Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

MPRV zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy

MPRV zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravuje novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Novela je ďalším krokom agrorezortu k zvýšenej ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred špekulantmi. Informovala o tom dnes Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.

“Poctivých poľnohospodárov, ktorí využívajú pôdu na tvorbu potravín a zvyšujú tak našu potravinovú bezpečnosť, Slovensko potrebuje. Novela zákona im umožní ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov. Je zároveň ďalším krokom v zamedzení získavaniu tejto cennej pôdy špekulantmi na nepoľnohospodárske účely,” uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Novela spresňuje aj postup v prípadoch, ak počas platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy dôjde k predaju podniku alebo jeho väčšinového podielu. Nový nájomca bude povinný do šiestich mesiacov od vyplývajúcich zmien doručiť prenajímateľom návrh novej nájomnej zmluvy. Ak by tak neurobil, alebo ak prenajímateľ jeho návrh do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia neprijme, nájomný vzťah zanikne po zbere úrody. Vo výraznej miere tak zamedzí špekulantom biznis s pôdou, ktorá je nenahraditeľným bohatstvom krajiny a dopyt po nej bude v súvislosti s klimatickými zmenami neustále stúpať.

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa vypúšťa doterajšia úprava automatickej obnovy nájomného vzťahu. Posilnia sa tak práva vlastníka pozemku aj stabilita podnikateľského prostredia pre tie subjekty, ktoré pôdu skutočne obhospodarujú, so súčasným vytvorením podmienok na prístup k pôde ďalším podnikateľským subjektom.
MPRV novelou reaguje aj na fakt, že v súčasnosti na Slovensku absentuje prehľadnosť v štruktúre nájomných vzťahov pri užívaní poľnohospodárskej pôdy. Zavádza sa zákonná povinnosť pre nájomcov predkladať nájomné zmluvy na zápis do katastra nehnuteľností. Na liste vlastníctva tak bude zapísaný nájomný vzťah pre konkrétneho nájomcu s uvedením doby nájmu. Tieto údaje budú slúžiť aj širokej verejnosti, poľnohospodárskym subjektom a okresným úradom v rámci ich rozhodovacej činnosti.
Dopĺňa sa definícia pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako zastavaná plocha a nádvorie, ale slúži na poľnohospodárske účely. Odstraňuje sa tak nejednotnosť výkladu.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
4 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
G.S.
G.S.
1. jún 2017 20:49

Tak teda ďakujem pekne za takéto zákony. Tak ja na pôde robím. Štát ignoruje pozemkové úpravy a keď mi nejaký vlastník na rozdrobenej parcele nepodpíše zmluvu, tak mám sa ísť obesiť, alebo mi ministerstvo zabezpečí okamžite pozemkové úpravy? Najprv zabezpečte komasáciu a potom môžete posilňovať postavenie vlastníka. Rozdrbete aj to,… Celý komentár »

Z.M.
Z.M.
2. jún 2017 8:55

V takomto prípade má menšinový spoluvlastník smolu, o prenájme rozhoduje nadpolovičná väčšina vlastníkov podielov podľa výmery: Spoluvlastníci a dediči Ideálne je, ak sa na prenajatí pozemku dohodnú všetci jeho spoluvlastníci. Vo väčšej istote je tak aj nájomca. Ak sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť, musia hlasovať. „Rozhodne nadpolovičná väčšina počítaná podľa výšky… Celý komentár »

jm
jm
2. jún 2017 23:37

Je smutné ,že štát nedokázal za takú dlhú dobu dotiahnuť ROEP . Bez komasácie je nezmysel vytvárať akýkoľvek zápis na katastry z jednoduchého dôvodu. Dnes užívané pozemky podľa nájomnej zmluvy v kultúrnych dieloch nie su identické so skutočnosťou podľa listu vlastníctva. Neviem si predstaviť akým spôsobom by sa mala uzatvoriť… Celý komentár »

igor kis
igor kis
5. jún 2017 22:42

… zápis nájomnej zmluvy na LV pretláča pravdepodobne “družstevná oligarchia” aby si “zákonným” spôsobom zabezpečila predkupné právo na pôdu.Ak bude na LV zapísané vecné bremeno-nájomná zmluva,kupovať bude už len ten,kto ju má v nájme.Obmedzovanie vlastníckych práv majiteľov pôdy pokračuje v prospech JRD Víťazný február…Načo pozemkové úpravy,divide et impera…