Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Sprísni sa hospodárenie na pôde aj u nás?

Sprísni sa hospodárenie na pôde aj u nás?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Koncom minulého roka Česká republika pristúpila k obmedzeniu hospodárenia na pôde. Pokiaľ je pôda ohrozená eróziou, môže byť u našich susedov jedna plodina pestovaná najviac na tridsiatich hektároch, inak hrozí strata dotácií. Opatrenie by sa malo dotknúť asi 2300 českých agrosubjektov a zhruba štvrtiny pôdy u našich susedov.

Erózia nie je problémom len u našich susedov, ale aj u nás. Na Slovensku však zatiaľ obmedzenia v hospodárení nie sú. Otázne je, dokedy. Ministerstvo pôdohospodárstva sa totiž touto otázkou už zaoberá.

„Ministerstvo presadzuje nastavenie maximálnych veľkostí honov inak ako v Českej republike, keďže Slovensko má iný reliéf krajiny,“ vysvetlil hovorca Vladimír Machalík.

Podľa neho by teda hony nemali byť na Slovensku limitované paušálne tak, ako je to v Českej republike.

„Ministerstvo ich chce stanoviť na základe geomorfologických vlastností terénu. Iné budú preto výmery honov na rovine, pričom tu bude nevyhnutné prihliadať na zabraňovanie veternej erózii. Iné budú maximálne rozlohy na pahorkatinách a v iné v horských oblastiach. Stanovenie maximálnych rozlôh bude nastavované na základe svahovitostí terénov za použitia Digitálneho terénneho modelu, ktorý má Slovensko vypracovaný. Teda na základe vedeckých poznatkov, nie politických rozhodnutí,“ dodal Machalík.

Akej výmery a koľkých agropodnikateľov by sa opatrenie dotklo ministerstvo neuviedlo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora však predpokladá, že pre veľký počet veľkých agrosubjektov by opatrenie mohlo zásadne ovplyvniť hospodárenie na pôde aj krajinu ako celok.

SPPK: Vyvstáva veľké množstvo otázok

„Zavedenie takejto podmienky nie je vôbec jednoduché, pretože v uplynulých 60 rokoch sa v podmienkach Slovenska formovalo veľkoplošné hospodárenie. Nie je možné odsúdiť tento systém hospodárenia ako neprijateľný, pretože ak si všimneme situáciu v okolitých krajinách, tak v západnej Európe je snaha vytvárať veľké poľnohospodárske podniky na princípe a podľa vzoru našich bývalých roľníckych družstiev s výmerami aj niekoľko tisíc ha. Na mieste preto nie je jednoznačná tendencia okamžite znižovať výmeru jednotlivých pozemkov, ale komplexne a citlivo, aj s ohľadom na súvisiace skutočnosti, činnosti, súvislosti,“ vysvetlila Jana Holéciová z SPPK.

Podľa komory však v tejto súvislosti vyvstáva veľké množstvo otázok, ktoré treba doriešiť skôr, ako by k obmedzeniu v praxi došlo.

„Napríklad je otázne, či by bol tento limit pre všetky typy poľnohospodárskych kultúr. Domnievame sa, že tento limit by sa nemusel dotýkať trvalých trávnych porastov, nakoľko sú z ekologického hľadiska najstabilnejšie a majú najvyššiu schopnosť odolávať erózii. Dôležité je teda aj určiť cieľ takého vymedzenia veľkosti výmer a tomu prispôsobiť kritériá pri určovaní maximálnej výmery poľnohospodárskej plochy alebo určovanie ďalších opatrení v boji proti erózii. Taktiež je otázne, či by vzhľadom na nižšiu ekonomickú efektivitu dostávali poľnohospodári doplatok na zníženie strát oproti farmárom v iných krajinách, kde táto podmienka zavedená nie je alebo nebude,“ dodala Holéciová.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
5 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
anton julény
anton julény
5. marec 2020 19:07

zasa sa objavuje niečo, čo je už dávno objavené. už skoro 30 rokov tu máme STN 75 4501, meliorácie, protierózna ochrana pôdy, základné ustanovenia. Máme tu pozemkové úpravy, ktoré tieto problémy riešia už zo svojej podstaty, nehľadiac na to, že tieto postupy sa dajú použiť aj bez nutnosti celkového vykonania… Celý komentár »

marcel sako
marcel sako
5. marec 2020 21:02

Erózia je na Slovensku ešte väčší problém ako v ČR ale nikto to nerieši, lebo na slovensku vládnu skupiny, ktorím nejde o dobro a prospech krajiny a národa ale o vlastné záujmy – vyťažiť, zdevastovať a potom výhodne predať . Nie je tu systém kontroly ,regulácie a ochrany súkromného vlastníctva… Celý komentár »

ľp
ľp
6. marec 2020 10:14

Jednoznačne by veľkosť honov nemala byť stanovená paušálne. Geomorfológia terénu by však mala byť len jedným z kritérií. Rozhodne treba zohľadniť druh kultúry, aj plodinu. Napr. veterná erózia nehrozí v trvalých kultúrach – sady, vinice. Ani pri viacročných krmovinách a TTP, ktoré sú odolnejšie aj vodnej erózii. Samozrejme by takéto… Celý komentár »

rudo cizma
rudo cizma
6. marec 2020 17:10

Českí hydrológovia uviedli, že v ČR je len 60 % zásob spodnej vody. Aj preto pristúpilo české ministerstvo k tomuto opatreniu. Ide o snahu dostať čo najviac vody zo zrážok do pôdy a k podzemným zásobám. Opatrenie sa týka ornej pôdy, a nie LPP, kde priesak vody je najprirodzenejší, a… Celý komentár »

Steve Podborski
Steve Podborski
16. apríl 2020 15:59

Prečo teda nejde SPPK príkladom ? Prečo aspoň niekde nehospodária tak aby mohli teraz prísť a ukázať : “chalani, 30 ha nie, pozrite tu sme to rozdelili takto a v Korýtkove zase opačne. A funguje to”. Ale kdeže, im je nejaká erózia ukradnutá i keď sa o tom učí už… Celý komentár »