Zadajte hľadaný výraz

Seminár "Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z PRV SR 2014 - 2020"

Miesto konania
09. december 2020
Seminár je zameraný na “Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín a oblasť živočíšnej výroby” formálne náležitosti výzvy, podmienky poskytnutia NFP, ďalšie informácie k výzve.

Viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

0910 910 857
krakke@krakke.sk
www.nsrvke.sk

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.