Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Výkup pôdy vyžaduje premyslenú stratégiu

Výkup pôdy vyžaduje premyslenú stratégiu
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôda je obmedzeným materiálnym zdrojom, ktorý je z tohto dôvodu nevyhnutné ochraňovať a venovať mu osobitnú pozornosť, a to predovšetkým z pohľadu poľnohospodárskeho podniku, pre ktorý je pôda kľúčovým nástrojom k dosiahnutiu zisku.

Vlastníctvo pôdy otvára poľnohospodárskemu podniku množstvo možností a zabezpečuje mu hospodársku istotu. Podnik investujúci do dlhodobého nehnuteľného zdroja sa prezentuje ako stabilný subjekt, ktorý zvyšovaním podielu pôdy vo svojom majetku získa predovšetkým:

z hľadiska okamžitého efektu:

– vyšší podiel vlastného imania

– vyššiu mieru vlastného zabezpečenia

– vyššiu mieru úverovej bonity pri získavaní úverov či pôžičiek

z dlhodobého pohľadu:

– jeden z najlepších spôsobov investovania kapitálu z aspektu návratnosti a zhodnotenia vstupných zdrojov (miera obratu podstatne prevyšuje štandardné finančné nástroje)

– finančnú úsporu najmä z dôvodu neplatenia nájomného

– zlepšenie hospodárskych ukazovateľov

– odbúranie sporov  týkajúcich sa vlastníctva či užívania

Právne vzťahy týkajúce sa pôdy sú v podmienkach SR regulované celým komplexom právnych predpisov. Odbornú verejnosť v poslednej dobe rozdelila najmä diskusia ohľadom nového zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde (*1). Práve v tejto dobe je za aktuálnych podmienok ideálna situácia pre poľnohospodára v danom katastrálnom území realizovať výkup poľnohospodárskej pôdy, a to hlavne z dôvodu, že nový zákon jeho pozície ako kupujúceho pri nadobúdaní pôdy posilňuje  a z veľkej časti ho privileguje.

Tomuto procesu je však potrebné venovať dôslednú pozornosť. V rámci celkovej realizácie výkupu môže totiž vystať množstvo problémov, ktoré sú však z veľkej časti predvídateľné a ich dopad je správne zvolenými kvalifikovanými postupmi možné odbúrať. 

V praxi je totiž v prvom kroku potrebné vyvarovať sa úskaliam plynúcim z nesystematického výkupu a nesprávne zvolenej výkupnej stratégie. Z hľadiska úspešnosti sa preto osvedčili ako najvhodnejšie výkupy realizované prostredníctvom externej špecializovanej spoločnosti. Je nevyhnutné nastaviť cieľový okruh predávajúcich, ktorých plánujeme osloviť, vymedziť ich vzťah k pôde a následne v závislosti od toho určiť metódu výkupu. Na to následne nadväzuje a kľúčovo určuje celkový priebeh výkupu ideálne nastavená počiatočná a konečná výkupná cena. Je zrejmé, že v prípade nadhodnotenia reálnej trhovej ceny je riziko predčasného finančného vyčerpania subjektu či podstatné predĺženie návratnosti takejto investície. Naopak, ak je cena podhodnotená, v zásade nie je pre potenciálnych predávajúcich ponuka výkupu zaujímavá a na dlhšie obdobie môže zmariť snahy o výkup.

Následne, v prípade dohody subjektov už v samotnej formálnej finalizácii výkupu, môžu nastať problémy týkajúce sa nesprávnej identifikácie vád predmetu kúpy, a to:

– vád právnych (nehnuteľnosť je zaťažená záložnými právami, vecnými bremenami brániacimi riadnemu užívaniu, atď.) a

– vád materiálnych (napr. pôda nie je spôsobilá na riadne užívanie)

V našich podmienkach je totiž potrebné počítať s možnou duplicitou vlastníctva, skresľujúcou evidenciou v katastri čo sa týka vlastníckych vzťahov a identifikácie subjektov. Nezriedka sa vyskytujú nepresné, neodborne spísané prevodné zmluvy či problémy v rámci katastrálneho konania.

Rady na záver:

pred tým, než budete realizovať výkup:

– určite si systém výkupu

– zadefinujte si výkupnú stratégiu,

– určite si okruh možných predávajúcich a ich spoločné charakteristiky

– zvoľte správne cenu výkupu a jeho metódu

– poraďte sa s odborníkom

 

pred tým, než uzavriete kúpnu zmluvu:

– overte si správnosť údajov evidencie katastra vo vzťahu k identifikácii pôdy,

– vylúčte duplicitu vlastníctva k dotknutej pôde

– skontrolujte list vlastníctva, dôslednú pozornosť venujte časti C: ťarchy 

– overte si správnosť údajov predávajúceho

– preverte spôsobilosť predávajúceho uzavrieť s Vami zmluvu

– určite si jasne výšku a splatnosť kúpnej ceny

– v ideálnom prípade poverte vypracovaním zmluvy odborne spôsobilú osobu


(*1) Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Viac informácií na portáli Moja pôda.

Autor článku: JUDr. Ing. Jana Marenčíková LLM a Peter Marenčík
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
9 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
jojo
jojo
2. február 2015 13:49

A preto že je pôda našim zdrojom potravinoveho zabezpečenia netreba ju dávať do nájmu a ani predávať cudzím štatnym občanom lebo zachvílu nas vyženú a slovensko zanikne „narod ktorý nevlastní pôdu nemá budúcnosť“

Milan
Milan
2. február 2015 17:31

Národ bez pôdy nie je národ ale slovensko

Jano
Jano
4. február 2015 21:29

Zdravým všetkých zainteresovaných.Článok je jednoduché napísať no realizácia je oveľa ťažšia ako si mnohý myslia. Nakupovať je možné len ak je dostatok finančných prostriedkov.A to je problém skoro každého polnohospodára.Je zaujímavá táto rada len mala prísť oveľa skôr.Nakupovaním už predbehli polnohospodára realitné spoločnosti a Tý ktorý mali dostatok finančných prostriedkov… Celý komentár »

agrarnik zHN
agrarnik zHN
9. február 2015 8:13

mám dojem, že sedliak, roľník a štát sceľuje a vysporiada pozemky pre veľké finančné skupiny a korporácie

Anonym
Anonym
11. február 2015 18:12

jano prečo ´ťa zujímajú úrokové sazby polnohospodára v německu a nie ceny pody čo platí!!§poda bola zkůpená za rozumnů cenu to je u těba čo ?zadarmo!!prečo by ti vlastník mal predat za mizernů cenu?predáš mu aj ty niečo zo slevou?nie!!iba za svetové ceny !!!

jano
jano
12. február 2015 10:35

Pán Bezmenný ,neviem ako sa venuješ téme cena pôdy. V podstate šlo o môj názor. Ale pokúsim sa ti to ešte upresniť .Cena pôdy sa zázračne začala meniť v poslednom období k čomu prispelo určite aj zverejnenie .No keď sa pozrieš kto ju začal ponúkať vo vysokých cenách tak sú… Celý komentár »

Anonym
Anonym
12. február 2015 19:43

sůhlasim!!bohužial takto to konkretne nikto nepopíše!!vždy to budě ten drobný čo špekuluje a ktorého je treba odra´t

Jano
Jano
30. jún 2016 8:33

Napíšte mi prosím, ak máte nejaké osobné skúsenosti so zákonom č.140/2014 Z.z.

J.J.
J.J.
13. január 2017 13:33

Pekná sprostosť ten zákon !