Zadajte hľadaný výraz

Lesníctvo Z domova

O šéfa Lesov SR zabojuje v prvom kole 8 uchádzačov

O šéfa Lesov SR zabojuje v prvom kole 8 uchádzačov
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

V prvom kole výberového konania na generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa zúčastní 8 uchádzačov. Prvé kolo prebehne priamo v centrále štátneho podniku v Banskej Bystrici, druhé kolo v Bratislave.

Uchádzačmi o funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR sú Ing. Ivan Horvát, absolvent lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), ktorý pôsobí aktuálne v Národnom lesníckom centre a predtým pracoval ako vedúci lesného škôlkarskeho strediska v Lesoch mesta Brezno. Ďalším uchádzačom je Ing. Peter Chrust, absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (VŠLD), ktorý bol počas svojej kariéry v rôznych pozíciách v štátnych Lesoch SR. Aktuálne je povereným riaditeľom odštepného závodu Považská Bystrica.

O najvyšší post štátneho podniku sa uchádza aj Ing. Stanislav Jevčák, absolvent lesného inžinierstva Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene, pôsobil v Ústave pre hospodársku úpravu Lesov Lesoprojektu, súkromnej sfére lesníckeho a drevospracujúceho priemyslu a v štátnom podniku Lesy SR. Uchádzačom je aj Ing. Juraj Koch, absolvent lesníckeho odboru na TUZVO, ktorý pôsobil v urbárskych spoločenstvách Hliníku nad Váhom, Predmieri a aktuálne v Urbárskom spolumajiteľstve Bytča.

Do výberového konania sa prihlásil aj Ing. René Kozáčik, absolvent lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene, ktorý pôsobil v Západoslovenských lesoch, Vojenských lesoch a majetkoch SR, v súkromnom lesníckom a drevárskom sektore a naposledy ako riaditeľ odštepného závodu Kriváň štátneho podniku Lesy SR. Uchádzačom je aj Ing. Jozef Kulan, absolvent VŠLD vo Zvolene. Počas svojej praxe pôsobil vo Východoslovenských štátnych lesoch, ako prednosta, ale aj v iných pozíciách Krajského lesného úradu v Prešove, ako vedúci odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Krajského úradu v Prešove i na odbore pozemkovom a lesnom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, kde je aktuálne vedúcim odboru.

O post generálneho riaditeľa sa uchádza aj Bc. Ing. Vladimír Poljak, absolvent inžinierskeho štúdia lesníckeho odboru TUZVO a bakalár odboru kynológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach. V minulosti pôsobil ako vedúci oddelenia životného prostredia Bratislavského samosprávneho kraja, environmentalista v Národnej diaľničnej spoločnosti, riaditeľ odboru koncepčných činností na sekcii ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia SR. Taktiež pracoval ako inšpektor Slovenskej inšpekcie životného prostredia a na odbore stavebného poriadku a životného prostredia Okresného úradu Senec. Do výberového konania sa zapojil aj Ing. Matej Vigoda, aktuálne poverený generálny riaditeľ Lesov SR, absolvent fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, ktorý pôsobil v Mestských lesoch Banská Belá a v odštepnom závode Lesy SR Beňuš.

Podmienkou účasti na výberovom konaní bolo okrem kvalifikačných predpokladov aj zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Lesy SR v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900 000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí. Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Priamo riadi štyroch riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku.

Autor článku: Vladimír Machalík - riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments