Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Prichádza ďalšia investičná výzva. Tentoraz na obnoviteľné zdroje

Prichádza ďalšia investičná výzva. Tentoraz na obnoviteľné zdroje
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - Novostavba kravína pokrytá fotovoltickými panelmi.

Po sérii investičných výziev, ktorých sa po rokoch v uplynulom období dočkali poľnohospodári aj potravinári, prichádza ďalšia – tentoraz zacielená na poľnohospodárske podniky. Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, konkrétne do obnoviteľných zdrojov energie. Žiadosti začne agentúra prijímať v posledný pracovný deň pred Vianocami.

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 8 187 353 eur,“ píše sa v zverejnenom dokumente.

Aj tento raz je viac finančných prostriedkov, vyše sedem a pol milióna eur, určených pre regióny. Podniky v bratislavskom kraji majú k dispozícii len niečo vyše pol milióna eur.

„Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Oprávnené sú len činnosti zamerané na obnoviteľné zdroje energie, ktoré spadajú pod investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov,“ uvádza sa vo výzve.

Tá ďalej špecifikuje podporované obnoviteľné zdroje, ktorými sú tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Projekty sú zamerané na poľnohospodárov pôsobiacich v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.

„Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 percent z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí je to 40 percent z oprávnených výdavkov,“ informuje výzva.

Projekty podľa zverejneného dokumentu môžu mať finančnú hodnotu od 5 tisíc do 200 tisíc eur. Vyššiu podporu, a to v podobe 70 percent oprávnených výdavkov, môžu získať mladí poľnohospodári, projekty v oblasti ekologického poľnohospodárstva žiadateľov evidovaných v ekológii, ako aj projekty týkajúce sa poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia Programu rozvoja vidieka.

„Podpora nesmie zakladať ďalšie nároky na ornú pôdu, aby nedošlo k prípadnému zhoršeniu podmienok potravinovej bezpečnosti. V prípade investícií do využitia fotovoltických panelov nie je oprávnené ich umiestnenie na ornej pôde, ak by došlo k jej záberu. Všetka vyrobená elektrická energia sa spotrebuje výhradne vo vlastnom podniku. Investícia môže byť riešená formou ostrovnej prevádzky alebo napojením do distribučnej siete. V prípade nadprodukcie zdroja elektrickej energie bude žiadateľ dodávať elektrickú energiu do distribučnej siete bezodplatne alebo formou virtuálnej batérie,“ vysvetľuje PPA vo výzve.

Výzvu agentúra zverejnila len v týchto dňoch. Samotné žiadosti bude prijímať do konca marca budúceho roka.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Novostavba kravína pokrytá fotovoltickými panelmi.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Daniela
Daniela
17. december 2023 16:59

Kde sa to nachadza