Zadajte hľadaný výraz

Ekologické poľnohospodárstvo Z domova

Reakcia na článok: Nová štúdia spochybnila tvrdenia o ekologickej produkcii

Reakcia na článok: Nová štúdia spochybnila tvrdenia o ekologickej produkcii
insert_photobiospotrebitel.sk

Včera sme uverejnili článok z mesačníka Svetové pôdohospodárstvo s názvom Nová štúdia spochybnila tvrdenia o ekologickej produkcii. Už dnes Vám aktuálne prinášame názor Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia.

Keď porovnávať, tak komplexne

(reakcia na článok polnoinfo.sk o porovnaní produktov ekologického a konvečného poľnospodárstva; Zvolen 21.10.2008)

Podľa Daniel Lešinského z Centra pre trvaloudržateľné alternatívy OZ CEPTA, člena Zväzu ekologického poľnohospodárstva v SR – EKOTREND je porovnávanie obsahu stopových prvkov produktov rôznych systémov hospodárenia irelevantné k ich komplexnému hodnoteniu. Takéto porovnanie nehovorí o celkovom dopade ekologického verzus konvenčného hospodárenia na životné prostredie ani na ľudské zdravie. Používanie agro-chemikálií, transport produktov na dlhé vzdialenosti má zásadný dopad na životné prostredie, zdravie a agro-eko systémy. Vybrať možno napr. pesticídy, používané predovšetkým v konvenčnom hospodárstve, ktorých dopady už boli aj kalkulované do tzv. externých nákladov. Podľa štúdie (Pretty, J. and Waibel, H. (2005) nás stojí používanie pesticídov ročne milióny EURO, ktoré platíme my všetci – spotrebitelia a obyvatelia. V ich práci kalkulovali náklady spojené s pesticídmi, konkrétne – čistenie pitnej vody; náklady spojené so zdravotnými problémami konzumentov a používateľov; znečistenie povrchových vôd; poškodzovanie biodiverzity na a v okolí farmy, negatívne dopady na klímu. Konzervatívny odhad týchto externých nákladov pesticídov, postavený na cenách v r. 2005 boli pre Nemecko 195 mil. USD a pre Anglicko 302 mil. USD. ročne.

Preto keď chceme objektívne porovnať čokoľvek, mali by sme brať na zreteľ všetky atribúty jednej i druhej strany. OZ CEPTA preto presadzuje plošné a povinné zavedenie tzv. Integrovaného manažmentu plodín pre všetkých poberateľov dotácií v EÚ najneskôr od roku 2014, systémovú podporu ekologickému poľnohospodárstvu a presadzovaniu jeho produktov nielen na Slovensku, ako aj podporu rozvoja regionálnych výrobno-spotrebných reťazcov a priameho predaja z fariem. Na viac požadujeme aby sa do cenotvorby produktov počítali aj tzv. externé náklady, ktoré v súčasnosti platí široká verejnosť.
Sme presvedčený že európski i slovenskí poľnohospodári dokážu produkovať zdravé potraviny a krmoviny komplexnej kvality s minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie, zdravie ľudí a biodiverzitu agro-eko systémov.

Zdroj: Pretty, J. and Waibel, H. (2005) Paying the price: the full cost of pesticides. In:The Pesticide Detox. Towards a more sustainable agriculture, Ed. J Pretty, Earthscan, London, pp.39-54.

Kontakt: Daniel Lešinský, lesinsky@changenet.sk, tel.: 0905581076; www.cepta.sk

Autor článku: Daniel Lešinský
Zdroj obrázku: biospotrebitel.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments