Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu

Od pondelka môžu chovatelia oviec, kôz a dojčiacich kráv podávať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na príslušných regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 9. marca 2015 do 31. marca 2015.

V  termínoch 19. – 20.3.2015 nebude možné podávať žiadosti osobne na RP!

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom nariadení vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2014 žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2014 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv” a „Zoznam oviec a kôz na farme”, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o platbu na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Prílohy:

– Identifikačný list žiadateľa na rok 2015

– Žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2015

– Zoznam dojčiacich kráv

– Zoznam oviec a kôz na farme

Viac informácií na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Autor článku: PPA - ATIS
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
kozoroh
kozoroh
5. marec 2015 14:12

Takže na býkov sa táto podpora ešte nevzťahuje??

Rado
Rado
12. marec 2015 16:24

Prečo je v žiadosti uvedený stav zvierat k 31.3 2007,ked je rok 2015