Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Viete, kde robíte chybu?

Viete, kde robíte chybu?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Žiadosti o neprojektové podpory podliehajú stopercentnej administratívnej kontrole, ktorú dopĺňajú aj následné  kontroly na mieste. Nesplnenie podmienok vedie spravidla k sankciám, ale aj k zamietnutiu žiadaných platieb.

Miera chybovosti je pritom sledovaná aj na európskej úrovni a je jedným z prvkov takzvaného vyhlásenia o vierohodnosti. To každý štát predkladá Európskej Komisii k oprávnenosti výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. U nás mieru chybovosti sleduje Pôdohospodárska platobná agentúra. Podľa nej je pritom chybovosť u nás pomerne vysoká.

„V prípade zvýšenej miery chybovosti, ktorá bola zistená aj v SR, musí členský štát vytvoriť akčný plán a prijať nápravné opatrenia na jej zníženie. Plnenie podmienok je však na strane žiadateľov, preto je dôležité, aby si samotní žiadatelia tieto podmienky riadne osvojili a dodržiavali ich,“ uvádza PPA na svojom webovom sídle.

Pôdohospodárska platobná agentúra preto vyzýva žiadateľov, aby sa dôkladne oboznámili s podmienkami pre poskytovanie podpôr a dodržiavali ich. Priebežne by sa mali informovať aj o údajoch v registroch a mali by dbať na včasné nahlasovanie zmien do nich.

PPA vypracovala aj zoznam najčastejších chýb, ktoré žiadatelia vo svojich žiadostiach robia.

Ide najmä o:

  • Nadvýmeru nahlásených plochách poľnohospodárskej pôdy pre určité opatrenia a operácie z dôvodu neznalosti výmery oprávnenej na platbu
  • neobhospodarovanie užívaných plôch poľnohospodárskej pôdy
  • neabsolvovanie školiaceho kurzu pri platbe na AEKO na operácie na poľnohospodárskej pôde a na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
  • neplnenie termínu náhrady nahlásených zvierat
  • nepredloženie dokladov k plneniu stanovených podmienok v určených termínoch (napr. osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu, rozbor pôdy a plodov, hlásenie náhrad, hlásenie turnusov, sumárny výkaz o odchove ošípaných)
  • nesprávne podanie žiadosti o platbu na plochu zaradenú v nepodporovanom stupni ochrany týkajúcu sa lesníckych opatrení
  • nepredloženie, resp. neskoré predloženie evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu, a to v termíne do 15.12. príslušného kalendárneho roka.

Celý zoznam nedostatkov v žiadostiach môžete nájsť na stránke PPA. 

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
9 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
jm
jm
31. október 2019 23:44

to sme asi všetci analfabeti len na PPA sú naj gramotnejší lebo presne vedia za čo majú ukladať sankcie. Treba zrušiť podporu z EU lebo nevedie hospodárstvo k prosperite ale k zániku! Každý štát by mal mať možnosť sa rozhodnúť či je pre neho potrebné ostať v EÚ v dnešných… Celý komentár »

jm
jm
1. november 2019 0:04

je pre EU postavený rovnaký meter na meranie hodnôt . Alebo každý štát má možnosť si zvoliť svoje kritéria na ich plnenie?

G.S.
G.S.
1. november 2019 17:57

Pozrite si v akom rozlíšení pracujú roľníci s GSAA v Česku a porovnajte si to so Slovenskom. U nás je to 1:2000 a Česi budú mať orofotomapu aj keď dajú rozlíšenie 1:300. To či je 1 mm na mape 2 m alebo 0,3 m v skutočnosti je teda podstatný rozdiel… Celý komentár »

Mimi
Mimi
2. november 2019 14:40
Odpoveď na  G.S.

G.S. vystihol ste to perfektne. Hlavne čo sa týka týchto oznámení. Vôbec nič neprešetrujú, žiadne oznámenia, sťažnosti proste nič. Jednoducho v niektorých prípadoch likvidačné.

realista
realista
2. november 2019 17:57
Odpoveď na  G.S.

Len na okraj – pre kampan 2019 je pristupne rozlisenie 1:500..co je pre prax postacujuce

G.S.
G.S.
2. november 2019 18:22
Odpoveď na  G.S.

realista – ty asi žiješ v inom vesmíre a vidíš niečo čo neexistuje. Ja nevravím o mape kde sú na bielej ploche hranice pozemku ale o ortofotomape a tú máš len v mierke 1:2000. 1:500 máš už bez ortofotomapy a tá je ti najmä na severe platná ako mŕtvemu zimník.… Celý komentár »

jm
jm
3. november 2019 22:29

Mne to pripadá ako zámer od našej úbohej PPA aby mali začo sekírovať ľudí. Na tej českej si môžete zrátať aj počet káblov na elektrickom vedení. Lebo mňa osobne v minulosti kontrolovali a pracovník PPA my vysvetľoval že tento jeden štvorček je nejaká mierka ale obraz bol ako šifrovaná fotka… Celý komentár »

realista
realista
4. november 2019 6:42

RE G.S. – je to otázka postupu priebežného snímkovania – neuviedol si kde máš pozemky, ale skús napr. štvorec Hybe – pravdepodobne sa dočkáte v kampani 2020 včítane „samozrejmej príjemnosti“ zvanej priebežná aktualizácia dielov (máte sa na čo tešiť najmä ak máte biotopy). V prípade stavu ako si popísal najlepšie… Celý komentár »

jm
jm
10. november 2019 19:09

Pri kontrole v tomto roku pribudol nový fenomén keď pracovník PPA v ploche parcely vylúčil jej časť s odôvodnením že plocha je odlišne sfarbená. Teda je tam iná plodina ako je deklarované v žiadosti. Ja si ani neviem predstaviť ako by chcel taký tvar ako zakreslil obrobiť .Keď rozlejete vodu… Celý komentár »