Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Čo čaká ovčiarstvo po roku 2023?

Čo čaká ovčiarstvo po roku 2023?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Vlani sa podpora oviec na Slovensku zvýšila oproti predchádzajúcim rokom – štát pre ňu v rozpočte našiel o 8,7 milióna eur viac, ako chovatelia dostávali roky predtým. Podpory budú tento trend kopírovať aj tento rok, čo samotní ovčiari oceňujú. Sektor sa podľa nich pomaly doslova dvíha z bahna a hoci počty zvierat zatiaľ výrazne nestúpajú, chovatelia pociťujú väčšiu stabilitu, ako v minulosti. Čo však čaká ovčiarov po spustení novej spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Má to byť priorita

Ovce patria k obľúbeným témam politikov už dlhé roky. Podporu im deklaruje aj súčasné vedenie ministerstva pôdohospodárstva. To navyše sľubuje aj naďalej zvyšovanie finančných podpôr.

S optimizmom sa pozerám do budúcnosti osobitne na chov oviec a kôz. V tomto smere máme naozaj veľký potenciál, preto verím, že sa nám ho podarí spoločne využiť,“ vyjadril sa nedávno aj minister Samuel Vlčan po stretnutí s predstaviteľmi sektora na Liptove.

Spoločným cieľom podľa neho zostáv navýšenie počtu zvierat. Aktuálne ich je na Slovensku 297 tisíc, cieľom je v horizonte desiatich rokov dosiahnuť počet pol milióna kusov.

„Tých 500 tisíc kusov, to je náš sen,“ skonštatoval Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Podľa predstaviteľov štátu nejde o nereálne ciele – navyše deklarujú, že tomu prispôsobujú aj podpory pre ďalšie obdobie.

„Počty oviec na Slovensku dlhodobo klesali. Preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí chovateľov oviec a kôz prostredníctvom viazanej podpory príjmu, eko-schém, dobrých životných podmienok zvierat a sektorových intervencií. Celková podpora sa zvýši na 19,2 milióna eur ročne, čo predstavuje nárast o viac ako 100 percent v porovnaní s podporou v minulosti. Zachovaná zostane podpora formou Zelenej nafty a Doplnkovej vnútroštátnej podpory,“ uviedlo tlačové oddelenie MPRV SR ako odpoveď na otázku o plánovaných podporách pre nové obdobie.

Aktuálne

Chov oviec je v súčasnosti podporený viacerými formami. Na jednej  strane ide o priame podpory, v rámci ktorých môžu chovatelia získať dotácie zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu na chov bahníc, jariek a kôz a zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zas dotáciu na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, pokiaľ majú v chovoch zaradené plemená oviec valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino, a v prípade kôz biele krátkosrsté a hnedé krátkosrsté kozy.

Ďalšou je podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu v podobe doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky. Spomínané podpory v roku 2021 dosahovali výšku:

–         Platba na chov bahníc jariek a kôz: 17,73 eur/ks;

–         Platba na ohrozené plemená: 200 eur/DJ;

–         Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky: 45,50 eur/DJ.

Nové obdobie

V novom období v rokoch 2023 až 2027 chystá rezort viacero foriem podpôr. Zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu má ísť o viazanú podporu príjmu na chov oviec a kôz od veku 6 mesiacov, ktorá má tvoriť 9,2 percenta rozpočtu viazaných platieb pre nové obdobie. Z rovnakých zdrojov budú môcť chovatelia získať podporu na dobré životné podmienky zvierat, konkrétne pre pastevný chov oviec a kôz samčieho pohlavia od veku 12 mesiacov.

Zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pôjde o podporu dobrých životných podmienok zvierat a na chov a udržanie ohrozených plemien.

Zo štátneho rozpočtu je plánované poskytovanie prechodnej vnútroštátnej pomoci formou doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky. Uvedené podpory plánuje rezort v nasledovných sadzbách:

  • Viazaná podpora príjmu na chov oviec a kôz – 154 eur/DJ
  • Dobré životné podmienky zvierat – Pastevný chov – 128 eur/DJ
  • Zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz – 212 eur/DJ, pri čiastočnej kombinácii 169 eur/DJ
  • Vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat od bahníc a kôz – 208 eur/DJ, pri čiastočnej kombinácii 166 eur/DJ
  • Chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat – 200 eur/DJ.
  • Vnútroštátna platby na dobytčie jednotky – predpokladá sa podpora sektoru oviec a kôz v objeme 8,2 mil. eur na obdobie 5 rokov.

