Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Európska únia Z domova

Žiadosti podalo 16 500 poberateľov priamych platieb. Na podanie zostávajú posledné dni

Žiadosti podalo 16 500 poberateľov priamych platieb. Na podanie zostávajú posledné dni
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Na podanie žiadosti o priame platby pre rok 2019 zostávajú posledné dni. Žiadatelia musia žiadosti predložiť do tejto stredy, ak chcú priame platby získať v plnej výške.

„Posledný termín podania žiadosti je 15. mája 2019. Žiadosť je možné podať maximálne 25-kalendárnych dní po tomto termíne. Avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1-percento. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať,“ upozorňuje Vladimír Machalík z tlačového odboru ministerstva pôdohospodárstva.

Aj v tomto roku musia byť žiadosti doručené Pôdohospodárskej platobnej agentúre len elektronicky. K 13.5.2019 tak urobilo viac ako 16500 poľnohospodárov. Ide o približne rovnaký počet, ako pred rokom. Každoročne sa počet všetkých žiadateľov pohybuje okolo 19-tisíc.

„Systém funguje úplne plynulo,“ dodal Machalík.

To potvrdzujú aj samotní žiadatelia.

„Systém GSAA podľa našich členov a aj SPPK funguje lepšie ako po minulé roky. Prácu však výrazne ovplyvňujú nové nevyhnutné prvky, ktoré sa viažu ku kontrole plnenia podmienok získania priamych platieb. Máme na mysli napríklad to, že poľnohospodári majú pri niektorých plodinách povinnosť vyplniť aj novú kolónku v systéme GSAA, do ktorej musia vpísať vek porastu, resp. rok rozorania porastu. V systéme je zabezpečená lepšia prevádzka bez dlhších výpadkov vo funkčnosti. Poľnohospodári oceňujú, že po zverejnení dát vidia hranice suseda. Je veľmi dobré, že táto funkcia, ktorá bola vlani spustená, funguje aj v tomto roku,“ skonštatovala Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

SPPK kontaktovala aj helpdesk GSAA

Elektronické podávanie sa však ani tento rok nezaobišlo úplne bez problémov.

„Problémy sa vyskytli. Viacerým poľnohospodárom sa totiž stalo, že im v tomto období, resp. pred podávaním žiadostí, skončila platnosť hesla a bude im vygenerované nové. Heslo im však v niektorých prípadoch bude vygenerované až po termíne, ktorý už majú dohodnutý na podanie žiadosti,“ uviedla Holéciová.

Komora preto kontaktovala aj helpdesk GSAA, podľa ktorého majú v takomto prípade žiadatelia o platby požiadať o prednostné vygenerovanie nového hesla.

Problémom v niektorých regiónoch sú vraj aj chýbajúce aktuálne ortofotomapy.

„Poľnohospodár sa stretáva aj s problémom častej aktualizácie LPIS-u, aj po podaní žiadostí. SPPK by preto navrhovala, aby aktualizácie v LPIS-e neboli aplikované od podania žiadostí po ukončenie poľných prác napríklad v novembri,“ dodala Holéciová.

Systém GSAA má v tomto roku aj nové funkcionality.

K novým funkcionalitám patria aj nástroje zobrazujúce prekryvy s inými žiadateľmi

„Nové funkcie uľahčia prácu žiadateľom pri podávaní žiadostí a zároveň znížia pravdepodobnosť chybného zakreslenia užívaných plôch. Jednou z najžiadanejších noviniek bolo začlenenie údajov z katastra nehnuteľností priamo do GSAA. V novej verzii aplikácie si žiadateľ môže vybrať, či sa majú zobraziť parcely typu C, alebo E a na jednom mieste tak jednoducho a efektívne spravovať svoju žiadosť. Napriek tomu, že pre žiadosť o priame podpory je smerodajný register LPIS, agrorezort pre vyššiu transparentnosť pridal do systému aj údaje z katastra,“ vysvetlil Vladimír Machalík z MPRV SR.

K novým funkcionalitám patria aj nástroje zobrazujúce prekryvy s inými žiadateľmi. Práve prekryvy v uplynulých rokoch robili poľnohospodárom problémy a mnohí na vyplatenie platieb čakali aj o niekoľko mesiacov dlhšie, ako žiadatelia, u ktorých sa prekryvy nevyskytli. Tieto ťažkosti pretrvávajú doposiaľ, keďže na peniaze za rok 2018 stále niektorí žiadatelia čakajú.

„V decembri 2018 neboli vyplatení všetci žiadatelia o priame platby. Podľa už medializovaných informácií k 15. aprílu 2019 boli vydané rozhodnutia za rok 2018 na podiel 85 percent finančných prostriedkov na platbu SAPS. Rozhodnutia boli doručené pre 91 percent žiadateľov. Predchádzajúci rok v rovnakom období bolo vydaných viac rozhodnutí. Dôvodom je podľa medializovaných informácií od PPA navýšenie výmery kontrolovaných plôch, preverovanie podnetov, 100%-tné zakresľovanie hraníc v aplikácii GSAA, čo podľa SPPK znamená 100%-tnú kontrolu hraníc medzi žiadateľmi a 100% kontrolu obhospodarovateľnosti deklarovanej plochy. Preverovanie podnetov je ďalším dôvodom, prečo dodnes neboli vyplatení všetci žiadatelia o priame platby,“ uzavrela Jana Holéciová z SPPK.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments