajaté, ako aj povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom. Informácie z takto evidovaných údajov budú pre potreby zavedenia väčšej prehľadnosti slúžiť pre rozhodovanie okresných úradov napríklad v prípadoch určenia vydania rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu, zverejňovanie obvyklej výšky nájomného,  ako aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry v súvislosti s prideľovaním dotácií. 

Podľa viacerých farmárov je potrebné na Slovensku novelizovať aj zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a zjednodušiť prístup poľnohospodárov k pôde pod správou Slovenského pozemkového fondu.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1463 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

11 komentárov

 1. S.G.
  3. mája 2018

  Až sa doterajší veľký obhospodarovatelia budú na okresnom úrade odvolávať (správne konanie) , môže vydávanie podnájomnej pôdy trvať aj niekoľko rokov. Takto sa radí veľkým agrofirmám !

  Odpovedať
 2. Anonym
  3. mája 2018

  čo mi to len pripomína?za milion vlastníkou rozhoduje o ich mejetku bez ních málá lobistická skupina!Kdě je názor vlastníkou??????A čo na to EU ???tam to tiež akto chodí????

  Odpovedať
 3. G.S.
  3. mája 2018

  Automatická obnova nájmu je vraj zlá. Ale ak má doterajší užívateľ prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy, tak je to predsa prakticky to isté. Ak som si plnil povinnosti a mám záujem na ďalšom užívaní pôdy, tak vlastník je aj tak povinný so mnou uzatvoriť novú zmluvu. Diskusia bude maximálne tak o výške nájmu, ale len ak došlo k nárastu v okolí. A špekulanti z ministerstva nech povedia kedy zmenia nájom pozemkov na poľovníctvo. Tam je situácia dokonca taká, že ani len nájom ti nemusia vyplácať. Zmluvu uzatvorí „združenie“ , kde vlastníka nemusia vôbec pozvať. Niekto si pokojne poľuje na tvojich pozemkoch a ty ani len o tom netušíš, kam ide nájom za tvoje pozemky. To ministerstvu neprekáža? A kedy vyplatia ľuďom peniaze za poľovníctvo ktoré si SPF privlastňoval za každého vlastníka do 10 ha, čo je väčšina na Slovensku? Tu nešlo o nejakých mladých farmárov a podobne, ale o rozviazanie rúk veľkým špekulantom. Ľahšie sa im teraz bude vykopávať roľníkov z pôdy. Situácia sa bleskovo prečistí, až sa tí „perspektívni“ mladí farmári dozvedia, že priame platby poklesnú. Hneď bude záujem o pôdu taký ako bol pred vstupom do EU.

  Odpovedať
 4. Dve muchy
  3. mája 2018

  Zákon zalepil ústa vidieckej platforme a mladým farmárom tým, že zrušil „automatickú prolongáciu“ teda obnovovanie nájmu. Ale vyšiel v ústrety agrobarónom tzv. 5 ročnou výpovednou lehotou a prednostným nájmom, takže nový najomca nemôže po dohode s vlastníkom pôdu užívať, lebo predsa predošlý nájomca má prednostné právo nájmu. Zatlieskajme si, máme úžasnú famóznu geniálnu zmenu zákona, ktorá nič nerieši. Zabite dve muchy jednou ranou. Aj p.r. pre generačnú výmenu, aj službička pre vadalovcov a im podobným sponzorom politických strán. …A o pôde SPF pre mladých, paragraf 13, to je nevykonateľné: skôr meteorit padne do predsiene parlamentu akoby mohol mladý farmár tiež hospodáriť na pôde nás všetkých, teda pôde SPF. Tá je predsa určená sponzorom.