Novinky

V rámci podpôr okrem zmeny sadzieb majú pribudnúť aj novinky. Podpora na pastevný chov, ktorá tu dosiaľ chýbala, ako aj dotácie na zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz a vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat.

„Chov zvierat na pasienku zlepšuje životné podmienky zvierat, prispieva k ochrane klímy a zníženiu znečistenia ovzdušia emisiami amoniaku. Podpora zároveň kompenzuje stratu príjmu z dôvodu nižšej úžitkovosti zvierat a zvýšené alebo dodatočné náklady fariem. Výšku kompenzácie počítala nezávislá autorita – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,“ vyjadrilo sa ministerstvo pôdohospodárstva.

Chovatelia zavedenie tejto podpory vítajú. Doteraz na pasenie dotácie neexistovali, pre chov oviec a kôz je pritom typické. Navyše, zvieratá svojim pôsobením pomáhajú samotnej krajine, ktorá by bez spásania zarastala. Pozitívny vplyv zvierat je aj v tom, že svojimi kopytami rozrývajú pôdu, čo prospieva biotopom, pomáha zachytiť vodu v krajine a zvýšiť biodiverzitu.

„V rámci wellfare zvierat sa počíta so vzdaním sa včasného odstavu, čiže tam budeme podmienení, aby sme jahniatka neodstavovali na 28. – 30. deň, ale aby sme predĺžili pobyt pod matkou. Za to budú finančné náhrady, pretože je to čas, keď nedojíme, a liter mlieka je aktuálne 1,20 eura. Pritom na kilogram jahňaciny potrebujeme 4,5 až 5 litrov materského mlieka. Pomer medzi nákladmi a výnosmi je teda zlý, ale toto nás trošku inšpiruje, aby sme jahniatka chovali. A aj to budeme robiť, lebo to bude výhodné,“ reagoval aj Igor Nemčok zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Ciele

Okrem navýšenia počtu zvierat na pol milióna kusov si chovatelia stanovujú aj ďalšie ciele. V sektore by chceli zamestnať viac ľudí. Cieľom je tiež preorientovať sa na celoročný chov jahniat.

„Jedná sa o mimosezónne pripúšťanie oviec. Tie sa potom bahnia a kotia pred Vianocami. Mali by sme teda aj vianočné jahňatá. Niektorí chovatelia by ich nechali pod matkami ďalej, čiže by sme mali jahňatá aj vo februári, každý mesiac. Ale cieľom je najmä ekologické využitie chovu, pretože je tu možnosť obahniť ovce tri razy za dva roky, a to chceme. Ušetríme aj časť krmív, a teda aj časť peňazí,“ dodal I. Nemčok.

Vertikály

Do nového obdobia chce ministerstvo podporovať aj potravinové vertikály. Práve pri jahňatách sa fungujúcu vertikálu podarilo vytvoriť po nástupe pandémie. Zatiaľ čo dovtedy odbyt pre jahňatá na Slovensku takmer neexistoval, po jej vypuknutí si jahňacina našla zákazníka aj na pultoch našich obchodov. Navyše, chovatelia sa spojili, našli si svojho spracovateľa aj odbytový kanál.

„Združili sa, dva roky fungujú, vedia sa ubrániť aj pred špekulatívnymi výkupmi jahniat práve v predveľkonočnom období. Dokážu byť dostatočne silným partnerom aj inak veľmi silným obchodným reťazcom a dokážu svoju prácu zhodnotiť aj v lepšej marži v jednotlivých častiach vertikály. Preto aj do budúcnosti budeme stále podporovať vznik takýchto odbytových vertikál,“ vyjadril sa Samuel Vlčan.

Novinkou by podľa rezortu, v rokoch 2023 až 2027, mala byť aj podpora zameraná na spájanie sa chovateľov do organizácií výrobcov.

„Ide o efektívnu formu podpory, ktorá bola doteraz využívaná len pri ovocí a zelenine. Podpora je vo výške 6 percent hodnoty trhovej produkcie. To znamená, že za každých 100 tisíc eur spoločne predanej produkcie získa organizácia výrobcov z prostriedkov Európskej únie 6 tisíc eur,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments