Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Do agropotravinárstva sa mladí nehrnú ani na stredných školách

Do agropotravinárstva sa mladí nehrnú ani na stredných školách
insert_photopixabay.com

Žiaci a študenti majú za sebou ďalší školský rok. V tom novom, od septembra, nastúpia do vyšších ročníkov a tohtoroční deviataci zas prejdú na stredné školy. Tie z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva aj v novom školskom roku však budú mať v niektorých odboroch opäť núdzu o študentov.

Prihlášky si tento rok podľa údajov z ministerstva školstva na stredné školy podávalo asi 50 tisíc žiakov. Každý z nich si môže podať dve prihlášky na talentové a dve na netalentové odbory. Pre odbor poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a lesníctvo I a II si prihlášky podalo približne 3 tisíc uchádzačov o štúdium.

„V odbore potravinárstvo to bolo 1953 záujemcov o štúdium,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva školstva.

Všeobecné vzdelanie valcuje to odborné

Len pre porovnanie – na gymnáziá tento rok prišlo až 33 tisíc prihlášok, čo je takmer sedemnásobne viac, ako do spomínaných agropotravinárskych odborov.

„Z nášho pohľadu mladí ľudia naďalej nejavia príliš veľký záujem o štúdium agropotravinárskych odborov. Je to samozrejme veľmi nepriaznivý stav vzhľadom na potrebu trhu práce v sektore,“ skonštatovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Nedostatkové odbory, pre ktoré je na trhu práce málo absolventov aj uchádzačov o zamestnanie, zverejňuje pravidelne ministerstvo práce. Podľa aktuálneho zoznamu napríklad v Bratislavskom kraji aktuálne chýbajú zamestnanci v odbore ovocinár, pekár aj pomocný pracovník v rastlinnej výrobe. V Banskobystrickom kraji sú problémy s hľadaním pracovníkov do bitúnkov. V Košickom kraji chýbajú zootechnici a agronómovia či traktoristi. Odbory z oblasti agropotravinárstva sa na zoznamoch nájdu v každom jednom kraji na Slovensku.

Dopyt verzus záujem

„Z nášho pohľadu z roka na rok silnie dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile takmer na každej jednej pracovnej pozícii – dojičky, ošetrovatelia zvierat, pastieri zvierat, zberači úrody v rámci sezónnych prác, obsluha strojov, zberových liniek, traktoristi. V potravinárstve chýbajú kvalifikovaní mäsiari, pracovníci na úseku výroby mlieka a mliečnych výrobkov, pekári a ďalší,“ dodala Holéciová.

Vysoký dopyt po niektorých profesiách cítia aj pracovné portály. Podľa jedného z nich v priemerne na jeden inzerát v agropotravinárskej oblasti zareaguje 17 uchádzačov, čo je pod priemerom reakcií na ponuky na portáli.

Zo strany zamestnávateľov je najväčší dopyt po pekároch, mäsiaroch, chovateľoch/ošetrovateľoch zvierat, poľnohospodárskych inžinieroch a cukrároch. Zo strany uchádzačov je najväčší záujem o prácu zberača, potravinárskeho technika, pekára a mäsiara,“ uviedla Ľubica Melcerová, hovorkyňa portálu.

Mnohé z týchto profesií ponúkajú v rámci svojich odborov aj stredné školy, ktoré neraz majú problém naplniť triedy. Napríklad na Strednej odbornej škole potravinárskej v Nitre už niekoľko rokov nevedia nájsť študentov do odboru mäsiar.

„Ešte tak pekárov/kuchárov, prípadne pekárov/cukrárov nájsť vieme a vieme otvoriť aj triedy. Ale v odbore mäsiar/lahôdkar máme dlhodobo problém,“ skonštatovala už pred časom Katarína Čurillová, riaditeľka školy.

Staršie ročníky bez náhrady

To, že počet žiakov na školách reálne klesá, dokazujú aj čísla z ministerstva školstva.

„Počet žiakov v odboroch poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I a II a odbore potravinárstvo bol v roku 2008 na úrovni 11 856. V roku 2023 to bolo 9 009 žiakov,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu školstva.

Nedostatok študentov a s tým súvisiaci aj nedostatok pracovných síl trápi sektor dlhodobo. K vylepšeniu situácie neprispieva ani zvyšujúci sa priemerný vek pracovníkov v agropotravinárstve, ktorý každým rokom rastie. Mladí ľudia navyše nestíhajú nahrádzať staršie ročníky, odchádzajúce do dôchodku.

„Podľa našich informácií napríklad v školskom roku 2023/2024 študovalo v učebnom odbore pekár 52 žiakov na celom Slovensku. Pritom trh práce potrebuje aktuálne až 110 nových pekárov. Časť z týchto študentov je ešte len v prvom či druhom ročníku. V prípade napríklad mäsiara študuje 38 študentov v rámci učebného odboru mäsiar, trh práce ich potrebuje aktuálne 77. Už len pri porovnaní týchto dvoch pracovných pozícií vidno výrazný nepomer medzi potrebou praxe a realitou v školách,“ uviedla Holéciová z SPPK.

Existujú dokonca aj odbory, v ktorých aktuálne neštuduje žiadny študent. Týka sa to napríklad odborov pivovarník a sladovník, chovateľ oviec a kôz alebo odbor rybár.

Napriek tomu, že sa rôzne agropotravinárske zväzy, komory aj združenia snažia rôznymi spôsobmi podnietiť mladých k štúdiu odborov z odvetvia, v praxi zatiaľ významné zmeny nenastávajú. Inak to nebude ani v novom školskom roku. Odvetvie dlhodobo volá po zreálnení nárokov stredných odborných škôl pre potreby praxe a reformou školstva v rámci špecializácie stredných škôl. K tomu však v praxi zatiaľ nedochádza.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: pixabay.com

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments