Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 27. januáru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 27. januáru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 27.januáru 2011 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 13.januáru 2011. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Ceny poľnohospodárskych komodít aj vo vyššie uvedenom sledovanom období pokračovali v nastúpenom raste, s výnimkou jačmeňa. Ceny kukurice a postupne aj pšenice dosahujú úroveň z konca roka 2007, no k cenám zo začiatku roka 2008 majú ešte ďaleko.

Ceny pšenice sú dlhodobo ovplyvňované viacerými faktormi, no k tým najdôležitejším patrí neúroda v niektorých častiach sveta, či uvalené embargo na vývoz poľnohospodárskych komodít a v neposlednom rade je to najmä stúpajúci dopyt po poľnohospodárskych komoditách.

Ceny kukurice sú ovplyvňované prakticky tými istými faktormi ako u pšenice, navyše sa k nim v súčasnosti pridružuje faktor počasia. Suché a teplé počasie ohrozuje úrodu tejto plodiny Južnej Amerike, konkrétne v Argentíne a Brazílii, ktoré patria medzi významných producentov a čiastočne aj exportérov tejto plodiny. Netreba však zabúdať, že vyše 70% svetového obchodu s touto komoditou kontrolujú USA. Trh veľmi významne ovplyvňujú aj výrobcovia etanolu, ktorých dopyt po tejto plodine sa neustále zvyšuje.

Ceny jačmeňa sú v súčasnosti ovplyvňované predajom jeho intervenčných zásob v jednotlivých členských krajinách EÚ. Iba v ostatnom kole, vyhodnotenom EK v 4. týždni, sa ho predalo približne 489 tis. ton.

Svetové ceny v neposlednom rade tiež veľmi citlivo reagujú na množstvo zásob, či vývoj v stave zásob niektorej z komodít. Podľa IGC (Medzinárodná rada pre obilniny) by v hospodárskom roku 2010/2011 mali zásoby kukurice výrazne klesnúť, až o 21,5 % – na 120 miliónov ton! Odhad IGC hovorí aj o znížení zásob pšenice vo svete. V porovnaní s uplynulým hospodárskym rokom (2009/2010) by sa mali znížiť o 6,6 % – na 185 miliónov ton.

Čím väčší bol rozdiel medzi odhadmi a skutočnými hodnotami, tým výraznejší pohyb cien možno očakávať.

Cena potravinárskej pšenice v „poľnoinfom.sk“ sledovaných obchodných miestach v období od 13.1.2011 do 27.1.2011 najvýraznejšie posilnila v Budapešti (+42,48 €/t). Podstatne miernejší nárast evidujeme v poľskom Sliezsku (+13,04 €/) a v Prahe (+12,11 €/t).

Vývoj cien vo zvyšných obchodných miestach už nebol tak markantný ako v ostatných týždňoch. Naplnila sa tak prognóza, ktorú „poľnoinfo.sk“ zverejnilo v uplynulej správe.

V Hamburgu vzrástla cena o (+1,00 €/t), v Mannheimom (+4,00 €/t), vo francúzskom Rouen (+5,00 €/t) a v belgických Antverpách (+6,00 €/t).
Cena potravinárskej pšenice klesla jedine vo Viedni (-0,50 €/t).

Informácia z Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu trhov – časť obilniny, hovorí o náraste ceny pšenice v sledovanom období v Bratislave až o (+85,54 €/t). Nepokladáme to za reálne a skôr sa domnievame, že chyba nastala pri nahlasovaní uvedenej hodnoty našou PPA.

Ceny kŕmnej pšenice kopírovali vývoj cien potravinárskej pšenice, pričom v poľskom Sliezsku vzrástla o (+14,55 €/t) a v Antverpách (+7,00 €/t). Naopak naďalej oslabovala v Hamburgu (-4,00 €/t). Výrazné oslabenie evidujeme jedine v Bratislave (-21,99 €/t). Tento údaj tiež nepokladáme za celkom korektný.

Jedinou komoditou, pri ktorej došlo k poklesu ceny vo všetkých sledovaných obchodných miestach je kŕmny jačmeň. Najvýraznejší pokles sme zaznamenali v poľskom Zachodni (-15,29 €/t) a v Bratislave (-11,00 €/t). V ostatných obchodných miestach bol pokles podstatne miernejší, konkrétne v Antverpách (-4,00 €/t), v nemeckých mestách Hamburg a Mannheim (-2,00 €/t), v Rotterdame a vo francúzskom Rouen zhodne (-1,00 €/t).

Cena sladovníckeho jačmeňa sa vyvíjala rozdielne v západnej a východnej časti Európy. Významne vzrástla v poľskom Zachodni (+18,85 €/t) a v Brne (+6,67 €/t). Oslabila v oboch francúzskych obchodných miestach: Creil (-6,00 €/t) a Rouen (-2,00 €/t). Stagnovala v nemeckom Mannheime.

Cena kŕmnej kukurice sa vyvíjala nasledovne: Budapešť (+10,71 €/t), poľské Zachodni (+6,15 €/t), Bratislava (+5,91 €/t) a Rotterdam (+1,00 €/t). Cena naopak oslabila v Mannheime (-3,50 €/t) a v Hamburgu (-2,00 €/t).

Tvrdá pšenica pokračuje v prudkom raste a počas uplynulých dvoch týždňov opäť vzrástla, konkrétne v Boloni o (+26,00 €/t) a opakovane aj v Port-La-Nouvelle o (+34,00 €/t).

Podobný vývoj sme zaznamenali aj u potravinárskej raže. Jej cena posilnila vo všetkých sledovaných obchodných miestach, poľskom Zachodni o (+32,11 €/t), v Brne o (+26,96 €/t) a v nemeckom Hamburgu o (+1,00 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments