Zadajte hľadaný výraz

Branding Ematech 2020-07 LEFT
Branding Ematech 2020-07 RIGHT
Branding Ematech 2020-07 TOP
Z domova Zaujímavosti

Ocenení na výstave AGROKOMPLEX 2016 – Zlatý kosák

blank

K medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex už tradične patrí aj vyhodnotenie najlepších exponátov. Ocenenie Zlatý kosák bolo vo štvrtok 18. augusta 2016 odovzdané v kategóriách rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum

1. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša Detva

za Odrodu pšenice letnej f. jarná – Slovenka

2. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

za WEBOVÚ APLIKÁCIU – Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)

3. KomAgrartechnik s.r.o., Marcelová

za Obilný kombajn TORUM 760

4. ZETOR TRACTORS a.s. Brno

za Traktor ZETOR FORTERRA HD 150

5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

za Vysokoškolskú učebnicu Július Šnirc, Jozef Golian a kolektív – Mlieko a mliečne výrobky I. a II. Diel

6. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

a KKV-UNION s.r.o. Bratislava

za vytvorenie spoločného výskumno-vývojového pracoviska – Experimentálna overovacia jednotka pre vyšší stupeň spracovania poľnohospodárskych produktov

7. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz

za dokumentárny film „Aká je pravda o mlieku?“ 

8. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

a VVDP Karpaty Pezinok
za Vývoj prírodného hroznového okyslovadla

9. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra
za Kolekciu ošípaných plemena Landras

10. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

za Kolekciu jariek plemena Zošľachtená valaška

11. Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave

za Kolekciu jalovíc Holsteinského plemena

12. AGROTREND – Vladislav Paľúrik SHR, Svidník

za Kolekciu zvierat plemena Limousine

13. AgroContract mliečna farma a.s., Jasová

za Kolekciu zvierat Holsteinského plemena

14. Slovenské biologické služby a.s., Banská Bystrica

za Kolekciu plemenných býkov Agrokomplex 2016

15. Poľnohospodárske družstvo Kozárovce

za Kolekciu po býkovi Polled Pp

Autor článku: Výstavníctvo - Agrokomplex, š. p.
Zdroj obrázku: twiter Zetor

Odber nových článkov na e-mail

blank

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1574 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.