Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

SPF by mal v roku 2019 hospodáriť s prebytkom 8,48 mil. eur

Slovenský pozemkový fond by mal v roku 2019 hospodáriť s prebytkom 8,48 milióna eur, v rokoch 2020 a 2021 s prebytkami 8,40 milióna eur. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu SPF na roky 2019 až 2021 predloženého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2018 by sa mal prebytok fondu pohybovať na úrovni asi 9,19 milióna eur.

Nedaňové príjmy sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 30,30 milióna eur, čo je nárast oproti rozpočtu na rok 2018 indexom 103,93. Rozhodujúce postavenie v príjmovej časti navrhovaného rozpočtu majú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v rozpočtovanej sume 14,46 milióna eur, čo predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 indexom 109,05. Ďalšiu významnú položku v príjmovej časti rozpočtu predstavujú kapitálové príjmy z predaja fondom spravovaných pozemkov a nehmotných aktív a z predaja kapitálových aktív plánované vo finančnom objeme 15,37 milióna eur.

Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2019 je rozpočtovaná vo výške 21,82 milióna eur, čo je zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 indexom 105,44.

SPF je právnickou osobou, ktorá spravuje vymedzené poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie, predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania vlastníctva v zriadených záhradkárskych osadách, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments