Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Legislatíva Z domova

Ako ďalej s pozemkovými úpravami?

Ako ďalej s pozemkovými úpravami?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Rozdrobenosť pozemkov na Slovensku je jedna z najväčších v Európe. V priemere na jednu parcelu pripadá asi 12 vlastníkov, hoci nájdu sa aj lokality, kde ich je aj niekoľkonásobne viac. Ešte v roku 2019 vláda, zložením blízka tej súčasnej, schválila plány na komplexné riešenie pozemkových úprav. Podľa nich sa mali vykonať v horizonte 30 rokov. Po štyroch rokoch možno konštatovať, že výraznejšie z miesta sme sa zatiaľ nepohli.

„Plán stihnúť pozemkové úpravy vykonať do 30 rokov sa už nepodarí naplniť. Meškáme 4 roky. Dôležité ale je, aby sa proces vykonávania pozemkových úprav nezastavil,“ skonštatoval Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR.

Podľa neho bol dokument zaväzujúci vládu ku kontinuálnemu každoročnému riešeniu pozemkových úprav dlho očakávaný. Mal byť prelomom v zadávaní pozemkových úprav s ohľadom na závažnosť ich rozdrobenosti v jednotlivých lokalitách.

Systém nefunguje

„Dokument schválený vládou predpokladal každoročne transparentne vybrať 120 katastrálnych území na vykonávanie pozemkových úprav multirezortnou komisiou, tento výber schváliť každoročne vo vláde, teda k tomu zabezpečiť a schváliť aj finančné prostriedky, následne vykonať prípravné konanie a verejne obstarať dané projekty. Katastrálne územia sa vždy vyberajú na nasledujúci rok – teda nasledujúci rok po vybratí a schválení by sa uvedené projekty pozemkových úprav po úspešnom verejnom obstarávaní mohli začať vykonávať. Takto by to malo ísť každý rok, až kým sa vo všetkých 3103 katastrálnych územiach pozemkové úpravy nevykonajú na celom Slovensku. Žiaľ, takto to nefunguje,“ dodal Uhlík.

Podľa neho štát dodržiava len časť plánovaných krokov.

„Katastrálne územia na vykonanie pozemkových úprav sa vyberajú, aj keď nie vždy v stanovených termínoch, následne sa schvaľujú vo vláde, dokonca sa vykonajú aj prípravné konania. Chýba však posledný krok a to ich verejné obstaranie. Ku tomu neprichádza,“ uviedol Vladimír Uhlík.

Papier verzus prax

K pozemkovým úpravám tak dochádza viac na papieri, ako v samotnej praxi. V nej sa v súčasnosti vykonávajú len pozemkové úpravy, ktoré boli súčasťou väčšieho balíka území schválených už v minulosti a financovaných z veľkej časti zo zdrojov európskej únie. Verejné obstarávanie k nim prebehlo ešte v roku 2018 – a teda skôr, ako sa štát sám rozhodol a sám seba zaviazal ku komplexnému kontinuálnemu riešeniu pozemkových úprav. Dosiaľ na Slovensku komasácie prebehli len v 12-tich percentách zo všetkých katastrálnych území. Na Slovensku ich je 3559. Znamená to, že scelené pozemky má 426 katastrálnych území. Projekty sú aktuálne rozpracované v ďalších 176 územiach.

„V zmysel Návrhu opatrení na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav v SR je už celkovo vybratých a schválených spolu 453 katastrálnych území, z toho 93 na rok 2020, 120 na rok 2021, 120 na rok 2022 a 120 na rok 2023.  Z nich sa nezačalo vykonávať nič, keďže nebolo verejné obstarávanie. Výber katastrálnych území na rok 2024 sa v roku 2023 neuskutočnil,“ uviedol Uhlík.

