Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Regeneratívne poľnohospodárstvo v rámci programu EIT FOOD na Slovensku

Regeneratívne poľnohospodárstvo v rámci programu EIT FOOD na Slovensku
insert_photoVysoká účasť na podujatí potvrdzuje rastúci záujem pestovateľov o nové systémy hospodárenia.

Regeneratívne poľnohospodárstvo má ešte pred sebou cestu, pokiaľ bude môcť ponúknuť alternatívu k súčasnému konvenčnému poľnohospodárstvu. Je však rovnako jasné, že je zdrojom dôležitých myšlienok, ktoré môžu poľnohospodárom ponúknuť nové ziskové a k prírode šetrné ekonomické modely.

Program EIT FOOD   

S podporou EÚ predstavuje Európsky inovačný a technologický inštitút najväčšiu a najdynamickejšiu komunitu potravinových inovácií na svete. Jeho cieľom je vytváranie prepojení priamo v rámci potravinového systému, ktoré stimulujú nové nápady a inovácie.

EIT Food spustil „Revolúciu regeneratívneho poľnohospodárstva,“ program, v rámci ktorého sa farmári v Európe vzdelávajú v tom, ako môžu hospodáriť udržateľnejšie. Dozvedia sa napríklad viac o tom, ako zlepšiť zdravie pôdy, podporiť biodiverzitu, produkovať výživnejšie produkty a zvýšiť ziskovosť svojich podnikov.

EIT Food ponúka inovatívnym farmárom v južnej a východnej Európe komplexný školiaci program, ktorý im pomáha spoznať a následne aplikovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva na ich farmách.

Regeneratívne poľnohospodárstvo poskytuje šancu zlepšiť kvalitu potravín, zabezpečiť lepšie živobytie poľnohospodárov a chrániť pôdu, od ktorej sme závislí. Je to ziskový, udržateľný systém, ktorý má zmysel pre producentov, aj pre spotrebiteľov.

V Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Poľsku bolo organizovaných už 14 workshopov regeneratívneho poľnohospodárstva, v rámci ktorých sa vyškolilo 280 farmárov, z ktorých sa 75 prihlásilo do 3-ročného poradenského programu.

EIT FOOD na Slovensku

Rozvoj regeneratívneho poľnohospodárstva v rámci projektu EIT FOOD je od roku 2022 otvorený aj na Slovensku. Organizátorom projektu u nás je spoločnosť Spearhead Slovakia.

Prvého workshopu, ktorý sa konal 20. a 21. októbra v Patinciach, sa zúčastnilo 35 poľnohospodárov z celého Slovenska.

V priebehu prvého dňa, ktorý bol zameraný na prezentácie, boli zúčastneným prezentované možnosti, ako začať na svojich podnikoch uplatňovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva.

Na úvod podujatia predstavil program EIT FOOD Jurij Petrovič, generálny riaditeľ spoločnosti Spearhead Slovakia.

Problematike regeneratívneho hospodárenia a zachytávaniu uhlíka v pôde sa následne venoval Ing. Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex, s. r. o.

Ing. Martin Krček so spoločnosti Spearhead Slovakia prezentoval aktuálne možnosti v optimalizácii vstupov na základe rozborov pôd prostredníctvom systému Veris. Vo svojej prezentácii sa tiež venoval vápneniu a katiónovej výmennej kapacite, ako jedného zo základných prvkov zvyšovania kvality pôd.

Zelené premostenie formou štafetového intercroppingu, využívanie medziplodín a možné úlohy mykoríznych húb, boli obsahom príspevku Ing. Karla Klema, PhD. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Manažmentu rizík v regeneratívnom poľnohospodárstve sa venoval Ing. Martin Nevolný zo spoločnosti RESPECT-Slovakia s. r. o.

Výzvy a možné riešenia v oblasti poľnohospodárskej techniky a informačných technológií v súvislosti s regeneratívnym poľnohospodárstvom predstavil Jozef Pátrovics zo spoločnosti Agroservis, s. r. o.

S praktickými skúsenosťami so zavádzaním nových agrotechnických postupov v Maďarsku sa s účastníkmi podelil priekopník regeneratívneho hospodárenia u našich južných susedov Attila Kökény.

Skúsenosti s optimalizáciou vstupov, pomocnými plodinami a inovatívnymi agrotechnickými postupmi predstavil poľnohospodár Jindřich Šmöger z Českej republiky.

Druhý deň bol venovaný praktickým ukážkam, ktoré sa konali na pozemkoch DAP Mužla. Účastníkov privítal predseda podniku Róbert Győri, ktorý prezentoval ich viacročné skúsenosti s implementáciou regeneratívneho hospodárenia. Hlavnými témami poľnej diskusie bolo zaraďovanie medziplodín do osevného postupu, obmedzenie kultivácie pôd a skúsenosti s metódami priamej sejby.

Podujatie, ktoré sa vďaka programu EIT FOOD konalo v Patinciach, potvrdilo rastúci záujem o regeneratívne poľnohospodárstvo.

Množstvo účastníkov prejavilo záujem o zapojenie sa do školiaceho a poradenského programu EIT FOOD. Z nich bolo vybratých šesť subjektov, kde sa bude počas nasledujúcich troch rokov realizovať a sledovať zavádzanie nových metód regeneratívneho hospodárenia.

Zainteresované podniky:

  1. Radar, s. r. o. Zbehy
  2. Agromačaj, a. s., Kráľová pri Senci
  3. Imrišek, s. r. o., Nitra
  4. Andrej Fogada, SHR, Veľké Zálužie
  5. PD Paňovce, Košice-okolie
  6. PD „Čingov“ Smižany

Krátke video z podujatia v Patinciach:

Súčasťou projektu boli tiež dva webináre na tému regeneratívneho poľnohospodárstva

Prvá časť z 16.11. 2022

Druhá časť z 25. 11. 2022

Logá

Autor článku: Ing. Tomáš Baran
Zdroj obrázku: Vysoká účasť na podujatí potvrdzuje rastúci záujem pestovateľov o nové systémy hospodárenia.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments