Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z ekonomiky

Roľníci môžu dostať na kúpu pôdy výhodný úver SZRB

Roľníci môžu dostať na kúpu pôdy výhodný úver SZRB
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Zvýhodnené úvery na kúpu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárskych prvovýrobcov poskytuje štátna Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB).

„Cieľom štátu v spolupráci s bankou je v týchto prípadoch uchrániť vlastníctvo pôdy v prospech slovenských podnikateľských subjektov hospodáriacich na území Slovenska,“ konštatuje banka.

Minimálna výška tohto úveru je 3000 eur a maximálna 330.000 eur, vlastné zdroje žiadateľa tvoria minimálne 15 % a jeho splatnosť je do 15 rokov. Splatenie úveru od SZRB môže byť zabezpečené pôdou, ktorá je predmetom úveru, pôdou v spoluvlastníckom podiele, ako aj iným nehnuteľným majetkom.

Samostatne hospodáriacim roľníkom a právnickým osobám banka doteraz schválila celkom 110 úverov v objeme 18 miliónov eur.

„V porovnaní s podobnými produktmi komerčných bánk je výhoda v dĺžke splatnosti úveru, SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 15 rokov. Z úveru môžu byť financované aj zastavané pozemky pod nehnuteľnosťami – hospodárskymi budovami, pričom predmetom môže byť samostatná parcela aj spoluvlastnícky podiel k pozemku,“ konštatuje banka.

Agropodnikateľ, ktorý nie je vlastníkom pozemku, platí obci daň.

„Daň z pozemkov platí za predpokladu, že nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a je ako nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností. Alebo, ak má v nájme pozemky spravované SPF alebo užíva náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu až do vykonania pozemkových úprav,“ uviedlo pre TASR Ministerstvo financií (MF) SR.

Daň z pozemkov správca dane vyrubuje rozhodnutím tomu daňovníkovi, ktorý si v priznaní k dani z nehnuteľností pozemky priznal.

„Ak je daňovníkom dane z pozemkov nájomca a obec mu ako daňovníkovi vyrubila daň z pozemkov rozhodnutím, nie je možné daň vymáhať od pôvodného vlastníka pozemkov,“ dodáva rezort financií.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments