Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

Ocenení na výstave Agrokomplex 2017

Na Národnej výstave hospodárskych zvierat na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex boli odovzdané ocenenia Šampión výstavy a Zlatý kosák.

HOVÄDZÍ DOBYTOK

PLEMENO PINZGAUSKÉ

Šampiónka plemena

chovateľovi Agria Liptovský Ondrej a.s za kravu SK 000801171319 plemena pinzgauského

I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Ludrová za kravu SK 000801392237 plemena pinzgauského

II. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Ludrová za kravu SK 000812391832 plemena pinzgauského

Krava s najlepším vemenom

chovateľovi Agria Liptovský Ondrej a.s za kravu SK 000801171319 plemena pinzgauského

Jalovice slovenské pinzgauské

 I. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany  za jalovicu SK 000812544667 plemena pinzgauského

II. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany  za jalovicu SK 000812544594  plemena pinzgauského

III. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo „Trsteník“ Trstená za jalovicu SK 000812499249  plemena pinzgauského

Jalovice slovenské pinzgauské – bez trhovej produkcie mlieka

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom Čimhová za dojčiace kravy plemena pinzgauského

 

PLEMENO SLOVENSKÉ STRAKATÉ

Najlepšie kravy

Šampiónka plemena

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za kravu SK 000801531996  plemeno slovenské strakaté

I. miesto

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za kravu SK 000801531996  plemeno slovenské strakaté

II. miesto

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK 000812136786  plemeno slovenské strakaté

III. miesto

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK 000801484277  plemeno slovenské strakaté

Krava s najlepším vemenom

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za kravu SK 000812455157 plemeno slovenské strakaté

Najlepšie jalovice

Plemeno slovenské strakaté

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za jalovicu SK 000812381528  plemeno slovenské strakaté

II. miesto

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za jalovicu SK 000812381552  plemeno slovenské strakaté

III. miesto

Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom za jalovicu SK 000812524359  plemeno slovenské strakaté

 

PLEMENO HOLSTAINSKÉ

Šampiónka plemena

Poľnohospodárske družstvo Senohrad za kravu SK000812305233 plemena holsteinského

I. miesto

PD Senohrad za kravu SK000812099600 plemena holsteinského

II. miesto

RD Bzovík za kravu SK000812401463 plemena holsteinského

III. miesto

RD Bzovík za kravu SK000812045163 plemena holsteinského

Krava s najlepším vemenom

Poľnohospodárske družstvo Senohrad za kravu SK000812305233 plemena holsteinského

Najlepšie jalovice

I. miesto

PD Slatina nad Bebravou za jalovicu SK000812672016 plemena holsteinského

II. miesto

Školské hospodárstvo Trnava za jalovicu SK000812431916 plemena holsteinského

III. miesto

RDP Most pri Bratislave za jalovicu SK000812527466 plemena holsteinského

 

PLEMENÁ MASOVÉ

Šampión plemenný býk

Agro Ladzany s.r.o., Sebechleby – SK 812724803 JURASSIC, plemeno Aubrac

šampiónka plemena výstavy

Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – SK 801033736, plemeno Charolais

Jednotlivé zvieratá

1.      miesto

SHR Pavel Andrejko, Svidník – CZ 191038953 MAKETA, krava plemena Limousine

2.      miesto

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812324149, jalovička po ET plemena Charolais

3.      miesto

ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS Senohrad – CZ 340217921 LÍZA, krava plemena Galloway

kolekcia zvierat : zástavový dobytok:

1. miesto

DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež – SK 800726600 EDITKA P, SK 812728700 KASANDRA P, SK 812728200 ZINAT P a SK 812728660 INÉS P – kolekcia zvierat plemena Limousine

2. miesto

MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – SK 812838501, SK 812838502 a SK 812838507 – kolekcia zvierat plemena Simentál mäsový

3.miesto

AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – SK 812487049 LAMETYS, SK 812487146 MOMBIX a SK 812487156 MARNOT – kolekcia zvierat plemena Charolais

 

OVCE A KOZY

Ovce

Šampión výstavy – PD Tulčík – plemenný baran plemena cigája, SK 2881515

I. miesto – PD Liptovské Revúce – plemenný baran plemena zošľachtená valaška, SK 2363965

II. miesto – NPPC VÚŽV Tr. Teplá – plemenný baran plemena slovenská dojná ovca, SK 2893278

III. miesto – PD Olšavica – Brutovce – plemenný baran plemena zošľachtená valaška, SK 2368783

Plemeno cigája

I. miesto – Poľnohospodárske družstvo Jarovnice –

II. miesto – Prvá družstevná a.s. Dačov Lom – plemenné jarky

Jarky, plemeno zošľachtená valaška

I. miesto – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce – plemenné jarky

II. miesto – Roľnícke družstvo Klenovec – plemenné jarky

Jarky,plemeno pôvodná valaška

I. miesto – Vladimír Magna, Ponická Lehôtka – plemenné jarky

Jarky, mäsové plemená

I. miesto – Agrofarma Šándor, Pleš – plemenné jarky plemena suffolk

II. miesto – Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa – plemenné jarky plemena oxford down,

Jarky, mliekové plemená

I. miesto – ,Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce-  plemenné jarky plemena lacaune

II. miesto –  Poľnohospodárske družstvo Predmier –  plemenné jarky plemena slovenská dojná ovca

Plemenné kozy

Plemenný cap

Šampión výstavy – Ing. Alexander Čerevka, Gôtovany – plemenný cap SK 3091530 plemena biela koza krátkosrstá

Plemenné kozy

I. miesto – PD Mestečko – plemenné kozičky plemena biela koza krátkosrstá

 

KONE

Šampiónka výstavy

Majiteľovi:   Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca, SCHK Dobšiná

za kobylu     240  Hochberg Schaunitz – 38  Siréna    plemena  norik muránsky

Žrebce

I. miesto

Majiteľovi:   Suelin s.r.o. Bukovec 58, 906 14 Bukovec pri Myjave

za žrebca      3840  Catalin XV (C IX-15)  Váňa    plemena furioso

kobyly

Génové rezervy

I. miesto

Majiteľovi:   Suelin s.r.o. Bukovec 58, 906 14 Bukovec pri Myjave

za kobylu    4894  Przedswit XXIII-11  Vanilka     plemena furioso

Chladnokrvné  kobyly

I. miesto

Majiteľovi:   Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca, SCHK Dobšiná

za kobylu    240  Hochberg Schaunitz – 38  Siréna      plemena norik muránsky

Teplokrvné Kobyly

I. miesto

Majiteľovi:   Beláková Kristína, Wilsonovo nábr. 120, 949 01 Nitra

za kobylu    Calantha     plemena hanoverský kôň

Pony  kobyly

I. miesto

majiteľovi:   ROLAN spol. s.r.o., Penhýbel 240, 966 74 Veľké Pole

za kobylu   VP-100  Cecilka            plemena slovenský športový pony

 

OŠÍPANÉ

Dospelé kance

Šampión výstavy

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 4014 Chic  plemena HAxPN

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 4009 Chic  plemena HAxPN

Trhové kance

materské plemená

 I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady za kanca 5760/55 Frakol plemena BU

kance pozície B

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 3168 Besk plemena HA

 

Kance v C pozícii – hybridné

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 3187 Chic plemena HAxPN

Kance otcovské terminálne

I. miesto

majiteľovi Rodinná farma Bagin za kanca 5953/01 Wado plemena YOxPN

Trhové prasničky

 

plemeno BU

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady za kolekciu prasničiek plemena BU

II. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kolekciu prasničiek plemena BU

III. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady za kolekciu prasničiek plemena BU

plemeno LA

I. miesto

majiteľovi NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra za kolekciu prasničiek plemena LA

Prasnice s vrhom

Materské plemená

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady, za prasnicu  s vrhom č. 7947 plemena BU

II. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady, za prasnicu s vrhom č. 7888  plemena LA

Otcovské plemená

I. miesto

majiteľovi Poľnohospodárske družstvo Sokolce, za prasnicu s vrhom č. 3092 plemena HA

 

Šampión výstavy:

býk Amakar plemeno pinzgauské (SK 000801562466) – PD LČV v Čimhovej

Šampión výstavy mäsových plemien:

 býk JURASSIC, plemeno Aubrac  (SK 812724803) Agro Ladzany s.r.o., Sebechleby

Cena riaditeľa Agrokomplexu:

PD Tulčík – plemenný baran plemena cigája, SK 2881515

 

Z L A T Ý   K O S Á K   2017 

1.  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša, Detva

za Kolekciu odrôd čierneho ovsa – ovos siaty Hucul, ovos siaty – Norik

2.    Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  Lužianky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

za Pšenicu dvojzrnovú – PN Zirnitra, ktorá je vhodná pre ekologické pestovanie v extenzívnych podmienkach 

3.    Jukos,  spol. s r.o. Bežovce, okr. Sobrance

za Skladovací vak so 7 – vrstvovou technológiou  AGFLEX na ochranu  zrna a siláže

4.    Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre

za Moderné spracovanie vysokoškolskej učebnice využitia „NEUROMARKETINGOVÝCH  METÓD“ PRI PREDAJI  POTRAVÍN 

5.    Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

za Originálnu publikáciu  mapovania historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny Slovenska

6.    Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  Lužianky, Výskumný ústav potravinársky Bratislava

za Vývoj inovatívnej súpravy chemikálií na rýchlu a presnú detekciu patogénnych baktérií v potravinách

 7.    Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  Lužianky, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava

za Odbornú publikáciu  analytického porovnania vývoja agrosektora na Slovensku, ČR a Maďarsku po vstupe do EÚ

 8.    Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica

za Slovenskú dojnú ovcu

 9.    Lesy SR, štátny podnik, OZ Revúca, Banská Bystrica

za Kolekciu kobýl Norika muránskeho

 10. Školské hospodárstvo Trnava

za Perfektnú ukážku dojníc,  podporenú skupinou perspektívnych kategórií jalovíc s vynikajúcim potenciálom

 11. Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady

za Ucelenú kolekciu ošípaných Slovenského hybridizačného programu

 12. Dona s. r. o. Veľké Revištia

za Kolekciu plemenných zvierat Limousine

 13. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave

za Kravu s teľaťom plemena Charolais

 14.  Poľnohospodárske družstvo Sokolce

za Kolekciu ošípaných materských a otcovských plemien

Autor článku: agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments