Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Zrušené SCPV Nitra dosiahlo vlani stratu takmer milión eur

Zrušené SCPV Nitra dosiahlo vlani stratu takmer milión eur
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra (SCPV) dosiahlo za rok 2008 záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti. Strata po zdanení dosiahla 27,983 milióna Sk (928.865 eur). Ministerstvo pôdohospodárstva SR uzatvorilo s centrom kontrakt na rok 2008, celkovo bolo kontrahovaných 20 úloh. Rezortné úlohy výskumu a vývoja a úlohy odbornej pomoci dohodnuté v tomto kontrakte pôvodne predstavovali zo štátneho rozpočtu sumu 233,5 milióna Sk (7,75 milióna eur). Dodatkom ku kontraktu bola suma upravená na 226,495 milióna Sk (7,5 milióna eur). Zástupcovia SCPV dnes prezentovali výsledky hospodárenia organizácie počas verejného odpočtu v Nitre.

Ďalší zdroj financovania SCPV tvorili vlastné zdroje a podnikateľské činnosti. Podiel vlastných zdrojov na výnosoch predstavoval 32%. Výnosy z hlavnej činnosti vrátane štátnych zdrojov dosiahli 310,814 milióna Sk (10,3 milióna eur), z podnikateľskej činnosti 22,260 milióna Sk (738.897 eur). Celkové výnosy predstavovali 333,974 milióna Sk (11,06 milióna eur). Náklady na hlavnú činnosť dosiahli 337,657 milióna Sk (11,2 milióna eur), na podnikateľskú činnosť 22,056 milióna Sk (732.125 eur). K 31. decembru 2008 bol za SCPV vykázaný majetok v nadobúdacej hodnote 1,04 miliardy Sk (34,5 milióna eur) a v zostatkovej hodnote 434,827 milióna Sk (14,4 milióna eur).

SCPV od roku 2006 pôsobilo ako štátna príspevková organizácia, ktorej hlavným poslaním bolo zabezpečovanie komplexného výskumu a zhromažďovania poznatkov v rezorte poľnohospodárstva. Pozostávalo z Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Výskumného ústavu živočíšnej výroby a Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR z decembra minulého roka bola štátna príspevková organizácia SCPV zrušená bez likvidácie rozdelením s účinnosťou 31. januára 2009. Zároveň boli s účinnosťou od 1. februára 2009 zriadené dve štátne príspevkové organizácie ako právni nástupcovia SCPV, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra. Obidve následnícke organizácie musia v najbližších rokoch riešiť problematiky výskumu zamerané najmä na zvýšenie produkcie a zlepšenie miery rentability výrobných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments