Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

NKÚ si posvietil na PPA. V najbližších rokoch budú kontrolovať aj priame platby

NKÚ si posvietil na PPA. V najbližších rokoch budú kontrolovať aj priame platby
insert_photoRadka Novotná - poľnoinfo.sk

Problémy s procesným riadením, účinným nastavením systému vnútornej kontroly, aktívnym používaním informačných systémov a nedostatky pri práci hodnotiteľoch výziev – aj takéto pochybenia a problémy odhalila najnovšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. NKÚ sa na jej činnosť pozrel od roku 2016 podrobne už sedemkrát.

„Napriek tomu preverenie plnenia prijatých opatrení, tzv. follow-up kontroly ukázali, že v agentúre existovali problémy,“ konštatuje NKÚ.

Posledná kontrola, ukončená toto leto, bola zameraná na činnosť v rokoch 2020 a 2021.

„Pozitívne je možné hodnotiť opatrenia, ktoré prijalo súčasné vedenie PPA na základe odporúčaní externých audítorov. Ide hlavne o otázky súvisiace s riadením projektov, nastavovaním princípov transparentnosti a efektívnosti a zadefinovaním pravidiel pre účinnú vnútornú kontrolu,“ uvádza sa v správe z kontroly.

Predchádzajúce kontroly sa zameriavali najmä na nastavenie a dodržiavanie procesov pri programoch rozvoja vidieka v uplynulých dvoch obdobiach. Kontrolóri pri nich odhalili vysokú netransparentnosť pri výbere úspešných žiadateľov, aj pri posudzovaní a schvaľovaní dotácií. Nedostatky našli aj vo fungovaní kontrolórov priamo v teréne. Viaceré zistenia sa dostali na stôl aj orgánom činným v trestnom konaní.

Chyby sa stále nájdu

Kontrola z tohto leta priniesla aj napriek tomu ďalšie zistenia, týkajúce sa fungovania v rokoch 2020 a 2021.

„Naďalej pretrvávajú nedostatky s elektronizáciou procesov, keďže zmeny neboli zapracované vo všetkých pracovných postupoch. V preverovaných vzorkách výziev kontrolóri odhalili problém s hodnotiteľmi, v niektorých prípadoch absentoval jednoznačný a transparentný postup hodnotiteľov. Tí totiž nepreukazovali spôsob overenia niektorých podmienok poskytnutia príspevku, objavovali sa identické chyby dvoch nezávislých hodnotiteľov projektov, keď dokumenty dokonca vypracovali v rovnaký deň a so 100-percentnou zhodou pri hodnotení všetkých žiadostí podaných v rámci výzvy,“ konštatuje sa v správe.

Meškanie je časté

Kontrola podľa správy ukázala, že Slovensku kvôli nejednoznačným a nedôsledne upraveným pracovným postupom v dokumentácii PPA hrozí krátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Problémy kontrolóri vidia v tom, že agentúre sa nedarilo zjednodušiť postupy a skrátiť procesy pri vyhlasovaní výziev a pri odbornom hodnotení žiadostí. Čerpanie peňazí navyše ohrozuje pridlhé obdobie od podania žiadosti po uzatvorenie zmluvy a overenie verejného obstarávania. Za problém považujú aj nedodržiavanie plánov.

„Agentúra vyhlásila od mája 2015 do mája 2022 v rámci PRV celkom 53 výziev, štyri z nich zrušila. PPA však v kontrolovanom období nepostupovala podľa schváleného plánu výziev, keďže z 10 vyhlásených výziev päť vyhlásila po viac ako dvoch mesiacoch od termínu uvedeného v aktualizovaných plánoch,“ konštatuje sa v správe.

Podľa nej celkovo agentúra v rokoch 2020 a 2021 nevyhlásila 11 výziev schválených do záväzných plánov.

„Nedodržiavanie schváleného plánu vyhlasovania výziev vytvára riziko, že európske prostriedky nebudú vyčerpané. Slovensko slabo čerpá finančné prostriedky na projektové opatrenia. Dnes ide len o čerpanie tretiny alokovaných európskych zdrojov, čo však súvisí aj s pozastavením platieb na investičné opatrenia po audite Európskej komisie. Doposiaľ stanovená korekcia celkového balíka peňazí z Bruselu sa dostala až na úroveň 25 percent,“ zdôraznil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy.

Spätných kontrol je málo

Nedostatky vidia kontrolóri aj v ex post kontrolách projektov. Tie agentúra v minulosti viackrát rušila, pričom odôvodnenie takýchto zmien nepovažuje NKÚ za dostatočné.

„Aj napriek tomu, že PPA si v súvislosti s ukončenými ex post kontrolami splnila voči Európskej komisii oznamovaciu povinnosť aj stanovené percento overenia výdavkov, národní kontrolóri to vnímajú ako riziko, že pri nezačatých alebo nevykonaných kontrolách uplynie doba udržateľnosti projektov a verejnosť nebude mať istotu, že prijímatelia splnili záväzné ukazovatele,“ píše sa v správe.

Žiadne prekvapenie?

Ministerstvo pôdohospodárstva na výsledky kontroly reagovalo vyhlásením, že nejde o žiadne prekvapenie. Kontrola sa týkala obdobia už súčasnej vládnej garnitúry, hoci na poste riaditeľa PPA aj samotného ministra pôdohospodárstva, ktorý šéfa agentúry menuje, nastala zmena. Súčasné vedenie rezortu tvrdí, že práve po jeho nástupe sa v agentúre začali diať zmeny.

„O kontrolu NKÚ som požiadal už ako generálny riaditeľ ja osobne. Spoluprácu hodnotím pozitívne. Chcel som mať po nástupe do funkcie vyčistený stôl. Závery NKÚ nie sú pre mňa prekvapivé. Dedičstvo z minulosti naprávame v platobnej agentúre dodnes,“ ozrejmil v tlačovej správe, vydanej rezortom,  generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

„Vítam každú kontrolu v PPA, ktorá nám ukáže, kde môžeme mať medzery vo fungovaní. PPA je dnes agentúrou, ktorá je aj Bruselom dávaná za príklad v oblasti indikácie rizík a konfliktov záujmov. Zlyhania z minulosti  sa nesmú opakovať. Znamenalo by to pre slovenský agrosektor katastrofu. Momentálne sme vo fáze zdokonaľovania už novozavedených procesov. Zavedením cenníkov pri výzvach sme eliminovali riziko podvodov pri verejných obstarávaniach. A vo výpočte krokov, ktoré vedú k odstráneniu korupcie na PPA by som mohol pokračovať,“ vyjadril sa na margo kontroly minister Samuel Vlčan.

Podľa neho PPA v uplynulom roku napríklad vyhodnotila, na základe nových kritérií, žiadosti pozastavené v minulosti. Vyhlásila viacero výziev a historicky najrýchlejšie spracovala tohtoročnú výnimočnú pomoc. Do konca roka deklaruje vyplatenie odškodného za sucho aj finančnú pomoc z dôvodu energetickej krízy pre potravinárov.

Naďalej pod drobnohľadom

To, či agentúra skutočne funguje tak dobre, ako tvrdí ministerstvo, zrejme preukážu až nasledujúce kontroly. Najvyšší kontrolný úrad v nich plánuje pokračovať.

PPA je špecifická v tom, že okrem štrukturálnych fondov, ktoré majú viacúrovňový systém kontroly, poskytuje aj priame podpory. Práve pri nich sú na národnej i európskej úrovni znížené stupne externej kontroly. A keďže ide o veľký objem verejných financií, rozhodol som, že pôdohospodárska agentúra bude v pravidelnom hľadáčiku mojich kolegov najbližšie tri roky. Zlyhania, na ktoré narážame v tejto štátnej organizácii od roku 2016, by pri našom pasívnom prístupe mohli viesť až k zastaveniu poskytovania európskej finančnej pomoci a ohrozená by tak mohla byt realizácia kľúčových projektov s dopadom na celú slovenskú spoločnosť,“ dodal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Úrad taktiež odporučil vedeniu agentúry zintenzívniť vnútorný dohľad nad dodržiavaním interných postupov. Podľa neho je totiž fluktuácia zamestnancov aj v rámci sekcie projektových podpôr vysoká. Nakoľko ide o jeden z kľúčových útvarov PPA a ľudia sa v ňom menia aj na riadiacich pozíciách, je to pre fungovanie agentúry rizikom. Úrad preto vedeniu PPA odporučil pri individuálnych zlyhaniach zamestnancov vyvodzovať osobnú, nielen pracovnoprávnu, ale aj hmotnoprávnu zodpovednosť.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: Radka Novotná - poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments