Zadajte hľadaný výraz

PoľnoPR Z domova

Výstava Agrokomplex s bohatým sprievodným programom

Výstava Agrokomplex s bohatým sprievodným programom
insert_photoAgrokomplex, MPRV SR, pixabay.com

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a webový portál poľnoinfo.sk už 9. raz spoločne organizujú sprievodný program výstavy Agrokomplex v podobe diskusných okrúhlych stolov. Odborný program pripravilo v tomto roku aj samotné ministerstvo pôdohospodárstva.

Diskusné okrúhle stoly

Miesto: Pavilón M1
Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a webový portál poľnoinfo.sk

Piatok (19.8.2022) 10:00 – pavilón M1

Téma: Aktualizácia Registra poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS) každoročne znižuje výmery pôdy. Prečo je to tak?

Diskutéri: Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Martin Rovaš, odbor poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Stanislav Michalica, riaditeľ Poľnohospodárskeho podielnického družstva Liptovská Teplička

Moderátor: Juraj Huba – poľnoinfo.sk

Piatok (19.8.2022) 14:00 – pavilón M1

Téma: Inovatívne prístupy k poľnohospodárskej výrobe (verejná nahrávka pre RTVS – Rádio Regina, Klub farmárov)

Diskutéri: Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Peter Matejovič, prezident AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky
Ján Šlinský, vynálezca technológie na pestovanie zeleniny systémom Agrokruh
Filip Toška, spoluzakladateľ hydroponickej vertikálnej farmy Hausnatura

Moderátor: Martin Jurčo – RTVS

Sobota (20.8.2022) 14:00 – pavilón M1

Téma: Potravinová a nutričná gramotnosť (verejná nahrávka pre RTVS – Rádio Regina, Klub farmárov)

Diskutéri: Jozef Golian, Ústav potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Peter Minárik, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Ján Durec, riaditeľ výskumu a vývoja v potravinárskej spoločnosti Mc Carter

Moderátor: Martin Jurčo – RTVS

 

Podujatia MPRV SR

Miesto: Pavilón K
Organizátori: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje v tomto roku svoj vlastný sprievodný odborný program. Podujatia MPRV sa budú konať v kongresovom pavilóne K.

Štvrtok (18.8.2022) 15:00 – pavilón K

Téma: Strategický plán SPP

Hostia: Samuel Vlčan, minister, MPRV SR
Jaroslav Karahuta, predseda, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Vladimír Šucha, vedúci, Zastúpenie EK na Slovensku
Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
Helena Patasiová, predsedníčka, AKS
Emil Macho, predseda, SPPK
Jozef Kiss, generálny riaditeľ, PPA
Ján Pokrivčák, riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky, MPRV SR

Moderátor: Juraj Huba – poľnoinfo.sk

Piatok (19.8.2022) 14:00 – pavilón K

Téma: Odborný seminár k uhlíkovej a vodnej banke krajiny

Program:

14:00       Registrácia
14:30       Otvorenie a privítanie hostí /Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/
14:40       Interaktívna diskusia na tému uhlíková a vodná banka krajiny a k uhlíkovému poľnohospodárstvu

Moderátor: Marián Koreň – euractiv.sk

Hostia: Peter Balogh, generálny riaditeľ, Národné lesnícke centrum SR
Pavol Bezák, riaditeľ Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody
Sébastien Bouvatier, Ministerstvo poľnohospodárstva Francúzskej republiky
Róbert Dohál, predseda poľnohospodárskeho družstva Krakovany
Václav Kurel, CEO, Carboneg

16:20       Záverečné slovo (Štefan Adam, generálny riaditeľ, sekcia stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR)
16:30       Ukončenie seminára

Sobota (20.8.2022) 9:30 – 12:30, pavilón K

Medzinárodný seminár – Poľovníctvo ako služba agrárnej krajine

 

Sprievodný program regeneratívneho a precízneho poľnohospodárstva

Podujatia sa uskutočnia počas výstavy Agrokomplex 2022 v pavilóne M3.

Štvrtok (18.8.2022) 10:00 – pavilón M3

10:00 Tak teda máme pôdu obrábať? Alebo stačí na nej hospodáriť? /Ing. Róbert Dohál, PD Krakovany-Stráže/
11:00 Moderné použitie konopy siatej/Ing. Dušan Knezovič, Hemp Cluster/
12:00 Návrat konopy siatej na slovenské polia /Ing. Miriam Sláviková, OZ EIC – konopný dvor/
13:00 Panelová diskusia. Téma: Analýza pôdy – fyzikálno-chemická, chromatografia, mikrobiológia

Moderátor: PhDr. Lucia Baľáková, Živá záhrada, s. r. o.; r.s.p.

Diskutujúci:

 • RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC
 • Ing. Lucia Sláviková, Analyzapody.sk
 • Mgr. Michal Sedlák, OZ PedaVita
 • Timotej Szabo, CHROMATOGRAFIA SK o.z., nesur.tv
 • RNDr. Vladimír Píš, PhD., NPPC

14:00 Pôdny život a spôsoby jeho obnovy /PhDr. Lucia Baľáková, Živá záhrada, s.r.o.; r.s.p./
15:00 Panelová diskusia: Potenciál živín z biologicky rozložiteľných odpadov v poľnohospodárstve

Moderátor: PhDr. Lucia Baľáková, Živá záhrada s.r.o.; r.s.p.

Diskutujúci:

 • Mgr. Michal Bakyta, Ponitrianske združenie obcí
 • Branislav Moňok, OZ Priatelia Zeme SPZ
 • Ing. Alexandra Kolárik, OZ Zenzo
 • Mgr. Martina Gaislová, JRK

16:00 Slovenská priestorová observačná služba a jej využite pre účely presného/precízneho poľnohospodárstva /Geodetcký a kartografcký ústav/

Piatok (19.8.2022) 10:00 – pavilón M3

10:00 Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku – stav a perspektívy /Zuzana Homolová, Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva/
11:00 Regeneratívne poľnohospodárstvo a ekologická poľnohospodárska výroba – porovnanie, čo majú spoločné a čo rozdielne? /Ing. Ľubomír Pastucha, Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva./
12:00 Regeneratívne prístupy v ekologickom hospodárení na pôde – zdravý a živý pôdny ekosystém /Ing. Ivana Šindelková, Biopratex s.r.o./
13:00 Biologické spracovanie pôdy pre obnovu pôdnej úrodnosti /Ing. Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o./
14:00 Panelová diskusia: „PREČO TO MUSÍME ZAČAŤ ROBIŤ INAK?“ /OZ GEODERMA – združenie pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde./

Moderátor: Ing. Tomáš Baran – redaktor časopisu Naše pole

Diskutujúci:

 • Ing. Pavel Borko, ZELENINA, s.r.o.
 • Ing. Martin Hulec, AGREV, s.r.o.
 • Ing. Ľubomír Marhavý, BIOPRATEX, s.r.o.
 • Ing. Alex Figuera, AF Agro, s.r.o.
 • Ing. Jiří Heczko PhD. Land Technologies, s.r.o.

15:00 Slovenská priestorová observačná služba a jej využite pre účely presného/precízneho poľnohospodástva /Geodetcký a kartografcký ústav

16:00 Správne techniky vykurovania biomasou z ekonomického i environmentálneho hľadiska, Projekt IP LIFE – Zlepšenie kvality ovzdušia

Sobota (20.8.2022) 10:00 – pavilón M3

10:00 Bohaté medziplodinové zmesi – obnova zdravia pôdy /Ing. Tomáš Baran, OZ GEODERMA – združenie pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde/
11:00 Medziplodinové zmesi. Prečo? A ako na to? /Ing. Ľubomír Marhavý, OZ GEODERMA – združenie pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde/
12:00 Pre zadržiavanie vody v krajine je les kľúčový. Ako na to? /Štefan Vaľo, OZ voda je život/
13:00 Odvodňovacie kanály. Dnes problém, v budúcnosti riešenie (možno), hospodárenia s vodou v krajine. /Ing. Ľubomír Marhavý, Biopratex, s.r.o.; Štefan Vaľo, OZ voda je život/
14:00 Panelová diskusia: Orať, či neorať? Čo vy na to chalani? /OZ GEODERMA – združenie pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde/

Moderátor: Ing. Marián Hlavačka, OZ GEODERMA

Diskutujúci:

 • Peter Viktorín, Ranč Čierny Peter
 • Ing. Peter Čáky, TatraKap s.r.o.
 • Ing Marek Hegedüs, AgriDrill s.r.o.
 • Adam Hegedüs, SPÚ, študent 3. ročníka
 • Bc. Marek Opálek, SPÚ, študent 4. ročníka

15:00 Slovenská priestorová observačná služba a jej využite pre účely presného /precízneho poľnohospodárstva/ Geodetický a kartografický ústav

Nedeľa (21.8.2022) 10:00, pavilón M3

10:00 Predaj z dvora – princípy a význam pre producentov a spotrebiteľov /Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva/
11:00 Živá pôda = živý ekosystém; Vráťme do pôdy to, čo sme si roky požičiavali... /Tomáš Vrtík, PD Krakovany-Stráže/
Klimatická chyba – čo s prebytočným CO2? Iniciatíva 4 na 1000 /Mgr. Ján Hegyi, PD Krakovany-Stráže/
12:00 Európska „Misia pre pôdu“ Ako sa Slovensko môže zapojiť? /Ing. Daniel Acs, BioEconomy Cluster/
13:00 Panelová diskusia: Domáce a záhradné kompostovanie, príležitosť pre zdravú pôdu a zdravé rastliny

Moderátor: PhDr. Lucia Baľáková, Živá záhrada, s.r.o.; r.s.p.

Diskutujúci:

 • Ing. Štefan Králik, OZ Komunita kompostuje
 • Ing. Michal Vavrík, OZ kompostujme
 • Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia

Kompletný sprievodný program nájdete na webovej stránke výstaviska Agrokomplex. 

Autor článku: poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Agrokomplex, MPRV SR, pixabay.com

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments