Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Čo prinesie rok 2021?

Čo prinesie rok 2021?

Rok 2021 sa rozbieha nielen na poliach, ale postupne aj v možnosti čerpať európske peniaze. Hoci je už marec, harmonogram vyhlásenia výziev zatiaľ ministerstvo pôdohospodárstva nezverejnilo. Stať by sa tak malo už v najbližších dňoch. Už teraz je isté, že výzvy budú orientované najmä na investície a zlepšenie postavenia našich producentov voči zahraničným.

„Výzvy budú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov a investície do slovenského poľnohospodárstva. Cieľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je efektívne zvyšovať produkciu a sebestačnosť Slovenska,“ uviedol Daniel Hrežík z tlačového odboru MPRV SR.

Navýšený rozpočet

Hoci podľa pôvodných plánov už tento rok mala naplno platiť nová spoločná poľnohospodárska politika, v praxi sa tak nedeje. Členské štáty jej podobu zatiaľ nestihli schváliť a preto sa agrosektor ocitá v takzvanom prechodnom období. Aj počas neho k nám však budú prúdiť aj európske peniaze.

„Orientačne môžeme počítať s posilnením rozpočtu PRV o približne 940 miliónov eur, ktoré budú rozalokované medzi projektové a neprojektové opatrenia. Na finančné alokácie PRV sa vzťahuje pravidlo n+3, to znamená, že zdroje sa budú čerpať až do roku 2025,“ dodal Hrežík.

Rezort očakáva, že peniaze sa postupne vyčerpajú všetky. Kedy budú vyhlásené prvé tohtoročné výzvy, zatiaľ rezort neprezradil.

„Výzvy budú reflektovať na nastavené ciele Programu rozvoja vidieka. Ministerstvo bude určite základné parametre výzvy pred jej vyhlásením konzultovať so zástupcami beneficientov,“ uviedol agrorezort.

Aktuálna výzva?

Hoci rezort podrobnosti prezradiť zatiaľ nechce, avizuje, že medzi výzvami sa tento rok opäť objaví aj možnosť čerpať európske prostriedky na zavlažovacie zariadenia. V harmonograme by nemala chýbať aj podpora projektov so zacielením na zelené opatrenia, ktoré by mali vyplývať z ukončených projektov pozemkových úprav.

Rezort aktuálne dáva do pozornosti výzvu, ktorú vyhlásil ešte koncom minulého roka. Žiadosti je možné predkladať práve v týchto dňoch. Týka sa investícií do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby.

„Výzva je určená pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva je zameraná na zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti podporeného poľnohospodárskeho podniku. Výzva je zverejnená na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je od 1.3.2021,“ uviedol Daniel Hrežík.

Čo nás čaká?

Rezort pritom avizuje, že podobných výziev bude tento rok viac – a to práve z dodatočných prostriedkov PRV.

„Výzva z podopatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bude určená pre prvovýrobcov v oblastiach špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe. Oprávneným žiadateľom budú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je štvrtý kvartál 2021. Jednou z oblastí zamerania môže byť aj zlepšenie odbytu a skladovacích kapacít,“ avizuje Hrežík.

Koncom roka rezort plánuje aj vyhlásenie výzvy so zameraním na modernizáciu spracovania.

„Výzva z podopatrenia 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov bude určená pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo potravinárskej výroby. Taktiež bude výzva určená pre subjekty v poľnohospodárskej prvovýrobe v rámci spracovania vlastnej produkcie. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je 4. kvartál 2021. Výzva bude zameraná na investície do spracovania, skladovania, uvádzania na trh a vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Táto výzva poskytne potencionálnym prijímateľom vytvoriť, zrekonštruovať alebo zmodernizovať prevádzky slúžiace na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby ako aj ich skladovanie a uvádzanie na trh,“ dodal Hrežík.

Podpora spolupráce

Ministerstvo avizuje, že tento rok chce podporovať aj spoluprácu medzi agrosubjektami. Má ísť o podporu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov, ako aj pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu.

„Pôjde o výzvu z podopatrenia 16.3  – Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi. Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi – mikropodnikmi, v odvetví poľnohospodárstva, potravinového reťazca, sektora lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu,“ vysvetlilo ministerstvo.

Hlavným cieľom má byť zvýšenie efektivity vykonávaných činností.

„Oprávneným prijímateľom budú najmenej dva subjekty v rámci poľnohospodárstva,  potravinového reťazca a rozvoja vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka. Vyhlásenie výzvy je naplánované na prvom až druhom kvartáli 2021,“ dodal Daniel Hrežík.

Mladí a začínajúci

Minister pôdohospodárstva už od nástupu do svojej funkcie avizuje, že chce do vysokej miery podporovať aj mladých, malých a začínajúcich farmárov. Tí sa podľa rezortu v tohtoročných výzvach tiež nájdu.

„V roku 2021 budú vyhlásené ďalšie výzvy na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a 6.3  – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“, ktoré sú naplánované na tretí až štvrtý kvartál 2021,“ uviedol Hrežík. V akom objeme a za akých podmienok budú začínajúci poľnohospodári peniaze čerpať, rezort zatiaľ nepovedal.

Kadávery a poistné

V uplynulých rokoch do podpôr na Slovensku pribudli aj dotácie na likvidáciu kadáverov či dotácie na poistné, po ktorých sektor volal roky. Prvú z výziev už Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila. Podanie žiadosti je možné do 19.marca.

„Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválil pre rok 2021 limity na predmetné opatrenia štátnej pomoci – pomoc na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (kadávery) v sume 3 000 000 eur,“ potvrdil Hrežík.

Výzva zamerané na podpory pri poistení sa zatiaľ na webovom sídle PPA neobjavila. Podľa rezortu sa tak stane čoskoro. Šéf rezortu pre tento účel tiež schválil limity.

„Pôjde o pomoc na platby poistného pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby v sume 6 000 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva už požiadalo PPA o vypísanie výzvy, očakávame, že bude zverejnená v najbližších dňoch na webovom sídle PPA,“ uzavrel Hrežík.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1553 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlas
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
GJ
Neregistrovaný
GJ
1. marca 2021 17:23

Cieľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je efektívne zvyšovať produkciu a sebestačnosť Slovenska,“ Ušľachtilé ciele. Koniec koncov ako každý rok a za ktorejkoľvek vlády predtým. Lenže nič z toho sa nenaplní, pretože sa nič nezmenilo a na ministerstve to dobre vedia. Európske peniaze skončia tam kde vždy a takisto budú… Celý komentár »