  Ďakujeme za divadlo, vstupné bolo pridrahé…

  Odpovedať
 5. jm
  3. mája 2018

  Pán Jurky tie Vaše informácie sú povedal by som klamstvo . Konkrétne, pôdu na poľnohospodárske využitie podľa starého bolo možné maximálne zazmluvniť na 15 rokov nie na 25 ako uvádzate a po uplynutí doby nájmu sa mohla zmluva atomaticky predĺžiť o 5 rokov nie o dobu na ktorú bola zmluva uzatvorená. Dnes sa dala ako že výhodná výpovedná lehota z jedného na päť rokov. Ja tu nevidím žiaden rozdiel. Lebo ak v minulosti bola automaticky predĺžená nájomná zmluva o päť rokov a dnes je výpovedná doba tak isto päť rokov tak je to to isté. Totiž ak vlastník bol nespokojný z akého koľvek dôvodu určite si strážil termín ukončenia nájmu. Dnes ak by Vám chcel ako mladému alebo malému hospodárovi niekto pomôcť totiž bude trvať až päť rokov kým sa dostane vlastník k pôde a za takú dobu aj chuť odíde tomu záujemcovi. V prvom rade by si mala Vláda uvedomiť že ak bol zámer vytvoriť malé farmy bez cielených konkrétnych sľubov to nie je možné aby dokázal mladý poľnohospodár prežiť. Totiž pôdu ako základný výrobný prostriedok je nemožné získať kvôli nenažrancom. Totiž oni v pohodlí svojej kancelárii si bez problémov dokážu priať aj niekoľko tisíc hektárové farmy s požehnaním PPA. A samozrejme za facku si ponechať pôdu v správe SPF. Myslím že by bolo oveľa spravodlivejšie keby sa robilo povedzme raz za desať rokov výberové konanie podľa ponuky a nie automaticky zabedniť pôdu v správe SPF pre nenažrancov s odôvodnením že nie je dôvod aby SPF zrušil s nimi nájomnú zmluvu. A čo sa týka podnájomných zmlúv vydaných okresnými úradmi. Viete mi upresniť o akú pôdu sa presne jedná. Lebo si nejako neviem predstaviť že by sa vydávala nejaká pôda ktorej nie je vlastník štát.

  Odpovedať
 6. Pre jm, nie som jurky
  3. mája 2018

  Ale pan jm. Ale kdeže takéto bludy pabludné ste vymysleli. Veď isto 25 roky boli v zákone. Sa spýtajte slovlexu. A či vy si myslíte, že to mladí farmgazdovia schvaľujú zákony? Ba isteže nie. Tych 5 rokov výpovednej lehoty predsa pán Gál v parlamente len tak zo srandy šmaril. Tesne pred schválením… a vláda? Čvarga jedna, tá isto nebude koňar na ktorom sedí odpiľovať. A tým koňarom nie je ani malý, ani mladý, ani koňarčík.

  Odpovedať
 7. miloš
  4. mája 2018

  Myslím, že farmári môžu byť, čo sa týka zákonov o pôde a o prenájme pôdy nadmieru spokojní. Horšie sú na tom vlastníci pôdy. Tam jednoznačne ide o porušovanie Ústavy, Občianskeho i Obchodného zákonníka – lepšie povedané o ich neprípustné nepriame novelizovanie. Takže je asi len otázkou času, kedy sa aj vlastníci pôdy zorganizujú, vyjdu do ulíc, alebo sa rovno obrátia na Európsky súd pre ľudské práva.

  Odpovedať
 8. jm
  4. mája 2018

  Pre nie som jurky????
  § 8

  (1) Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov.

  (2) Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť

  a) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,

  b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice,

  c) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia,

  d) najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované,6)

  e) najmenej na desať rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.7)
  TO akože 99% poľnohospodárskej pôdy sú sady? To bolo v 504 /2003….

  Odpovedať
 9. Ľudovít Dubovský
  5. mája 2018

  pre jm treba čítať časové verzie zákonov
  verzia zákona 504/2003 platná od 1.7.2013 do konca apríla 2018 píše takto § 8

  (1) Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 25 rokov.
  tak a teraz kto zavádza alebo klame?

  Odpovedať
 10. jm
  6. mája 2018

  Ďakujem pán Dubovský . Uvedenú časovú verziu som nikdy nezachytil. Poviem úprimne z vlastnej skúsenosti . Problém som mal prehovoriť vlastníkov na desať rokov uzatvoriť nájomnú zmluvu preto tých dvadsaťpäť ma zaskočilo.

  Odpovedať
 11. Anonym
  7. mája 2018

  JM prenajímal by si ty svoj majetok za takých to podmienok ak máš za humnom rakůsko a porovnáš??? paně bože na 1O rokou koĺko dáš naviac za také to podmienky??? 25 rokou to je prakticky pro jednu generáciu vyvlastněnie!

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.