Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

O zelenú naftu už možno žiadať

insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Aj tento rok si chovatelia a pestovatelia niektorých plodín prilepšia o peniaze zo zelenej nafty. Pôdohospodárska platobná agentúra už v týchto dňoch prijíma žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach.

„Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať do 17. septembra 2021. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované,“ uvádza sa na webovom sídle PPA.

Termín je podobný, ako v minulom roku.

„V tomto roku sa žiadosti o tento typ podpory podávajú v podobnom termíne, ako vlani, čiže podávanie žiadostí oproti minulému roku nemešká,“ skonštatovala Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Pozor na potrebné náležitosti

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami buď elektronicky, ak disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou. V druhom prípade musia byť na žiadosti overené podpisy.

„Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou, a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 22. 9. 2021 bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a platobnou agentúrou nebude akceptovaná,“ upozorňuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

Pri podávaní žiadostí by sa mali mať na pozore samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí nie sú evidovaní v Registri právnických osôb.

„Ak žiadateľa obec nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb, nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť aj prílohe – originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka, potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,“ uvádza PPA.

Pri elektronickom podávaní žiadosti by mal systém takéhoto žiadateľa automaticky upozorniť.

Bez väčších zmien

Cieľom projektu zelenej nafty, ktorý u nás funguje len niekoľko rokov, je podporiť živočíšnu výrobu a pestovanie niektorých plodín, ktoré sú náročnejšie na ľudskú prácu a máme ich na Slovensku v rámci sebestačnosti málo.

„Po aktuálnom vyhlásení výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory prostredníctvom Zelenej nafty sme porovnali zoznam podporovaných plodín v tomto roku a vlani. Musíme povedať, že medziročne nenastali žiadne zmeny v podporovaných plodinách a kategóriách zvierat. Naďalej sa tak k finančným zdrojom môžu dostať tí pestovatelia, ktorí sa venujú pestovaniu napríklad strukovín, poľnej zeleniny (koreňová, listová, hlúbová, cibuľová, plodová, lahôdková, struková), okopanín, olejnín, viniča, chmeľu, ovocia, bylín alebo liečivých rastlín. V rámci živočíšnej výroby ide o podporu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, hydiny a včiel,“ dodáva Jana Holéciová z SPPK.

Peniaze zo zelenej nafty musia poľnohospodári dostať do rúk ešte v tomto roku.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1549 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Maria Budz
Anna Maria Budz
2. septembra 2021 8:24

Je jeseň 2021!
Čo iné je nám predkladané ako pomoc ako to čo vymysleli predchodcovia týchto bielych vran?!
Boh pomáhaj slovenskému poľnohospodárstvu a potravinárstvu!