Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z ekonomiky

Výzva na náhradu škôd k povodniam

Výzva na náhradu škôd k povodniam
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Dnes zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra výzvu s súlade so zákonom o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2010 od dnes (1. októbra) do 29. októbra 2010.

Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou

1. Žiadosť predkladá osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry farmár – pestovateľ pšenice ozimnej, kukurice na zrno, repky olejnej ozimnej, jačmeňa jarného, slnečnice ročnej, cukrovej repy, sóje fazuľovej, jačmeňa ozimného, pšenice jarnej, raži siatej, ovsa siateho, hrachu siateho, triticale, zemiakov a kukurice na siláž, ktorý
a) je uvedený v zozname pestovateľov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy www.vupop.sk/zaplavy2010 a podľa tohto zoznamu má výpadok produkcie viac ako 30 %,
b) má stratu vyššiu ako 2 000 EUR.

Žiadateľ v žiadosti uvedie celkové zníženie príjmu v eur, zníženie príjmu do 30% výpadku produkcie a zníženie príjmu nad 30 % výpadku produkcie v eur uvedené v zozname a výšku poistného plnenia.

Žiadatelia z okresov Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec predkladajú žiadosť na sekciu organizačného zabezpečenia a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

2. Vzor tlačiva žiadosti je súčasťou tejto výzvy.

3. Žiadosť sa predkladá kompletne so všetkými povinnými prílohami vrátane potvrdenia verifikačnej komisie.

4. Ako podklad k preukázaniu poistenia a výšky poistného plnenia pestovateľ v prílohe žiadosti predloží ďalej nasledovné doklady:
– kópiu zápisu poisťovne o vykonanej obhliadke – z poistenia plodín,
– kópiu výpočtu poistného plnenia vypracovaného poisťovňou za škody spôsobené povodňou alebo záplavou na plodinách,
– kópiu oznámenia poisťovne o poskytnutí poistného plnenia za škody spôsobené povodňou alebo záplavou na plodinách.

V prípade, ak nebol pestovateľ poistený predloží k žiadosti čestné vyhlásenie o tom, že nebol poistený. Vzor čestného vyhlásenia je súčasťou výzvy.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii organizačného zabezpečenia a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.

Ing. Vadim Haraj

V Bratislave 01.10.2010 generálny riaditeľ

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 6 „Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou“
2. Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 6 „Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou“
3. Čestné vyhlásenie

Tlačivo a čestné prehlásenia nájdete na stránke www.apa.sk.

Autor článku: PPA
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments