Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z domova

Spotrebitelia sa viac dozvedia o raňajkových potravinách

Spotrebitelia sa viac dozvedia o raňajkových potravinách
insert_photopixabay.com

Po rokoch čakania aj apelov najmä zo strany včelárov dochádza na európskej úrovni k zmenám v označovaní takzvaných raňajkových potravín. Vyjednávači z Parlamentu a Rady totiž dosiahli dočasnú politickú dohodu o aktualizovaných pravidlách zloženia, názvu, označovania a prezentácie týchto produktov.

„Cieľom revízie smerníc o raňajkách je pomôcť spotrebiteľom prijímať informované a zdravšie rozhodnutia o agropotravinárskych produktoch, ako sú med, ovocné šťavy, džemy a marmelády,“ uvádza v tlačovej správe Európska komisia.

Med s jasným pôvodom

Práve európski včelári pomerne dlho očakávali zmeny v označovaní medu. Ten je do Európskej únie vo veľkom aj dovážaný, napriek tomu jeho označovanie stále pri zmesiach dovoľuje uvádzanie len všeobecnej informácie o tom, či daná zmes medov pochádza alebo nepochádza z krajín EÚ. Legislatíva nezakazuje menovanie jednotlivých krajín, v praxi však k tomu nedochádza a spotrebiteľ tak pravý pôvod nezistí. Pri drvivej väčšine potravín je pritom údaj o pôvode povinný.

„S cieľom čeliť podvodom a lepšie informovať spotrebiteľov sa vyjednávači dohodli, že bude povinné jasne uviesť v rovnakom zornom poli ako názov produktu aj krajiny, z ktorých med pochádza. Musia byť uvedené aj percentuálne podiely medu pochádzajúceho aspoň z prvých štyroch krajín pôvodu. Ak to nepredstavuje viac ako polovicu celkového medu, percentá musia byť uvedené pre všetky krajiny,“ vysvetlila Eurokomisia.

Za takúto zmenu bojovali aj slovenskí včelári, pre ktorých sú lacné medové zmesi z obchodných pultov u časti zákazníkov konkurenciou. Ich nízka cena podľa odborníkov neraz nezodpovedá práci, ktorú včelár so včelami a samotným medom má. Aj to vyvoláva podozrenia vo vzťahu ku kvalite medových zmesí a ich možnému falšovaniu. To sa pritom ukázalo ako pomerne rozsiahly problém v celej Európskej únie. Potvrdila to aj kontrola Európskeho úradu pre boj proti podvodom, ktorá sa uskutočnila na prelome rokov 2021 a 2022.

„Počas kontroly sa zistilo, že až 133 podnikov (z toho 70 dovozcov a 63 vývozcov) naprieč EÚ je zapojených do zásielok medu, pri ktorých existuje podozrenie, že obsahujú falšovaný med. Cieľom Únie je zakázať dvojakú kvalitu potravín a zároveň zabezpečiť ten najvyšší štandard poctivých produktov,“ uviedla Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

„Som obzvlášť rád, že sme podnikli kroky na boj proti podvodom s medom. V budúcnosti budú musieť predné etikety jasne uvádzať krajiny pôvodu aj medových zmesí a bola stanovená potreba systému EÚ na vysledovateľnosť medu. Tieto iniciatívy budú lepšie informovať spotrebiteľov a včelári aj spotrebitelia budú lepšie chránení pred falšovaným medom,“ uviedol Alexander Bernhuber, rakúsky europoslanec a spravodajca k návrhu novej legislatívy.

K ďalším krokom bude patriť aj to, že Komisia navrhne jedinečný identifikačný kód, ktorý sa bude na medoch uvádzať tak, aby bolo možné vysledovať pôvod až ku konkrétnym včelárom. Rovnako dôjde k zriadeniu platformy odborníkov EÚ, ktorí navrhnú kroky na lepšie zistenie falšovania medu na európskych pultoch.

Džemy a šťavy

Zmeny nielen v označovaní čakajú aj ďalšie produkty vyrobené predovšetkým z ovocia. V prípade ovocných štiav vzniknú tri nové kategórie tohto produktu – ovocná šťava so zníženým obsahom cukru, ovocná šťava z koncentrátu so zníženým obsahom cukru a koncentrovaná ovocná šťava so zníženým obsahom cukru.

„Takto si spotrebitelia môžu vybrať šťavu s obsahom cukru aspoň o 30 percent nižším. Pri ovocných šťavách bude možné na etiketách uviesť, že „ovocné šťavy obsahujú len prírodné cukry“, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov, ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry, čo je vlastnosť, o ktorej väčšina spotrebiteľov nevie,“ vysvetlila Ludviková.

Zmeny sa dotknú aj džemov a extra džemov, ktoré po novom budú musieť obsahovať viac ovocia. Minimálny obsah sa v prípade džemov zvýši z 350 gramov na 450 gramov na kilogram, a v prípade extra džemov zo 450 na 500 gramov na kilogram. Do budúcnosti sa uvažuje aj o zavedení označovania krajiny pôvodu použitého ovocia.

„Zvýšenie minimálneho obsahu ovocia v džemoch zlepší minimálnu kvalitu a zníži obsah cukru v týchto výrobkoch pre spotrebiteľov v EÚ. Členské štáty budú môcť povoliť výraz „marmeláda“ ako synonymum slova „džem“, aby sa zohľadnil názov bežne používaný pre tieto výrobky na miestnej úrovni. Pojem „marmeláda“ bol doteraz povolený len pre citrusové džemy,“ dodala Ludviková.

Nové pravidlá budú musieť jednotlivé členské štáty zaviesť do dvoch rokov od ich schválenia na európskej pôde.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: pixabay.com

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments