Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Využívali obvinení podiel v Agrotrade Group na legalizáciu úplatkov?

Využívali obvinení podiel v Agrotrade Group na legalizáciu úplatkov?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - Ľubomír Partika a TASR

Webový portál právne listy zverejnil v utorok uznesenie sudcu pre prípravné konanie, ktorým bol obvinený Norbert Bödör prepustený zo zadržania na slobodu. Uznesenie súdu poskytol portálu právne listy advokát Norberta Bödöra Adrián Kucek. Zverejnené uznesenie sa zhoduje v porovnávaných častiach s anonymizovaným uznesením, ktorý zaslal portálu poľnoinfo.sk Roman Púchovský, podpredseda Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Uznesenie obsahuje aj informácie o spoločnosti Agrotrade Group, ktorej jedným zo spoločníkov je spoločnosť Casapa Group. Podľa webového portálu aktuality.sk by mala byť práve Casapa Group jednou z dvoch obvinených spoločností v akcii Dobytkár, o ktorých informovala polícia v piatok 3. júla 2020.

Vklad 2,45 milióna eur

„Elitní policajti z NAKA stíhajú známu reklamnú agentúru Roko, v ktorej figuruje Peter Kuba a Casapa Group, kde je šéfkou predstavenstva manželka niekdajšieho výkonného riaditeľa PPA Tatiana Partiková. Ďalší Partikovci sú v dozornej rade. Obe firmy sú stíhané pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Podľa vyšetrovateľa zrejme práve cez ne tiekli peniaze z úplatkov v rámci kauzy Dobytkár,“ informovali 7. júla 2020 aktuality.sk.

Casapa Group sa stala jedným zo spoločníkov v spoločnosti Agrotrade Group 3. októbra 2018. Podľa verifikačného dokumentu zverejneného na webovej stránke Registra partnerov verejného sektora, Casapa Group vykonala vklad do základného imania spoločnosti Agrotrade Group vo výške 2,452 milióna eur. Verifikačný dokument z októbra 2018 hovorí, že akcionármi spoločnosti Casapa Group, a. s. v tom období boli Ing. Tatiana Partiková a Ing. Ľubomír Partika.

Dva roky po odchode z PPA sa objavuje v Agrotrade Group

Ľubomír Partika pracoval počas prvej vlády strany SMER spolu s HZDS a SNS na Ministerstve pôdohospodárstva ako riaditeľ Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu. Za vlády Ivety Radičovej bol generálnym riaditeľom Sekcie európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR. Po predčasných voľbách v roku 2012 sa vrátil do agrosektora ako výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Odvolaný z funkcie bol v roku 2016, po vyše dvoch mesiacoch od vzniku novej vlády. Predchádzalo tomu zverejnenie nahrávky Ľubomíra Partiku a podnikateľa s vínom Štefana Duča.

„Necelých päť miliónov, preto beriem päť percent,“ povedal na videu Partika. Neskôr tvrdil, že o úplatok nešlo.

Dva roky po odvolaní z funkcie výkonného riaditeľa PPA sa objavuje ako konečný užívateľ výhod v spoločnosti Agrotrade Group.

Tá v čase, keď už Ľ. Partika nebol výkonným riaditeľom PPA, ale ešte nebol uvedený ani ako konečný užívateľ výhod, bola úspešná v projekte, ktorý zastrešovala pod názvom „Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS“.

Samotný projekt sa spomína aj v uznesení Špecializovaného trestného súdu z nedele 5. júla 2020.

Zriadené záložné právo k obchodnému podielu

„Tak­tiež je nut­né pou­ká­zať na to, že z ve­rej­ne dos­tup­ných zdro­jov je zná­ma sku­toč­nosť o pridelení do­tá­cie z PPA v su­me 7 mil. eur pre spo­loč­nosť Agrotrade Group, na pro­jekt reťaz­ca pot­ra­vi­nár­skych ob­cho­dov, pričom vý­ška vlas­tných zdro­jov na fi­nan­co­va­nie toh­to projektu ma­la byť oko­lo 2,5 mil. eur, a pod­ľa in­for­má­cií z ob­chod­né­ho re­gis­tra k spoločnosti Agrotrade Group, vy­plý­va, že od dňa 03. októbra 2018 sa spo­loč­ní­kom tejto spo­loč­nos­ti sta­la spo­loč­nosť Casapa Group, pa­tria­ca do por­tfó­lia osôb oko­lo Ing. Ľubomíra Partiku, a na kto­rej vklad vo vý­ške 2.452.000,- €, bo­lo zria­de­né zá­lož­né prá­vo na zá­kla­de zmlu­vy o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va k ob­chod­né­mu po­die­lu č. 01/05/2020 zo dňa 07. 05. 2020, v prospech zá­lož­né­ho ve­ri­te­ľa Ing. Petra Kubu,“ informuje uznesenie súdu, ktoré na webovom portáli právne listy zverejnil právnik Norberta Bödöra.

Zápis v registri záložných práv nastal v posledný aprílový deň tohto roka. To znamená v čase, keď bol už Ľubomír Partika mesiac vo väzbe ale Peter Kuba ešte na slobode. V nedeľu 5. júla bol po rozhodnutí sudcu Špecializovaného trestného súdu vzatý do väzby aj Peter Kuba.

Ten podľa úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných zmlúv eviduje voči Ľubomírovi Partikovi tri pohľadávky. Prvú v hodnote 1,4 milióna eur a ďalšiu vo výške 600 tisíc eur. Obe vznikli v rovnaký deň 13. decembra 2016. Tretia v hodnote 1,55 milióna eur vznikla 17. septembra 2018. Spolu si mal Ľubomír Partika požičať od Petra Kubu 3,55 milióna eur.

„Časť tejto pôžičky kryje aj firma Casapa Group, teda akciovka v ktorej figuruje Partikova rodina. Konkrétne ide o pohľadávku (teda dlžobu voči firme Casapa Group) firmy Agrotrade Group,“ informovali včera aktuality.sk.

Uznesenie ŠTS uvádza, že Peter Kuba sa takýmto spôsobom snaží eliminovať podozrenie svojho protiprávneho konania spočívajúceho pri legalizácii finančných prostriedkov v prospech Ľubomíra Partiku.

Casapa Group ako najväčší spoločník v Agrotrade Group

„Daný moment taktiež jednoznačne preukazuje „protilogické“ konanie Petra Kubu, ktoré spočíva v tom, že zo spoločnosti Casapa Group, a. s. dňom 25.10.2018 vystupuje, avšak potom, ako OČTK vedie trestné konanie vo vzťahu k Ľubomírovi Partikovi, si uplatňuje záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka- založcu Casapa Group,“ informuje uznesenie zverejnené na webe právne listy, ktoré sa zhoduje s anonymizovaným uznesením ŠTS.

To ďalej uvádza, že vyšetrovateľom bolo zistené, že s uvedeným postupom musela súhlasiť aj manželka Ľubomíra Partiku.

„Ing. Tatiana Partiková, ktorá v predmetnej spoločnosti vystupuje ako predseda predstavenstva a zároveň aj z vyjadrenia Ing. Petra Kubu do záznamu podľa 17a Zákona o Policajnom zbore vyplýva, že Ing. Tatiana Partiková mu mala odkázať, aby niečo v tejto súvislosti vymyslel. Tak teda tento krok realizuje už počas vedenia trestného konania,“ uvádza uznesenie.

Podľa, k dnešnému dňu (8.7.2020) aktuálnemu verifikačnému dokumentu, Registra partnerov verejného sektora má spoločnosť Casapa Group v spoločnosti Agrotrade Group 33,73-percentný podiel. Zvyšné podiely patria Beáte Lipkovej (28,07-percent), Róbertovi Némethovi (24,99-percenta) a Jurajovi Pápayovi (13,20-precenta).

Obchodný register ako spoločníkov Agrotrade Group okrem Casapa Group už neuvádza fyzické osoby, ale obchodné spoločnosti. Všetky boli zapísané do obchodného registra 21.4.2020, to znamená tri týždne po zadržaní Ľubomíra Partiku. Okrem Casapa Group sú novými spoločníkmi v Agrotrade Group firmy TLAD, s. r. o., za ktorou je rodina Némethová, Carica, spol. s r. o. kde je spoločníkom Juraj Pápay a BEAMAR, ktorej spoločníčkou je Beáta Lipková.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Ľubomír Partika a TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments