Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky

Nárast cien komodít v roku 2008 spôsobili ceny energie

Nárast cien komodít v roku 2008 spôsobili ceny energie
insert_photoEurópska komisia

V správe Svetovej banky o boome cien komodít v rokoch 2006-08 sa uvádza, že ceny energií boli najsilnejším faktorom nárastu cien potravín. Spoluautor správy Tassos Haniotis vedúci GR Poľnohospodárstvo pre ekonomiku znižuje význam ostatných fenoménov akými sú produkcia biopalív, dopyt novoobjavujúcich sa krajín alebo podstata poľnohospodárskych trhov vo všeobecnosti.

V správe Skupiny pre perspektívy rozvoja Svetovej banky sa pripomína, že keď sa ceny začali závratne zvyšovať boli zásoby mnohých potravinárskych komodít na najnižšej úrovni od roku 1970. Hoci sa ceny v súčasnosti stabilizujú, cena väčšiny komodít v reálnom vyjadrení je ešte stále dvojnásobná oproti ich úrovni z roku 2000. Autori správy tvrdia, že „silnejšia väzba medzi cenou energie a neenergetickými komoditami má pravdepodobne najväčší vplyv na vývoj cien komodít a to sa týka hlavne trhu s potravinami.“

Boom komodít v 2006-08 sa od predchádzajúceho líši tým, že zahŕňa všetky tri skupiny komodít: energiu, kovy a poľnohospodárske komodity. Hoci rast poľnohospodárskych komodít bol nižší než pri kovoch a energii, vznikla silná väzba medzi cenami energie a cenami ostatných (ne-energetických) komodít.

Správa odhaľuje reťazový efekt ceny energie na poľnohospodárstvo, jednej komodity na ďalšiu a prenesenie zvýšenia cien energií do rastlinnej výroby. V správe sa uvádza: „Udalosti, ktoré sa dejú v jednom sektore, (napr. vplyv zvýšeného dopytu po kukurici na výrobu etanolu) ovplyvňujú iné trhy, (napr. trh s pšenicou) cez realokáciu zdrojov, najmä pôdy.“ Vysvetľuje, že zatiaľ čo nízke zásoby a nízke úrody spôsobujú predpoklady pre vysoké ceny, to, čo zavážilo a čo spustilo trhovú explóziu bol práve vývoj cien energií. Výsledky správy poukazujú na to, že ceny energií zatlačili do pozadia podstatu poľnohospodárskeho trhu s komoditami.

Je nepravdepodobné, že dopyt objavujúcich sa ekonomík by dodatočne posilnil tlak na ceny poľnohospodárskych komodít, hoci dopyt po energii v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách, ako je Čína, by mohol mať nepriamy efekt. Správa uvádza, že biopalivá nemajú taký silný vplyv na ceny potravín, ako sa pôvodne myslelo. Faktor, ktorý prispieva k rastu cien viac ako biopalivá je využívanie komodít finančnými investormi.

Predpoklady použitia kukurice na výrobu biopalív by mohli spôsobiť vysoké ceny pšenice aj napriek jej vysokým zásobám, tvrdí správa.

Medzi ostatné dlhodobé faktory, kroré stoja za vysokými cenami komodít sú nízke investície do ťažobných komodít, aktivity investičných fondov finančných inštitúticií, ktoré začlenili komodity do ich porfólií a geopolitické obavy súvisiace s energetickými trhmi.

Autor článku: Svetové pôdohospodástvo, ročník XII, 2010, č. 9., vydáva Agroinštitút, š. p.
Zdroj obrázku: Európska komisia

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments