Zadajte hľadaný výraz

Z domova

Efektívna podpora jačmeňa jarného už počas morenia

Efektívna podpora jačmeňa jarného už počas morenia
insert_photo3 x Agrobiosfer, s. r. o., 1 x poľnoinfo.sk

Vzájomné pôsobenie stresov už v skorých vývojových fázach obmedzuje do značnej miery dosahovanie potencionálnych úrod a výslednú rentabilitu pestovania všetkých plodín.

Prostredníctvom biostimulačných látok s protisresovou ochranou je možné eliminovať negatívne vplyvy stresových faktorov prostredia, nielen počas klíčenia, ale aj v prvých etapách rastu. Takýmto spôsobom podpory osiva je možné dosiahnuť rýchlejšie, vyrovnanejšie klíčenie a vzchádzanie.

Prečo podporiť jačmeň jarný už morením?

Z dlhodobých pozorovaní z praxe vyplýva, že z pomedzi všetkých obilnín, práve jačmeň jarný reaguje najlepšie na intenzifikačné vstupy. Jačmeň sa vyznačuje vysokou dynamikou rastu, ktorá sa spája s jeho rýchlym vývojom. V dôsledku pomerne krátkeho vegetačného obdobia (120 dní), ako aj plytkého koreňového systému reaguje na priebeh akýchkoľvek stresových situácii veľmi rýchlo a práve podpora rýchleho zakorenenia je hlavným faktorom jeho dobrého štartu.

Čím skôr porast odštartuje, tým bude lepšia úroda

Pre dosiahnutie vysokých a kvalitných úrod je pri pestovaní jačmeňa jarného nutné zrýchliť proces klíčenia, vzchádzania a čo najskôr dosiahnuť zapojenie porastu. Tieto faktory sú základným predpokladom tvorby mikroklímy, ktorou je porast  jačmeňa schopný do značnej miery odolávať pôdnemu prísušku. Rýchlejším zapojením sme schopný do značnej miery  znížiť výpar a zlepšiť celkové hospodárenie rastliny s vodou, čo je pri jačmeni jarnom zvlášť dôležité. Nízke teploty, ktoré sa objavujú počas vzchádzania a odnožovania, deficit zrážok počas jari, ako aj nižší obsah živín a kyslíka v dôsledku zamokrenia sa negatívne odrážajú v príjme živín rastlinou. V takýchto prípadoch zohráva významnú úlohu kvalita koreňového systému.

Prémiové morenie osiva

Morské riasy sú významným zdrojom nielen bioaktívnych látok a živín, ale aj prírodných fytohormónov (auxíny, giberlíny a cytokiníny). Synergický účinok týchto látok na osivo vytvára základný predpoklad úspešného založenia porastu a budúcej úrody. V pestovateľskej praxi sa osvedčilo použitie prémiového balíčka do morenia osiva obilnínod spoločnosti Agrobiosfer s.r.o. Balíček obsahuje  hnojivo na báze morských rias so stimulačným a protistresovým účinkom Alga 300++P (dávka 2 l/t) spolu s prírodnou  prevenciou SoftGuard(dávka 1 l/t). Oba prípravky pôsobia na rastliny  už v skorých vývojových fázach, čo je pri krátkom vegetačnom období pri jačmeni veľká výhoda. Živiny, ktoré sú semenám dodávané nielen vo forme NPK, ale aj mikroelementami výrazne posilňujú energiu klíčiacich rastlín, čo prispieva k rýchlemu a rovnomernému štartu. Prípravok Alga 300++P vďaka vysokému obsahu fosforu a prirodzených fytohormónov priaznivo ovplyvňuje tvorbu koreňového systému. Práve zväčšenie objemu koreňov je jednou z ciest, ako zvýšiť príjem živín a vody a následne podporiť počet a kvalitu produktívnych odnoží. Po aplikácii prípravku SoftGuard je koreň tvorený pevnejšími rastlinnými bunkami, čo výrazne zvyšuje odolnosť rastlín na nepriaznivé podmienky prostredia. Vďaka účinnej látke chitosan oligosacharid (20g/l), obsiahnutej v produkte SoftGuard sa významne posilňuje imunitný systém. Rastliny sú tak schopné lepšie odolávať tlaku hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb. Okrem toho sa zvyšuje aj účinnosť fungicídneho moridla. Výsledkom vzájomného pôsobenia týchto produktov sú vitálnejšie rastliny s dobre vyvinutým koreňovým systémom a vysokým potenciálom zdolávať stres.

Porovnanie porastu jačmeňa jarného po namorení osiva Alga 300++P a SoftGuard (vpravo) s kontrolou (vľavo).

 

Cieľom  maloparcelkového pokusu, ktorý bol založený v Borovciach bolo zhodnotiť vplyv biostimulačného morenia a listových aplikácii v priebehu vegetácie na produkčnú schopnosť porastu jačmeňa jarného. Po namorení osiva prípravkami Alga 300++P (2 l/t) a SoftGuard ++ (1l/t) boli dané prípravky aplikované na porast aj v rastovej fáze odnožovania, kedy sa preukázal ich pozitívny vplyv na koreňový systém a tvorbu produktívnych odnoží. V období objavenia sa vlajkového aplikácia prípravku Alga 600 (0,5 kg/ha) pozitívne ovplyvnila obsah dusíkatých látok v zrne  a zvýšila HTZ.

Výsledky maloparcelkového pokusu na jačmeni jarnom (2014)

 

Autor článku: Ing. Zuzana Balátová, PhD. - produktová manažérka, Agrobiosfer, s.r.o.
Zdroj obrázku: 3 x Agrobiosfer, s. r. o., 1 x poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments