Zadajte hľadaný výraz

Potravinárstvo Z domova

Slovenskí malovýrobcovia syrov na Agrokomplexe 2017

Slovenskí  malovýrobcovia  syrov na Agrokomplexe 2017
insert_photoautor

Na každoročnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave v Nitre je vždy celý rad aktuálnych podujatí ako sú výstavy hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych produktov, výstavy poľnohospodárskych i potravinárskych zariadení a iných sprievodných podujatí.

V tomto roku, už na 44. ročníku náročnej a bohatej výstavy, sa uskutočnil celý rad obsahovo veľmi bohatých podujatí. Zaujal aj piaty ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho. Podujatie vzniklo na pamiatku nestora nášho ovčiarstva a koziarstva a významného pedagóga SPU v Nitre doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc. a usporiadala ho Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní. V rámci tohto už tradičného memoriálu sa uskutočnila aj súťaž  o najlepšiu kvalitu syrov z ovčieho, kozieho a kravského mlieka.

Na súťaž syrov sa prihlásilo až 17 výrobcov zo Slovenska a aj 1 z ČR a to: ADVISE s.r.o., MVDr. Peter Guba;  Agrovex Novoť; Almathea s.r.o., Hvozd u Prostějova; AT Dunaj, s.r.o., Rožňava, Mliekareň – Syráreň Dubník; Barbora Kováčová, Kozia farma Čierna Dolina; Ing. Patrik Keľo, Veľké Teriakovce; Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica; Jaroslav Dubec; O. Apoleníková, Salaš Pružina; Plachtinská farma Baránek – Róbert Baránek SHR, Dolné Plachtince; PD Liptovské Revúce; PD Slatina nad Bebravou; RAMU s.r.o., farma Pod Vtáčnikom; RD Veľká Rača; Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL&Co., s.r.o., Nemšová; Syráreň Havran a.s. Senica. Títo výrobcovia priniesli na súťaž spolu 47 rôznych syrov z ovčieho, kozieho i kravského mlieka. Syry hodnotila odborná komisia pod vedením Ing. K. Heriana zložená z pracovníkov mliekarni, SPU a chovateľov zvierat a to veľmi objektívne,  nezaujato a anonymne.

Výsledky prvých troch najlepších syrov v jednotlivých kategóriach :

Ovčí hrudkový syr

1. miesto    Roľnícke družstvo Veľká Rača

2. miesto    Agrovex Novoť, družstvo

3. miesto    Agrovex Novoť, družstvo

Ovčia bryndza

1. miesto    Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce

2. miesto    Agrovex Novoť, družstvo

3. miesto    Roľnícke družstvo Veľká Rača

Ovčie špeciality

1. miesto    Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce  – Ovčí údený syr

2. miesto    Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce – žinčica

3. miesto    RAMU, s.r.o., farma Pod Vtáčnikom – 3 mes. zrejúci syr

Kozí hrudkový syr

1. miesto    Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL & Co., s.r.o.,  Nemšová

2. miesto    Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica

3. miesto    Barbora Kováčová, Kozia farma Čierna Dolina

Kozie špeciality

1. miesto    Farma Baránek, Veľké Plachtince – kozí zrejúci syr

2. miesto    Farma Baránek , Veľké  Plachtince – zrejúci syr korenený

3. miesto    Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL&Co., s.r.o.,  Nemšová – zrejúci kozí syr

Špeciality z kravského mlieka

1. miesto    AT Dunaj, s.r.o., Mliekareň – Syráreň Dubník – polotvrdý zrejúci syr

2. miesto    AT Dunaj, s.r.o.,  Mliekareň – Syráreň Dubník – polotvrdý zrejúci syr

3. miesto    Syráreň Havran, a.s., Senica – eidamský syr.

 V tomto roku sa súťaže zúčastnil rekordný počet už starších a skúsených, ale i nových začínajúcich výrobcov syrov a priniesli celý rad zaujímavých a aj netradičných výrobkov. Už to neboli len tradičné hrudky a bryndza, ale aj veľmi pestrá paleta mäkkých, ale najmä zrejúcich syrov. Znamená to, že už i na Slovensku sa dostávajú na trh i farmárske vynikajúce zrejúce syry nielen z kravského, ale i ovčieho a kozieho mlieka.

 Celkovo možno hodnotiť kvalitu  súťažných syrov veľmi dobre. Až na malé výnimky boli všetky syry dobre vykysnuté a aj primerane vyzreté. U mladých čerstvých syrov bola kvalita trochu nevyrovnaná a to aj u bryndze. Tu treba pri výrobe veľmi dbať na správny priebeh prekysávania hrudkového syra a to v závislosti od použitých kyslomliečnych kultúr a celkového dodržania tepelného režimu. Prevažná časť zrejúcich polotvrdých syrov bola veľmi dobrej kvality a aj tie syry z malých fariem sa kvalitou vyrovnali kvalite syrov vyrobených profesionálne v syrárskych mliekarňach. Je to veľmi dobrý trend, lebo sa medzi spotrebiteľmi už začína zvyšovať záujem aj o dobré kvalitné mäkké i zrejúce syry a tak sa postupne zvyšuje i ich spotreba na požadovanú úroveň.

Je potrebné poďakovať všetkým výrobcom, ktorí sa zúčastnili súťaže na Memoriáli Egona Gyarmathyho. Všetci mali možnosť si dať posúdiť kvalitu svojich výrobkov a mohli sa presvedčiť čo robia ďalší výrobcovia. Po vyhodnotení výsledkov sa uskutočnili aj odborné prednášky  zamerané na výrobu syrov a zabezpečenie ich kvality. Veľká vďaka za usporiadanie súťaže patrí najmä hlavnej organizátorke memoriálu a to Ing. Jarmile Dúbravskej, PhD., ktorá všetko vzorne zabezpečila a pripravila a to nielen na súťaži syrov, ale i ďalších podujatiach v rámci Memoriálu Egona Gyarmathyho. Usporiadanie tohto memoriálu je dobrým príkladom toho, ako by sme si i u nás na Slovensku  mali vážiť a uctievať ľudí, ktorí niečo pozitívne pre spoločnosť urobili.

Počas Agrokomplexu 2017 v Nitre sa uskutočnilo i viacero zaujímavých podujatí, ktoré sa týkali i malovýrobcov syrov na Slovensku. V sobotu  sa uskutočnil i zaujímavý diskusný okrúhly stôl, ktorý moderoval Ing. Juraj Huba z portálu poľnoinfo.sk za účasti bývalého riaditeľa Výskumného ústavu mliekarenského Ing. Karola Heriana, predsedníčky PD Gader v Blatnici  Ing. Zlatici Holubovej a súčasného predsedu Mladých farmárov Milana Jurkyho z farmy vo Vasilove. Téma debaty bola „Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľov?“. Jednoznačná odpoveď diskutujúcich na túto otázku bola „áno“. Už v súčasnosti  máme celý rad dobrých slovenských mliečnych výrobkov z pôvodných väčších mliekarní, ale máme aj celý rad malovýrobcov s vynikajúcimi mliečnymi výrobkami, čoho dôkazom bola aj spomínaná súťaž syrov. V ostatnom čase sa začala vyrábať celá veľká škála najmä syrárskych špecialít nielen z kravského, ale aj ovčieho a kozieho mlieka a to nielen tradičné hrudky, bryndza a parenice, ale aj krásne mäkké ochutené syry, plesňové syry a najmä rôzne prírodne zrejúce syry. 

Syry na Slovensku sa začínajú vyrábať vo väčšom množstve i na našich veľkých, ale i malých syrárňach. Je treba konštatovať, že  podobne, ako je to aj vo vyspelých krajinách EÚ, tak aj na Slovensku, popri veľkovýrobe potravín, existujú a rozmáhajú sa aj malovýrobcovia, ktorí sa orientujú na miestne špeciality. Pri predaji potravín a mliečnych výrobkov cez veľké obchodné siete sú výrobcovia často nútení vyrábať čo najlacnejšie aj na úkor kvality. Od farmarských výrobkov sa preto očakáva, že budú  pravé, nefalšované a bez použitia náhradných zložiek. Samozrejme, že potom aj cena výrobkov od malých fariem bude úmerne zloženiu vyššia.

Je načase, aby sme konečne začali robiť postupné opatrenia na razantnejší nástup rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva. V ekonomike je dobre známe pravidlo, že ten štát je úspešný a bohatý, ktorý podporuje rozvoj strednej vrstvy obyvateľstva vrátane malopodnikateľov a ktorý dokáže využívať vlastné zdroje a dokáže byť čo najviac sebestačný.

Autor článku: Ing. Karol Herian, CSc., Žilina
Zdroj obrázku: autor

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
31. august 2017 6:07

Naučte sa už po slovenský pán redaktor… celá rada ocenení … správne celý rad ocenení .Dobrú radu Vám niekto môže dať ,dlhý rad môžete vystáť atď…Článok je inak zaujímavý.

Juraj Huba - prevádzkovateľ poľnoinfo.sk
Juraj Huba - prevádzkovateľ poľnoinfo.sk
31. august 2017 7:25

Ďakujem za upozornenie. Máte pravdu. V perexe to bolo uverejnené nespisovne, aj keď v samotnom texte je slovo „rad“ spomenuté niekoľko ráz a vždy správne. Článok nepísal redaktor, ale Karol Herian, odborník na mliekarenstvo. Mrzí ma, že pri redigovaní sme si chybu v perexe nevšimli. Opravili sme ju až teraz.