Rozdrobenosť pôdy je pritom problémom v rôznych oblastiach. Brzdí a komplikuje projekty obcí a miest, ale aj výstavbu infraštruktúry či projektov zo strany štátu. Vysporiadavanie pozemkov so stovkami či tisíckami vlastníkov, z ktorých niektorí sú aj neznámi a neraz istá časť žije v zahraničí, je dlhé a zložité. V poľnohospodárstve rozdrobenoť spôsobuje problémy pri zakladaní nových ovocných sadov či viníc aj pri rekonštrukcii poľnohospodárskych objektov, ktoré na takýchto parcelách stoja.

„Rozdrobenosť pôdy znefunkčňuje trh s pôdou, vytvára neistotu v právnych vzťahoch, sťažuje prenájom, resp. prevod vlastníctva a znižuje cenu pôdy. Sfunkčnenie trhu s pôdou spolu so súvisiacou úpravou cien pôdy a nájomného je kľúčové pre rozvoj a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a pre rozvoj vidieka na Slovensku. Obmedzuje tiež možnosť ručenia pôdou za úvery aj z dôvodu jej fyzickej neprístupnosti, resp. nevysporiadania vlastníckych vzťahov. Samostatným problémom je obmedzenie prístupu mladých a malých poľnohospodárov k pôde. Okrem toho vysoká rozdrobenosť pôdy sťažuje realizáciu klimatických a environmentálnych cieľov,“ uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Pohneme sa z miesta?

Potrebu riešenia pozemkových úprav pritom nepoprela ani posledná a ani tá predošlá vládna garnitúra. Téma je pomerne častá, hoci pri nulovom efekte pre prax sa javí ako populistická.

„Vláda využije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva a stabilizáciu a transparentnosť užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde, pričom svoju pozornosť a podporné mechanizmy sústredí najmä na pokračovanie procesu komplexných pozemkových úprav zameraných nielen na vytváranie vhodných pozemkovoprávnych podmienok pre hospodárenie na pôde, ale aj na budovanie spoločných zariadení ako významného faktora ekologickej stability územia a nástroja protieróznych a vodozádržných opatrení,“ píše sa v Programovom vyhlásení aktuálnej vlády na roky 2023 – 2027.

To, že by sa veci mohli pohnúť vpred, očakáva po čase aj Komora pozemkových úprav.

„Nádejnou lastovičkou bolo už predbežné oznámenie, ktoré vyšlo vo Vestníku 7.6.2023, ktoré predpokladalo vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav v regiónoch východného, stredného  a západného Slovenska v počte 93 podľa schváleného harmonogramu katastrálnych území ešte na rok 2020, s predpokladom vyhlásenia verejného obstarávania v júli a auguste 2023. K tomu ale už neprišlo. Dôvodmi nevyhlásenia súťaže na tieto územia boli, len hádame, vládna kríza, úradnícka vláda a predčasné voľby do Národnej rady SR. Očakávame, že sa tento proces za novej vlády už rozbehne,“ dodal Uhlík.

Podľa nepotvrdených informácií sa očakáva vyhlásenie verejného obstarávania na spomínaný balík území už v najbližšom čase, následne do konca roka by mali prebehnúť verejné obstarávania na ďalšie skupiny vybraných katastrálnych území.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

3.4 5 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
11 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Emil
Emil
5. marec 2024 15:28

Prečo občania českej republiky dostali pozemky zadarmo a zúčastnili sa poz.uprav ja som mal nehnuteľnosť pozemok bol poz.fondu mne ten pozemok nedali že som vlst.domu a nie pozemku dali to českemu opčanovi od ktorého som to odkúpil pital 3razy viac ako je hodnota pozemku tak jemu ste dali zadarmo pozemok… Celý komentár »

annamagda
annamagda
6. marec 2024 2:30

Chcem kritizovať od začiatku až do konca priebeh pozemkových úprav v okr.Medzilaborce,k.ú.Ňagov. Podľa mňa pozemkové úpravy neriešili scelenie pozemkov,ale ich rozdrobenie.Iba niektorí vyvolení občania z obce boli vo výhode a ostatní prežívali infarktové stavy.Dôvod bol taký,že kvalitné pôvodné pozemky nachádzajúce sa v blízkosti intravilánu obce,ktoré naši predkovia užívali v minulosti… Celý komentár »

Ja,L.
Ja,L.
6. marec 2024 7:55
Odpoveď na  annamagda

Ako mohli rozdrobiť 80 árov na 3 hony? A čo spomínate, že len jednotlivci mali umiestnené parcely na dobrých miestach, ostatný do horších podmienok? Veď komisiu z obce navrhuje starosta, obvykle 3 osoby, potom je tam zastúpenie obce, SPF, z Okresného pozemkového úradu, zo Štátnych lesov. Posledný traja dohliadajú na… Celý komentár »

Dušan
Dušan
28. marec 2024 17:52

Zákon 330 je na svete už dlhé roky ale všetke vlády ho ignorujú. Sľuby boli a budú. Výberové konania sa len komplikujú. Robili sa na úrovni krajov, ktoré boli adresné a pod dohľadom okresu. Teraz to pripomína diaľnice a Váhostav-sk. Kde je ochrana poľnohospodárskej pôdy, keď všetko budujeme na ornej… Celý komentár »

juraj mačaj
juraj mačaj
4. marec 2024 18:54

POZEMKOVE UPRAVY su prospešne len pre developerov a špekulantov pre rolnikov ktori chcu poctivo obrabat podu vyrabatpotraviny nielen pre seba ale naplnit konečne sebestačnost su brzdov zdražuju vyrobu potom sa narodčuduje že mame drahe potraviny po PU ich budeme mat ešte drahšie a ešte menej nehovoriac o tom že ža… Celý komentár »

Ja,L.
Ja,L.
4. marec 2024 21:55
Odpoveď na  juraj mačaj

Som zvedavý, PU prečo zdražuje výrobu? Ak voľakto ponúka pôdu do prenájmu za nekresťanské peniaze, tak s takým špekulantom“ netreba jednať o prenájme pôdy. Skôr pri rozdrobených pozemkoch hrozí, že voľakto používa parcelu, a „špekulant“ bude vlastniť z tej parcely pás, tak bude za to pýtať „nekresťanské peniaze“.

juraj mačaj
juraj mačaj
5. marec 2024 12:43
Odpoveď na  Ja,L.

pan bezmenny tak ako vy može rozmyšlat len ten kto nechce vyrabat potraviny ale len sa stažovat ako sa to neda my platime velkym najom od patsto a viac za povečšine ukradnutu podu najom pody vo francusku aj jej cena je presni taka ako u nas ba ešte nižšia okrem… Celý komentár »

Ja,L.
Ja,L.
5. marec 2024 18:41
Odpoveď na  juraj mačaj

Toto ste kde zobrali, že ja nechcem vyrábať potraviny? Tak asi okrem Vás a Vašich známych na Slovensku nikto nerobí? Aké sťažovanie, ako sa to nedá? K tej „ukradnutej pôde“,… aj Ja by som bol rád, keby sa „pohyby“ s pozemkami prešetrilo od roku 1989 . Ešte volačo: Ja som… Celý komentár »

Brain keeper
Brain keeper
4. marec 2024 22:33
Odpoveď na  juraj mačaj

A máme čakať ešte ďalšie 3 generácie, nech všade „naskáče“ ešte viac dedičov a bude z tej pôdy ešte viac malých kúskov? Myslím, že to čo zavinil štát, má štát aj napraviť a čudujem sa, že za toľké roky demokracie to ešte nespravil. Špekulantov je tu kvantum, vieme ako dopadli… Celý komentár »

Milota
Milota
5. marec 2024 4:22
Odpoveď na  Brain keeper

…..Matka Zem bola,je a bude živiteľkou pre všetkých.Žiaľ ostala holá Zem na ktorú sa všetci dívame a sme hladní.Kto zato môže? Odpovedzte si sami.mc

TakyOnaky
TakyOnaky
13. marec 2024 10:02
Odpoveď na  Brain keeper

Konecne to niekto povedal narovinu.