Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Kde robíme chyby?

Kde robíme chyby?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Najskôr čakáte na vyhlásenie výzvy, a to niekedy aj celé mesiace či roky, následne podáte žiadosť, na ktorú potrebujete neraz zvládnuť množstvo administratívy, a následne zistíte, že pre chybu sa požadovaných peňazí nedočkáte alebo si na ne počkáte ešte dlhšie. Chyby v žiadostiach o dotácie a nenávratné finančné príspevky nie sú ničím výnimočným. Pôdohospodárska platobná agentúra preto spísala zoznam najčastejších pochybení, s ktorými sa stretáva a k nim vydala upozornenia.

Pozor na IČO

„Je potrebné, aby mal žiadateľ bankový účet vedený na IČO a nie na rodné číslo, aj keď sa jedná o samostatne hospodáriaceho roľníka. Žiadatelia aj fyzické osoby – SHR, musia mať aktivovanú elektronickú schránku ako právnické osoby na IČO. Zo strany projektových podpôr nie je možná komunikácia s elektronickou schránkou, ktorá je aktivovaná na fyzickú osobu, teda meno a rodné číslo, čiže nie je možné zasielanie dokumentov ako je registrácia, výzva na doplnenie, rozhodnutie, zmluva o nenávratnom finančnom príspevku,“ uvádza v odporúčaniach Pôdohospodárska platobná agentúra.

Na nič nezabúdajte

Pracovníci PPA sa pri posudzovaní žiadostí stretávajú aj s neúplnými žiadosťami, v ktorých chýbajú povinné prílohy, údaje v nich, alebo samotná žiadosť neobsahuje všetky povinné údaje. Pri jej zostavovaní preto agentúra odporúča všímať si, ktoré informácie a dokumenty sú pre kompletnosť žiadosti potrebné.

„Ak žiadateľ predloží akékoľvek potvrdenie, je dôležité, aby obsahovalo pečiatky a podpisy, prípadne elektronický podpis. Pred odoslaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok si treba skontrolovať platnosť elektronického podpisu. V prípade neplatného elektronického podpisu sa považuje žiadosť za nepodanú riadne, a konanie o žiadosti bude zastavené,“ pripomína agentúra.

Osoby, ktoré sú oprávnené konať za žiadateľa, teda štatutári alebo splnomocnené osoby, musia plnomocenstvá a udelenie súhlasu na výpis z registra trestov podpisovať tiež platným elektronickým podpisom. PPA pripomína, že aj kolónka na doplnenie údaju „číslo občianskeho preukazu“ je v tomto prípade povinná.

Nie je program, ako program

O nenávratný finančný príspevok môžu cez Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadať len osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve. V tomto zmysle ide o osoby fyzické aj právnické. Pri podávaní žiadosti treba dať pozor aj na dátum zápisu tejto činnosti.

V rámci predmetu činnosti v oprávnení na podnikanie musia mať žiadatelia uvedenú poľnohospodársku činnosť v rámci prvovýroby ku dňu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Rovnako to platí aj pri spracovateľoch, ktorí musia mať v predmete činností spracovanie ku dňu podania žiadosti,“ upozorňuje agentúra.

To, že žiadosti pre úspešnosť musia obsahovať všetky údaje a prílohy, je zrejmé. Pozor však treba dať aj na to, v akej podobe ich odovzdávate.

Prílohy, ktoré je potrebné vyplniť v programe Excel nezasielať v programe Word,“ apeluje v odporúčania PPA.

Ďalšie časté chyby

Do zoznamu jedenástich najčastejších chýb agentúra zahrnula aj nesprávnu lokáciu žiadateľa. Pri výzvach sa totiž spravidla dbá aj na to, či žiadateľ pochádza z menej rozvinutého regiónu, alebo z regiónu označeného ako „ostatné“. K ostatným regiónom u nás patrí len bratislavský kraj, ktorý býva z niektorých výziev o nenávratné finančné príspevky z eurofondov vylúčený, v prípade agrosektora zväčša oklieštený objemom podpory.

„K predpokladanej hodnote zákazky je potrebné predložiť kompletný výstup. Taktiež je potrebné správne vyplniť Záznam z prieskumu trhu s podpisom, pečiatkou a dátumom,“ apeluje PPA ktorá pripomína, že súčasťou by mala byť komunikácia s osloveným subjektom o predmete obstarávania a aj jeho následná ponuka.

V žiadostiach sa podľa PPA tiež často objavuje nesprávne priradenie výdavkov v rámci bodovacích kritérií, na základe ich sumy oprávnených výdavkov.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments